Ta wersja używanej przeglądarki nie jest zalecana do tej strony internetowej.
Uaktualnij przeglądarkę do najnowszej wersji, klikając jedno z poniższych łączy.

Perspectives on Intelligent Vending

Disrupt ’13 presenters discuss new, immersive intelligent vending that enhances customer engagement, with touch, interactive gaming, and analytics.