Oprogramowanie firmy Intel® do obsługi centrum przetwarzania danych

  • Wdrażanie oprogramowania i usług IT nowej generacji z wykorzystaniem sprawdzonych elementów składowych

Oprogramowanie firmy Intel® do obsługi centrum przetwarzania danych

 

Oprogramowanie Intel® Datacenter

Rozwiązania Intel® dla oprogramowania Lustre*

Studia przypadków dotyczące oprogramowania centrów przetwarzania danych Intel®

  • Telecom Italia zmniejsza zużycie energii
    Firma telekomunikacyjna optymalizuje energooszczędność i zarządzanie zużyciem energii.
    Przeczytaj studium przypadku >