• <Więcej na stronie intel.com

IPMI Specification, V2.0/1.5, Rev. 4: Addendum

Niestety, ten plik PDF jest dostępny tylko w formacie do pobrania

IPMI Specification, V2.0/1.5, Rev. 4: Addendum

The document provides addenda, errata, and clarifications for the Intelligent Platform Management Interface (IPMI) Second Generation Specification, V2.0, revision 1.0, and the IPMI Specification, V1.5, revision 1.1, including updates to the boot options, entity IDs, sensor types, and the RAKP description.

Read the full IPMI Specification, V2.0/1.5, Rev. 4 Addendum.