• <Więcej na stronie intel.com
Masthead Light

Get Wi-Fi Smart

Don’t settle for Wi-Fi that can’t keep up with your connected life

The days of the one-size-fits-all Wi-Fi adapter are gone. Today, Wi-Fi is available in a range of performance capabilities that have a direct impact on the quality of your connected experience. Don’t assume the Ultrabook™, laptop, or all-in-one PC you are considering includes the best Wi-Fi adapter for your connected life. You need to make the right Wi-Fi adapter choice to future-proof your device investment.

 

More information1 2 3 4 5 6 7

 

 

 

 

 

Więcej informacji

Rev up with 802.11ac Wi-Fi

Learn more >

Informacje o produktach i wydajności

open

1. W oparciu o teoretyczne parametry maksymalnej przepustowości oferowane przez implementacje protokołu 1x1 802.11n z 1 kanałem przestrzennym. Rzeczywista przepustowość łącza bezprzewodowego i zasięg zależą od systemu operacyjnego oraz konfiguracji używanego sprzętu i oprogramowania. Szczegółowe dane można sprawdzić u producenta swojego komputera.

2. W oparciu o teoretyczne parametry maksymalnej przepustowości oferowane przez implementacje protokołu 2x2 802.11n z 2 kanałami przestrzennymi. Rzeczywista przepustowość łącza bezprzewodowego i zasięg zależą od systemu operacyjnego oraz konfiguracji używanego sprzętu i oprogramowania. Szczegółowe dane można sprawdzić u producenta swojego komputera.

3. W oparciu o teoretyczną wartość prędkości przesyłania informacji oferowaną przez implementacje protokołu 1x1 802.11ac. Rzeczywista przepustowość łącza bezprzewodowego i zasięg zależą od systemu operacyjnego oraz konfiguracji używanego sprzętu i oprogramowania. Szczegółowe dane można sprawdzić u producenta swojego komputera.

4. W oparciu o teoretyczną wartość prędkości przesyłania informacji oferowaną przez implementacje protokołu 2x2 802.11ac. Rzeczywista przepustowość łącza bezprzewodowego i zasięg zależą od systemu operacyjnego oraz konfiguracji używanego sprzętu i oprogramowania. Szczegółowe dane można sprawdzić u producenta swojego komputera.

5. Oprogramowanie Intel® WiFi Hotspot Assistant wymaga bezprzewodowego adaptera Intel. Szczegółowe dane można sprawdzić u producenta swojego komputera.

6. Wymaga komputera i urządzenia odbierającego obsługujących technologię Intel® WiDi. Odtwarzanie filmów w formacie 1080p i Blu-ray* lub innych chronionych materiałów jest możliwe tylko w komputerach z procesorem Intel® Core™ trzeciej lub czwartej generacji z obsługą wbudowanych funkcji graficznych, kompatybilnym urządzeniem odbierającym, odtwarzaczem multimedialnym, obsługą oprogramowania Intel® WiDi i zainstalowanym sterownikiem graficznym. Informacji udziela producent komputera. Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/intel-wireless-display.html.

7. Technologia Intel® Smart Connect wymaga odpowiedniego procesora Intel®, oprogramowania Intel® i aktualizacji systemu BIOS, karty bezprzewodowej Intel® Wireless oraz połączenia z Internetem. Może być wymagana pamięć półprzewodnikowa lub dysk SSD. Wyniki mogą się różnić w zależności od konfiguracji systemu. Więcej informacji można uzyskać u producenta komputera.