Ta wersja używanej przeglądarki nie jest zalecana do tej strony internetowej.
Uaktualnij przeglądarkę do najnowszej wersji, klikając jedno z poniższych łączy.

In this video, four IT managers discuss different desktop virtualization in four verticals: financial services, education, healthcare, and general office. Across all the verticals, the top challenges of desktop management include deploying applications, managing applications, and securing PCs. While all are using desktop virtualization, the strategies vary.