Przetwarzanie danych: przygotowanie informacji do użycia

Po zgromadzeniu dane są przetwarzane w celu przygotowania ich do przechowywania i użytkowania. Technologie Intel® przyspieszą przetwarzanie danych dzięki udoskonaleniom, które sięgają głęboko w krzem.

Wnioski dotyczące przetwarzania danych:

  • Przetwarzanie danych jest niezbędnym procesem, który sprawia, że surowe dane są dobrej jakości i gotowe do użycia. Przetwarzanie danych może odbywać się w trakcie ich generowania lub zanim zostaną one wykorzystane w aplikacjach analitycznych.

  • Można wyróżnić szereg różnych rodzajów przetwarzania danych, w tym przetwarzanie wsadowe, strumieniowe, rozproszone i współbieżne.

  • Dzięki sprzętowi zaprojektowanemu na potrzeby dużych zbiorów danych technologie Intel®, począwszy od krzemu, zwiększają możliwości przetwarzania danych. Procesory, pamięć operacyjna i pamięć masowa Intel® pracują razem w celu przyspieszania obciążeń przetwarzania danych.

author-image

By

Czym jest przetwarzanie danych?

Przetwarzanie danych następuje po etapie gromadzenia danych w potoku danych. Na etapie przetwarzania dane są przygotowywane do użycia, a następnie zapisywane w systemie dostępnym dla aplikacji i użytkowników.

Przed przeprowadzeniem analizy danych należy je najpierw przetworzyć, aby zapewnić ich wysoką czystość i jakość. Przetwarzanie polega na sprawdzaniu i formatowaniu danych, aby ułatwić do nich dostęp oraz umożliwić przeszukiwanie i przechowywanie.

Aby pozyskiwać cenne informacje bez opóźnień, organizacje muszą maksymalizować wydajność i przepustowość przetwarzania danych, przy jednoczesnym zachowaniu efektywności kosztowej. Sprzęt i oprogramowanie Intel® współpracują w celu przyspieszenia przetwarzania danych od brzegu sieci do chmury.

Rodzaje przetwarzania danych

W zakresie przetwarzania danych nie ma jednej metody pasującej do wszystkich przypadków użycia. Różne rodzaje obciążeń i aplikacji wymagają przyjmowania różnych podejść do przetwarzania, aby zwiększyć jego wydajność i opłacalność.

Metody przetwarzania danych obejmują między innymi:

  • Przetwarzanie wsadowe: przetwarzanie wsadowe zakłada podział danych na grupy lub partie, które można przetwarzać wraz z pojawiającą się dostępnością zasobów. Podczas przetwarzania wsadowego partie danych są przetwarzane kolejno, jedna po drugiej. Chociaż przetwarzanie wsadowe jest skuteczne w procesie przetwarzania dużych ilości danych, zazwyczaj najlepiej się sprawdza w przypadku danych, które nie wymagają natychmiastowego użycia.
  • Przetwarzanie strumieniowe: przetwarzanie strumieniowe występuje w przypadku danych przetwarzanych ciągle, od momentu ich pojawienia się w potoku danych. Ten rodzaj przetwarzania zapewnia szybszą analizę mniejszych ilości danych w porównaniu z przetwarzaniem wsadowym. Zazwyczaj jest wykorzystywane do przetwarzania danych, które wymagają szybkiego podjęcia działania.
  • Rozproszone przetwarzanie danych: wraz z rozwojem technologii sieciowych zadania przetwarzania danych nie muszą już być wykonywane w tym samym węźle. Dzięki rozproszonemu przetwarzaniu danych wiele węzłów działających w tym samym klastrze pracuje równolegle nad przetwarzaniem danych w całej sieci. Wykorzystanie rozproszonego przetwarzania danych umożliwia przetwarzanie zaawansowanych obciążeń analitycznych przy użyciu tańszego i bardziej energooszczędnego sprzętu.

W zależności od rodzaju przetwarzanych danych i ich przeznaczenia w jednym potoku danych można zastosować kilka z tych strategii z ujednoliconym ostatecznym rezultatem.

Technologia przetwarzania danych

Przetwarzanie danych jest jednym z najbardziej wymagających etapów pod względem wykorzystania zasobów w potoku danych, więc optymalizacja sprzętu i oprogramowania może mieć znaczący wpływ na jego wydajność.

Obecnie wielu największych dostawców oprogramowania optymalizuje swoje produkty pod kątem sprzętu Intel®. Ekosystem partnerów rozwiązań i technologii Intel® sprawia, że wiele rozwiązań programowych najlepiej działa na sprzęcie Intel®, co ułatwia klientom uzyskanie możliwie najlepszego zwrotu z inwestycji technologicznych.

Firma Intel oferuje bogaty wybór technologii sprzętowych i programowych, aby przyspieszać dzisiejsze obciążenia przetwarzania danych, w tym:

  • Procesory Intel® Xeon®: procesory Intel® Xeon® zapewniające elastyczność, która może sprostać różnym obciążeniom roboczym z wielu źródeł, zawierają funkcje takie jak Intel® Deep Learning Boost, które są zoptymalizowane pod kątem zadań typu normalizacja danych czy redukcja szumów na potrzeby przetwarzania AI.
  • Dyski SSD Intel® Optane™: zaprojektowane z myślą o trwałości i stworzone w celu optymalizacji wydajności pamięci masowej i buforowania danych dyski SSD Intel® Optane™ przyspieszają streamowanie i przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym, zapewniając jednocześnie niezawodność systemu.
  • Technologie open source: firma Intel oferuje szereg bibliotek i platform typu open source, które przyspieszają przetwarzanie i analizę danych, w tym zestawy narzędzi Intel® oneAPI Toolkit, bibliotekę Intel® oneAPI Math Kernel Library (Intel® oneMKL) oraz bibliotekę Intel® oneAPI Data Analytics Library (Intel® oneDAL).
  • Wzmocnienie bezpieczeństwa: dzięki technologii Intel® QuickAssist Technology (Intel® QAT) zespoły zajmujące się danymi mogą przyspieszać wydajność szyfrowania i deszyfrowania, aby zwiększać bezpieczeństwo aplikacji przetwarzania danych.

Technologie Intel® zostały zaprojektowane, aby umożliwić każdej organizacji tworzenie elastycznych, unikalnych potoków przetwarzania danych z nowych źródeł danych i aplikacji. Dzięki przyspieszeniu oprogramowania i sprzętu z technologiami Intel® dane można przetwarzać szybko i wydajnie, aby spełniać wymagania dzisiejszych najbardziej zaawansowanych analitycznych przypadków użycia.