Ta wersja używanej przeglądarki nie jest zalecana do tej strony internetowej.
Uaktualnij przeglądarkę do najnowszej wersji, klikając jedno z poniższych łączy.

Intel® Retail Client Manager Video Tutorial: Tickers

Tutorial describes the Intel® Retail Client Manager ticker feature for dynamic RSS feeds and static text, showing how to create and configure tickers as a campaign zone and as display entities.