Ta wersja używanej przeglądarki nie jest zalecana do tej strony internetowej.
Uaktualnij przeglądarkę do najnowszej wersji, klikając jedno z poniższych łączy.

MokaFive on Intelligent Desktop Virtualization

MokaFive’s Purnima Padmanabhan discusses Intel’s vision of Intelligent Desktop Virtualization, and how a flexible solution from MokaFive can deliver a great user experience while enhancing IT control.