• <Więcej na stronie intel.com
Masthead Light

Technologia wirtualizacji wspomaganej sprzętowo

Zwiększanie podstawowej elastyczności i niezawodności tradycyjnych programowych rozwiązań wirtualizacji

Wirtualizacja wspomagana sprzętowo

Technologia wirtualizacji sprzętowej firmy Intel (Intel® VT)1 poprawia podstawową elastyczność i niezawodność tradycyjnych programowych rozwiązań wirtualizacji przez przyspieszenie działania kluczowych funkcji zwirtualizowanej platformy. Wydajność ta jest korzystna dla infrastruktury informatycznej, projektantów technologii wbudowanych i społeczności systemów inteligentnych, oferując:

  • przyspieszenie transferu kontroli nad platformą między systemami operacyjnymi-gośćmi a menedżerem maszyn wirtualnych (VMM)/hiperwizorem;
  • umożliwienie menedżerowi VMM unikatowego przypisywania urządzeń I/O systemom operacyjnym-gościom;
  • optymalizację sieci pod kątem wirtualizacji przez przyspieszenie na poziomie karty.

Wielu projektantów technologii wbudowanych wykorzystuje wirtualizację do uruchamiania na urządzeniach wielu systemów operacyjnych, co umożliwia im:

  • uproszczenie wdrożenia starszych aplikacji na nowych platformach;
  • zwiększenie determinizmu funkcji, w których kluczowe znaczenie ma czas;
  • poprawę zabezpieczeń i stabilności kodu wymagającego szczególnej ochrony.

Obejrzyj film >

Laptopy z technologią wirtualizacji wspomaganej sprzętowo

Jak to działa

Technologia Intel VT wykonuje sprzętowo różne zadania wirtualizacji, np. translację adresów pamięci, co zmniejsza obciążenie i rozmiary oprogramowania do wirtualizacji oraz podnosi jego wydajność. Firma Intel opracowała w rzeczywistości trzy różne, ale uzupełniające się, technologie wirtualizacji, które są wbudowane w różne komponenty platformy, w tym w procesor, chipset i kontrolery interfejsów sieciowych (NICs). Zaliczają się do nich technologia Intel® Trusted Execution (Intel® TXT), Intel® Active Management (Intel® AMT) i Intel® vPro™.

Wirtualizacja serwerów

Platformy z procesorami Intel® Xeon® i technologią Intel VT zwiększają wydajność wirtualizacji serwerów, technologia Intel® Virtualization Technology FlexPriority skraca czas uruchamiania maszyn wirtualnych, a technologia Intel® Virtualization Technology FlexMigration (Intel® VT FlexMigration) umożliwia bardziej elastyczne migracje w czasie rzeczywistym.

Procesory Intel® Xeon® E5 pozwalają uzyskać ponadprzeciętną wydajność wirtualizacji oraz elastyczne, wydajne i bezpieczne centrum przetwarzania danych, w pełni przystosowane do przetwarzania w chmurze.

Procesory Intel® Xeon® z serii 6500 zapewniają inteligentną i skalowalną wydajność, zoptymalizowaną pod kątem wydajnej wirtualizacji centrum przetwarzania danych.

Procesory Intel® Xeon® E7 oferują elastyczną wirtualizację, która automatycznie dostosowuje się do różnych wymogów zwirtualizowanego środowiska dzięki wbudowanym elementom wspomagania sprzętowego.

Wirtualizacja komputerów stacjonarnych

Inteligentna wirtualizacja komputerów stacjonarnych, wykorzystująca komputery z procesorami Intel® Core™ vPro™ czwartej generacji i technologią Intel VT może poprawić zabezpieczenia infrastruktury informatycznej, zarządzanie nią i kontrolę nad nią, a jednocześnie ją uprościć. Inteligentna wirtualizacja komputerów stacjonarnych może również poprawić wydajność i czas reakcji aplikacji, a także zwiększyć wydajność zasobów centrów przetwarzania danych.

Ponadto komputery z procesorami Intel Core vPro czwartej generacji umożliwiają obsługę sprzętowych funkcji zabezpieczeń i zarządzania, co ułatwia zdalną ochronę komputerów stacjonarnych i laptopów oraz zarządzanie nimi.

Technologia wirtualizacji wspomaganej sprzętowo w systemach inteligentnych

Czytający mężczyzna

Urządzenia przemysłowe

Wiele urządzeń przemysłowych, np. programowane kontrolery logiczne i kontrolery ruchu, wymaga małych opóźnień, sygnałów deterministycznych i w pełni funkcjonalnego interfejsu użytkownika. Wirtualizacja umożliwia tym urządzeniom równoczesną obsługę systemów operacyjnych działających w czasie rzeczywistym i systemów operacyjnych ogólnego zastosowania, z których każdy działa na osobnych rdzeniach wielordzeniowego procesora firmy Intel®. Konfiguracja taka może zwiększyć szybkość i determinizm aplikacji, w których kluczowe znaczenie ma czas, ponieważ w ich realizacji nie przeszkadzają zadania niewykonywane w czasie rzeczywistym, które w innej konfiguracji obciążałyby częściowo zasoby procesora. Poza tym wirtualizacja umożliwia producentom sprzętu umieszczenie na jednej płycie funkcji wykonywanych na wielu płytach, co obniża koszt platformy i zmniejsza rozmiar urządzenia. Więcej informacji o rozwiązaniach i zasobach dotyczących automatyki przemysłowej można znaleźć w Centrum wbudowanych technologii firmy Intel® >

lekarz

Urządzenia medyczne

W przypadku sprzętu medycznego do diagnostyki kluczową sprawą jest zabezpieczenie aplikacji i danych pacjentów. Aplikacje, które wymagają zabezpieczeń wyższego poziomu, można wyizolować za pomocą technologii Intel VT, która chroni ich obszar pamięci w sprzęcie i ułatwia zapobieganie atakom złośliwego oprogramowania. W ten sposób oprogramowanie uruchomione w bezpiecznej partycji ma dostęp tylko do własnego kodu i obszarów danych i nie może wyjść poza granice własnej pamięci, ponieważ sprzęt zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi. Zobacz urządzenia medyczne z wbudowaną technologią firmy Intel® >

 

Informacje o produktach i wydajności

open

1. Technologia Intel® Virtualization (Intel® VT) wymaga systemu komputerowego z procesorem, systemem BIOS, monitorem maszyny wirtualnej (VMM), a w niektórych przypadkach określonego oprogramowania platformy obsługującego tę technologię. Funkcjonalność, wydajność i inne korzyści zależą od konfiguracji używanego sprzętu i oprogramowania i mogą wymagać aktualizacji systemu BIOS. Niektóre programy mogą nie być zgodne ze wszystkimi systemami operacyjnymi. Prosimy o skontaktowanie się w tej sprawie ze sprzedawcą oprogramowania.