Ta wersja używanej przeglądarki nie jest zalecana do tej strony internetowej.
Uaktualnij przeglądarkę do najnowszej wersji, klikając jedno z poniższych łączy.

Intel® Retail Client Manager Video Tutorial: Managing Media

Tutorial describes how to manage and create media with the Intel® Retail Client Manager, including how to use media libraries and playlists.