Ta wersja używanej przeglądarki nie jest zalecana do tej strony internetowej.
Uaktualnij przeglądarkę do najnowszej wersji, klikając jedno z poniższych łączy.

Niestety, ten plik PDF jest dostępny tylko w formacie do pobrania

Intel IT, in collaboration with Intel Labs, is evaluating a new storage technology called Differentiated Storage Services (DSS). When combined with Intel® Solid-State Drives, used as disk caches, we found that DSS can improve the performance and cost effectiveness of disk caching. Our test results indicate that DSS can significantly improve application throughput—resulting in a positive financial impact on storage costs.

Podobne filmy