Ta wersja używanej przeglądarki nie jest zalecana do tej strony internetowej.
Uaktualnij przeglądarkę do najnowszej wersji, klikając jedno z poniższych łączy.

Die PowerPoint-Vorlagen.

Machine-to-Machine Solutions Provide Worldwide Connectivity

Deutsche Telekom M2M Partner Development Manager Nataliya Gencheva presents machine-to-machine solutions that connect devices, share information, collect data, and monitor statuses worldwide, generating new business opportunities.

Read the full Machine-to-Machine Solutions Provide Worldwide Connectivity Presentation.

Podobne filmy