Przykładowe projekty zastosowania technologii Intel® vPro™ (UCRD)

Dzięki nowym procesorom Intel® Core™ vPro™ zyskasz nieznany dotąd poziom kontroli.

Przykładowe projekty zastosowania technologii Intel® vPro™ to szczegółowe instrukcje, które pomagają specjalistom IT wdrażać i tworzyć własne rozwiązania wykorzystujące zalety technologii Intel vPro. Zapewniają one elastyczne możliwości wprowadzania nowatorskich rozwiązań i pełnego wykorzystania potencjału technologii Intel vPro. Lista przykładowych zastosowań dostępna poniżej będzie rozszerzana z biegiem czasu o kolejne przykłady, w tym o zastosowania dotyczące innego oprogramowania do zarządzania.

Opinie i zalecenia >

Przykładowe projekty zastosowania technologii Intel® vPro™ zostały opracowane przez inżynierów firmy Intel i nie są wspierane przez firmę Intel.

Wirtualizacja Wirtualizacja komputerów stacjonarnych: Dwa systemy operacyjne na monitorze maszyny wirtualnej typu 2 Dzięki wirtualizacji komputerów stacjonarnych możesz skonfigurować dwa systemy operacyjne na kliencie korzystającym z technologii Intel® vPro™. Przykładowy projekt >
Microsoft
Zastosowanie rozwiązania Microsoft* System Center* Configuration Manager do zarządzania klientami skonfigurowanymi za pomocą oprogramowania Intel® SCS 8
Wykorzystaj oprogramowanie do instalacji i konfiguracji (SCS) firmy Intel® w celu skonfigurowania klientów opartych na technologii Intel® vPro, zachowując możliwość obsługi technologii Intel® Active Management (Intel® AMT) przez rozwiązanie Microsoft System Center Configuration Manager* 2007.
Przykładowy projekt >
Automatyczna zdalna aktualizacja oprogramowania sprzętowego Ten przykładowy projekt zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące automatycznego wykrywania i aktualizowania oprogramowania sprzętowego.

Przykładowy projekt >

Prezentacja >

Automatyczna zdalna migracja do systemu Windows 7* Przykład przeprowadzania migracji z systemu Windows* XP do Windows 7 na zdalnych komputerach poza godzinami pracy, niezależnie od stanu systemu. Poprzednia nazwa: „Migracja do systemu Microsoft Windows 7 z wykorzystaniem rozwiązania Microsoft Configuration Manager 2007 SP2”. Przykładowy projekt >
Automatyczna instalacja poprawek poza godzinami pracy za pomocą narzędzia ConfigMgr* Oszczędzaj energię i zapewnij większe bezpieczeństwo posiadanego środowiska dzięki możliwości aktualizacji oprogramowania zdalnych komputerów w dowolnym czasie i miejscu, niezależnie od stanu zasilania.

Przykładowy projekt >

Prezentacja >

Dodatkowa konfiguracja oprogramowania Intel AMT Skorzystaj z rozwiązania Microsoft Configuration Manager, aby przeprowadzić dodatkową konfigurację oprogramowania Intel AMT. Możesz ustawić opcje niedostępne podczas konfiguracji początkowej oraz włączyć obsługę głównych funkcji takich jak zdalna obsługa KVM. Przykładowy projekt >
Moduł Windows PowerShell* przeznaczony dla technologii Intel vPro Zarządzaj klientami opartymi na technologii Intel vPro poza pasmem, korzystając z Windows PowerShell. Przykładowy projekt >
Wykorzystanie systemu VNC Viewer Plus* z narzędziem ConfigMgr Wykorzystaj RealVNC VNC Viewer Plus do obsługi funkcji zdalnej kontroli KVM w systemach opartych na technologii Intel vPro, skonfigurowanych za pomocą rozwiązania Microsoft System Center Configuration Manager. Przykładowy projekt >
Symantec/Altiris* Automatyczna instalacja poprawek poza godzinami pracy za pomocą narzędzia Altiris Technologia Intel vPro umożliwia bezpieczne i niezawodne budzenie, aktualizowanie, ponowne uruchamianie i wyłączanie zdalnych komputerów. Poprzednia nazwa: „Budzenie, aktualizowanie i wyłączanie komputerów za pomocą narzędzia Symantec Altiris”.

Przykładowy projekt >

Prezentacja >

LANDesk Automatyczna instalacja poprawek poza godzinami pracy za pomocą narzędzia LANDesk Oszczędzaj energię i zapewnij większe bezpieczeństwo posiadanego środowiska dzięki możliwości aktualizacji oprogramowania zdalnych komputerów w dowolnym czasie i miejscu, niezależnie od stanu zasilania. Technologia Intel vPro umożliwia bezpieczne i niezawodne budzenie, aktualizowanie, ponowne uruchamianie i wyłączanie zdalnych komputerów.

Przykładowy projekt >

Prezentacja >

Dział pomocy

Zdalne montowanie dysków Montuj dyski twarde zarządzanych klientów przez sieć w taki sam sposób, jak w przypadku fizycznego montażu w konsoli. Przykładowy projekt >
Wykorzystanie funkcji szybkiego wywołania Pomocy do identyfikowania komputerów zgłaszających się do działu pomocy  Szybkie wywołanie Pomocy to jedna z funkcji technologii Intel AMT, która działa zarówno wewnątrz, jak i poza zaporą firmową. Po włączeniu tej funkcji przez osobę wywołującą specjalista może zidentyfikować komputer. Przykładowy projekt >
Wykorzystanie funkcji Intel® IPT do logowania do sieci VPN Wykorzystaj technologię Intel® Identity Protection, aby ograniczyć ryzyko złamania hasła do sieci VPN. Przykładowy projekt >
Zdalne wymazywanie dysku Dzięki technologii Intel vPro można wymazać zdalnie dysk twardy zarządzanego klienta. Przykładowy projekt >
Rozszerzona zdalna naprawa za pomocą środowiska preinstalacyjnego systemu Microsoft Windows* Przekonaj się, jak środowisko preinstalacyjne systemu Windows*, narzędzie RealVNC VNC Server* i technologia Intel vPro mogą pomóc rozwiązać większą liczbę problemów zdalnie i ograniczyć liczbę wizyt w miejscu ich wystąpienia. Przykładowy projekt >
Rozszerzona zdalna naprawa za pomocą środowiska odzyskiwania systemu Windows* Ten dokument zawiera informacje dotyczące tworzenia obrazu .iso środowiska odzyskiwania systemu Windows (WinRE)* do użytku zdalnego z wykorzystaniem technologii Intel vPro. Znajdują się tam także podstawowe informacje dotyczące zdalnego uruchamiania i uzyskiwania dostępu do środowiska WinRE. Przykładowy projekt >
Wykorzystanie narzędzi MSDaRT* wraz z technologią Intel vPro  Wykorzystaj narzędzia Microsoft Diagnostic and Recovery Tools* wraz z technologią Intel vPro, aby rozwiązywać problemy i odzyskiwać zdalne systemy, które nie mogą załadować systemu Windows*. Przykładowy projekt >
Rozszerzenie konsoli działu pomocy EZ Zwiększ możliwości naprawy zdalnych komputerów przez pracowników działu pomocy, którzy nie mają dostępu do konsoli, wykorzystując funkcje zarządzania technologii Intel vPro.

Przykładowy projekt >

Prezentacja >

Menedżer uprawnień działu pomocy EZ W tym przykładowym projekcie opisano elastyczną architekturę, umożliwiającą włączanie uprawnień i upraszczającą zarządzanie nimi za pomocą rozwiązania Microsoft Configuration Manager 2007. Przykładowy projekt >
Gotowa konfiguracja funkcji zdalnej kontroli KVM Dowiedz się, jak zdalnie skonfigurować dowolny system, wykonując zaledwie kilka czynności, aby umożliwić korzystanie z funkcji zdalnej kontroli KVM (KVM Remote Control).

Przykładowy projekt >

Prezentacja >

Rozszerzona zdalna naprawa z wykorzystaniem funkcji udostępniania dysków  Ułatw pracownikom działu pomocy zdalny dostęp i naprawę partycji NTFS w klientach opartych na technologii Intel vPro, nawet gdy system operacyjny jest uszkodzony.

Przykładowy projekt >

Prezentacja >

Rozszerzona zdalna naprawa: skanowanie wirusów Przeprowadzaj zdalnie skanowanie wirusów na klientach opartych na technologii Intel vPro, nawet gdy system operacyjny jest uszkodzony.

Przykładowy projekt >

Prezentacja >

Rozszerzona zdalna naprawa: analiza zrzutu jądra Wykonuj zdalnie analizę zrzutu pamięci jądra na klientach opartych na technologii Intel vPro, nawet gdy system operacyjny jest uszkodzony.

Przykładowy projekt >

Prezentacja >

Rozszerzona zdalna naprawa: edycja rejestru Modyfikuj zdalnie rejestr na klientach opartych na technologii Intel vPro, nawet gdy system operacyjny jest uszkodzony.

Przykładowy projekt >

Prezentacja >

Rozszerzona zdalna naprawa: dostęp programu Outlook* do Internetu Utwórz obraz ISO systemu Thinstation z przeglądarką Firefox*, aby zapewnić programowi Microsoft Outlook* dostęp do Internetu. Przykładowy projekt >
Szybszy rozruch systemu dzięki usłudze IDER Przyspiesz uruchamianie systemów opartych na technologii Intel vPro dzięki usłudze IDER.

Przykładowy projekt >

Prezentacja >

Remote ISO Launcher (RIL) Interfejs graficzny umożliwiający łatwe ponowne uruchamianie zdalnie zarządzanych systemów opartych na technologii Intel vPro z wykorzystaniem zdalnych obrazów ISO.

Przykładowy projekt >

Prezentacja >

Konsola działu pomocy dla środowisk nieobsługujących zabezpieczeń TLS Ułatw pracownikom działu pomocy korzystanie z poleceń zdalnego włączania, wyłączania i resetowania dostępnych dzięki technologii Intel AMT, przekierowywanie nośników IDE i zdalną kontrolę KVM za pomocą narzędzia RealVNC VNC Viewer Plus*.

Przykładowy projekt >

Prezentacja >

Aktualizacja systemu BIOS na monitorze maszyny wirtualnej typu 1 Zdalnie aktualizuj system BIOS klientów opartych na technologii Intel vPro, obsługujących monitor maszyny wirtualnej typu 1. Przykładowy projekt >
Wyszukiwanie komputerów obsługujących technologię Intel AMT Znajdź w posiadanym środowisku komputery obsługujące technologię Intel AMT, korzystając z narzędzi Intel® Server Continuity Suite (Intel® SCS) 7 oraz Microsoft System Center Configuration Manager. Przykładowy projekt >
Technologie zapewniające krótki czas reakcji Technologia Intel® Smart Connect Umożliwia obsługę aktualizacji programów poprzez okresowe i krótkotrwałe wybudzanie komputera z trybu uśpienia/gotowości. Ta funkcja współpracuje z aplikacjami automatycznie pobierającymi dane z Internetu, takimi jak Microsoft Outlook i Microsoft Windows Live Mail*. Umożliwia oszczędzenie czasu użytkowników, ponieważ po uruchomieniu komputera wszystkie wiadomości e-mail są już pobrane. Ponadto użytkownik ma zawsze dostęp do najbardziej aktualnych danych. Jeśli w danej lokalizacji dostęp do sieci jest niemożliwy, wiadomości e-mail zostały odświeżone podczas ostatniego pomyślnie nawiązanego połączenia. Przykładowy projekt >
Zabezpieczenia
Technologia Intel® IPT z infrastrukturą klucza publicznego Dokument zawiera informacje ogólne na temat technologii Intel® Identity Protection (Intel IPT) z infrastrukturą klucza publicznego (PKI) i bezpiecznym wyświetlaniem stanu transakcji, a także skrócony opis podstawowych czynności zastosowania technologii Intel IPT z infrastrukturą klucza publicznego i bezpiecznym wyświetlaniem stanu transakcji w celu zapewnienia bezpiecznego dostępu do sieci, podpisywania wiadomości e-mail i logowania do sieci VPN. Przykładowy projekt >
Małe firmy Lokalna instalacja i konfiguracja przy użyciu pamięci przenośnej USB W przypadku małych i średnich firm, które preferują lokalną instalację i konfigurację, takie rozwiązanie może skrócić czas trwania obu czynności. Na podstawie przykładowego projektu zastosowania zaprezentowano możliwość uproszczenia tego procesu.

Przykładowy projekt >

Prezentacja >