Tworzenie magazynu analizy dużych zbiorów danych

Przedsiębiorstwa mają problemy z wykorzystaniem wartości biznesowej z rozwiązań magazynu analizy dużych zbiorów danych, ponieważ brakuje im umiejętności skutecznego korzystania z ekosystemu typu open source i rozumienia złożonych cech danych, wszechstronności zastosowań oraz niuansów dotyczących przetwarzania rozproszonego. Wynikiem jest stan paraliżu uniemożliwiający realizację projektów, który charakteryzuje się zmniejszoną efektywnością działania i wysokimi kosztami. Aby przedsiębiorstwa mogły już dziś wykorzystać potencjał analizy i być gotowe na przyszłość, muszą nauczyć się niuansów przetwarzania równoległego i uprawnień dotyczących rozwiązań przetwarzania wsadowego dużych zbiorów danych. Firmy mogą wykorzystać informacje zawarte w niniejszym dokumencie do uzyskania wysokiego stopnia zwrotu z inwestycji w infrastrukturę przy niskich kosztach TCO.