Wdrażanie zaawansowanej analizy

Niniejszy e-poradnik zawiera wskazówki dotyczące sposobu wdrożenia stałego programu zaawansowane analizy. Wyjaśniono w nim, jak najlepiej opracować program zaawansowanej analizy od prototypu oraz przedstawiono pojawiające się wyzwania. W tym dokumencie omówiono trzy ćwiczenia, które uwzględniają najlepsze praktyki i strukturę oraz pomagają w osiągnięciu sukcesu.