Ta wersja używanej przeglądarki nie jest zalecana do tej strony internetowej.
Uaktualnij przeglądarkę do najnowszej wersji, klikając jedno z poniższych łączy.

Rozwój innowacji, które kochamy i na których polegamy

W 1965 r. Gordon Moore przewidział tempo naszej nowoczesnej cyfrowej rewolucji. Uważnie obserwując powstający wówczas trend, Moore przewidział znaczący rozwój możliwości informatycznych naszego świata – wzrost mocy obliczeniowej i spadek kosztów jej uzyskiwania – który miał jego zdaniem przybrać postać wykładniczą.

Ta wiedza, znana dziś jako prawo Moore’a, zyskała status złotej zasady przemysłu elektronicznego oraz stała się czynnikiem napędzającym rozwój innowacji. Jako współzałożyciel firmy Intel, Gordon utorował drogę rozwojowi coraz szybszych, mniejszych i tańszych tranzystorów, które z powodzeniem są dziś montowane w naszych urządzeniach. Nawet po upływie 50 lat na wiele sposobów odczuwamy nieustanny wpływ i korzyści płynące z jego ustaleń.

Przyszłość

Niczym metronom dla nowoczesnego świata, prognozy Gordona Moore'a od 50 lat wyznaczają tempo rozwoju innowacji na skalę globalną. Jego praca stworzyła solidne podstawy szybkiego rozwoju nowoczesnych technologii – w tym szeroko pojmowanej cyfryzacji i wzrostu dostępności urządzeń osobistych.

W dłuższej perspektywie prawo Moore'a i powiązane z nim osiągnięcia prowadzą do coraz większego zacierania się granic pomiędzy światem komputerów a naszym codziennym życiem. Wizja przyszłości pełnej nowoczesnych, wzajemnie połączonych ze sobą rozwiązań unaocznia nam szereg wyzwań i korzyści. Nieustannie rosną nasze obawy związane z prywatnością i bezpieczeństwem. Mimo to korzyści są znacznie większe – wszechobecność technologii zdolnej przewidywać nasze potrzeby prowadzi na dłuższą metę do wyraźnej poprawy naszego zdrowia, bezpieczeństwa i produktywności.

Filmy