Twitter zwiększa wydajność platformy Hadoop*

Twitter zwiększa wydajność platformy Hadoop*

Twitter zwiększa wydajność platformy Hadoop*

Przeczytaj raport, aby dowiedzieć się, jak firmy Intel i Twitter współpracowały, aby usunąć wąskie gardła pamięci masowej w klastrach Hadoop* w serwisie Twitter, zwiększając ich wydajność i obniżając o 30% całkowite koszty utrzymania (TCO) oraz doprowadzając do o 50% krótszych czasów uruchamiania.

Analiza danych

Osiągnięcie kolejnego poziomu innowacji wymaga przyspieszenia procesu pozyskiwania wiedzy. Z pomocą produktów i technologii Intel® możesz pomyślnie rozpocząć podejmowanie niezbędnych działań.

Więcej informacji