Ta wersja używanej przeglądarki nie jest zalecana do tej strony internetowej.
Uaktualnij przeglądarkę do najnowszej wersji, klikając jedno z poniższych łączy.

Intel® Retail Client Manager Video Tutorial: Roles and Permissions

Tutorial describes how to create users and roles, assign and configure roles, and edit permissions in Intel® Retail Client Manager.