Ta wersja używanej przeglądarki nie jest zalecana do tej strony internetowej.
Uaktualnij przeglądarkę do najnowszej wersji, klikając jedno z poniższych łączy.

Data Center Graphics with Intel® Xeon® Processor E3 Family

A better visual experience with Intel® Xeon® processor E3 family

Energy efficient, visually amazing. Now with Intel® Iris™ Pro graphics P6300

Whether you host desktops and workstations remotely or deliver video in the cloud, the graphics performance of the Intel® Xeon® processor E3-1200 v4 with Intel® Iris™ Pro graphics P6300 can provide the rich visual experiences end users seek. At the same time, you’ll benefit from more energy-efficient performance that enables greater density of video streams or users.

Optimize graphics in the cloud

New processors from the Intel® Xeon® processor E3 family are built to support an extended range of cloud-based graphics demands. From virtual hosted desktops to cloud gaming to workstations in the cloud, you can deliver cutting-edge performance per watt and more efficient rendering in the cloud. That’s great news for applications, such as outsourced encoding at scale and device and cloud partitioning.1,2

Stream media to any connected device

Take care of a diverse range of media needs right from your data center. Integrated processor capabilities make smooth work of transcoding various formats for content on demand, user-generated media, live broadcasting, and video conferencing. And by eliminating a hardware component—a discrete graphics card—you’ll capture significant performance efficiencies per watt and benefit from the greater density of video streams.3,2

Run complex video analytics

Go beyond video processing to measure, analyze, and interpret streaming content. For companies investing in big data analytics, new processors deliver the computing power to capture valuable metrics, gain insights, and perform data-intensive tasks like video search indexing, digital surveillance, and automated ads that react to scene changes.4

Related Materials

Related Content

Related Topics

Related Products

Informacje o produktach i wydajności

1

Na podstawie wyników testu 3DMark* (Fire Strike) dla wysokowydajnych komputerów do gier oraz innych testów porównawczych 3DMark dla testu wydajności. Pomiary E3-1285v4 wzg. E3-1286v3. Wyniki 3DMark na podstawie testu 3DMark: 1656; 3DMark11: 2881; 3DMark Vantage: 13712; 3DMark06: 18403

2

Oprogramowanie i obciążenia stosowane w testach wydajności mogły zostać zoptymalizowane do wydajnego działania tylko na mikroprocesorach Intel®. Testy wydajności, takie jak SYSmark i MobileMark, mierzą wydajność określonych systemów komputerowych, podzespołów, oprogramowania i funkcji. Jakakolwiek zmiana dotycząca tych czynników może spowodować, że wyniki będą inne od podanych. Aby wszechstronnie ocenić planowany zakup, w tym wydajność danego produktu w porównaniu z konkurencyjnymi, należy zapoznać się z informacjami z innych źródeł oraz z innymi testami wydajności. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.intel.com/performance.

3

Na podstawie pomiaru 4300 strumieni w formacie 1080p30 20 MB: E301286L v3=10, E3-1285L v4=14.

4

Informacje prawne:

Kompilatory Intela nie zawsze optymalizują w tym samym stopniu procesory innych firm w przypadku tych optymalizacji, które nie są specyficzne dla procesorów Intel®. Optymalizacje te dotyczą między innymi zestawów instrukcji SSE2, SSE3 i SSE3. Firma Intel nie gwarantuje dostępności, funkcjonalności czy skuteczności każdej optymalizacji w przypadku procesorów wyprodukowanych przez inne firmy.

Optymalizacje zależne od procesora dla tego produktu dotyczą wyłącznie procesorów firmy Intel. Niektóre optymalizacje niespecyficzne dla mikroarchitektury Intel są zarezerwowane dla procesorów Intela. Więcej informacji dotyczących konkretnych zestawów instrukcji omawianych w niniejszym ogłoszeniu można znaleźć w materiałach informacyjnych i podręcznikach użytkownika właściwych dla produktu.

Nr wersji ogłoszenia: 20110804

INFORMACJE ZAWARTE W TYM DOKUMENCIE DOTYCZĄ PRODUKTÓW FIRMY INTEL®. NA PODSTAWIE NINIEJSZEGO DOKUMENTU NIE SĄ UDZIELANE ANI W SPOSÓB JAWNY, ANI DOROZUMIANY, PRZEZ WYKLUCZENIE ODMOWY ANI W JAKIKOLWIEK INNY SPOSÓB, ŻADNE LICENCJE DOTYCZĄCE JAKICHKOLWIEK PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. Z WYJĄTKIEM REGULAMINU I WARUNKÓW SPRZEDAŻY DOTYCZĄCYCH OKREŚLONYCH PRODUKTÓW, FIRMA INTEL NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI I NIE UDZIELA ŻADNEJ, WYRAŻONEJ W SPOSÓB JAWNY ANI WYNIKAJĄCY Z OKOLICZNOŚCI, GWARANCJI W ODNIESIENIU DO SPRZEDAŻY I/LUB UŻYWANIA PRODUKTÓW FIRMY INTEL WŁĄCZNIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I GWARANCJAMI ODNOSZĄCYMI SIĘ DO PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB NARUSZENIA JAKICHKOLWIEK PATENTÓW, PRAW AUTORSKICH LUB INNEJ WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.

„Aplikacja o znaczeniu krytycznym” to dowolna aplikacja, w której awaria produktu Intel mogłaby w sposób bezpośredni lub pośredni doprowadzić do obrażeń ciała lub śmierci osoby. W PRZYPADKU ZAKUPU LUB UŻYTKOWANIA PRODUKTÓW FIRMY INTEL W RAMACH TAKIEJ APLIKACJI O ZNACZENIU KRYTYCZNYM UŻYTKOWNIK ZABEZPIECZY FIRMĘ INTEL I JEJ PRZEDSTAWICIELSTWA, PODWYKONAWCÓW I PODMIOTY STOWARZYSZONE ORAZ ICH DYREKTORÓW, FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW ORAZ ZWOLNI POWYŻSZE OSOBY I PODMIOTY Z ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU KOSZTÓW WSZELKICH ROSZCZEŃ, ODSZKODOWAŃ I WYDATKÓW ORAZ UZASADNIONYCH KOSZTÓW OBSŁUGI PRAWNEJ WYNIKAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO Z DOWOLNEGO ROSZCZENIA DOTYCZĄCEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WADY PRODUKTU, OBRAŻEŃ CIAŁA LUB ŚMIERCI WYNIKAJĄCEJ W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z TAKIEJ APLIKACJI O ZNACZENIU KRYTYCZNYM, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY FIRMA INTEL LUB JEJ PODWYKONAWCY DOPUŚCILI SIĘ ZANIEDBAŃ ZWIĄZANYCH Z PROJEKTOWANIEM, PRODUKCJĄ LUB OSTRZEŻENIAMI DOTYCZĄCYMI PRODUKTU INTEL LUB JAKICHKOLWIEK JEGO CZĘŚCI.

Firma Intel może w każdej chwili i bez powiadomienia dokonać zmian w dokumentacji i opisach produktów. Projektanci nie powinni polegać na braku ani na charakterystyce funkcji lub instrukcji oznaczonych jako „zarezerwowane” lub „niezdefiniowane”. Firma Intel zastrzega je do określenia w terminie późniejszym i nie ponosi odpowiedzialności za żadne konflikty lub niezgodności wynikające z przyszłych zmian. Podane tu informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Projektów nie należy finalizować z użyciem tych informacji.

W produktach opisanych w niniejszym dokumencie mogą występować usterki lub błędy konstrukcyjne określane mianem „errata”, mogące być przyczyną różnic pomiędzy produktem a jego opublikowaną charakterystyką. Aktualne specyfikacje erratów dostępne są na życzenie.

Aby uzyskać najnowsze specyfikacje, należy przed złożeniem zamówienia skontaktować się z lokalnym biurem sprzedaży lub dystrybutorem firmy Intel.

Kopie dokumentów mających numer artykułu i wymienionych w niniejszym dokumencie lub w innej literaturze firmy Intel można zamawiać telefonicznie pod numerem 1-800-548-4725 lub na stronie: http://www.intel.com/design/literature.htm

Numery procesorów Intel® nie są miarą wydajności tych procesorów. Numery procesorów służą do różnicowania cech procesorów w obrębie jednej rodziny, a nie do porównywania w obrębie różnych rodzin. Przejdź do: Dowiedz się więcej na temat numerów procesorów Intel®, aby uzyskać więcej informacji.

Intel i Xeon są znakami towarowymi firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. * Inne nazwy oraz marki mogą być przedmiotem praw ich właścicieli.

Copyright © 2013 Intel Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.