Zaawansowana analiza danych: czyni Twój biznes inteligentniejszym

Współczesne analizy są coraz dogłębniejsze dzięki wykorzystaniu sprzętu i oprogramowania zaprojektowanego specjalnie, by pomóc organizacjom w podejmowaniu lepszych decyzji.

Omówienie zaawansowanej analizy danych

 • Wraz z rozwojem organizacji i ich strategii analitycznej analityka zmienia kierunek – od badania historycznych danych w stronę zrozumienia teraźniejszości i przyszłości.

 • Techniki zaawansowanej analizy umożliwiają stosowanie nowych rozwiązań w różnych branżach, od produkcji po opiekę zdrowotną.

 • Niektóre z najbardziej ekscytujących osiągnięć obejmują rozszerzenie analizy za pomocą sztucznej inteligencji (AI) oraz prognozowanie przyszłych wyników przy użyciu analizy predykcyjnej.

author-image

By

Podejmowanie w pełni świadomych decyzji opartych na danych w nowoczesnej organizacji zależne jest od analizy danych. Przewagę konkurencyjną posiadają te organizacje, które mogą uzyskać dostęp do dużych zestawów danych i je zrozumieć. Obejmują one nieustrukturyzowane formy danych oraz te należące wcześniej do „ciemnych”, a także informacje pozyskiwane z inteligentnych urządzeń brzegowych.

Przejście z tradycjonalnego na zaawansowany rodzaj analizy może pomóc organizacjom dowiedzieć się więcej o ich klientach, procesach i produktach. Precyzyjna analityka biznesowa (BI) oraz modelowanie predykcyjne ułatwiają odkrywanie nowych podejść i strategii.

Zmieniające się otoczenie zaawansowanych analiz

Najbardziej ekscytujące granice analizy nie są już zależne od tradycyjnych źródeł danych czy metod analizy. Zaawansowana analiza poszerzyła obszar analizy danych na dwa kluczowe sposoby:

 • Nacisk na przyszłość: starsze analizy zazwyczaj skupiały się na przeszłości i lepszym zrozumieniu historycznych danych. Zaawansowana analiza danych często stosuje podejście przyszłościowe. Rozwiązuje ona problemy zanim się one pojawią i z wyprzedzeniem prognozuje prawdopodobne skutki decyzji biznesowych.

 • Szersze podejście do danych: postępy w analizie umożliwiają pozyskiwanie większej ilości informacji ze źródeł danych, które wcześniej nie były wykorzystywane. Obejmują one obrazy, dźwięk, filmy oraz dane z czujników IoT analizowane przy użyciu sprzętu i oprogramowania zoptymalizowanego pod kątem zapewnienia przyspieszonej analizy.

Ponieważ możliwości analizy są coraz bardziej zaawansowane, liczba urządzeń i ilość danych objętych analizą mogą być skalowane w ogromnym stopniu.

Dlaczego warto korzystać z zaawansowanej analizy danych?

W przypadku organizacji szukających możliwości podejmowania decyzji opartych na danych korzyści płynące z zaawansowanej analizy są ogromne: zbieranie większej ilości informacji zapewnia lepsze rozeznanie i pomoże nawet w przewidywaniu przyszłości.

Jednakże skuteczna strategia zaawansowanej analizy nie powstaje z dnia na dzień, co wiele firm odkrywa przy próbie rozszerzenia swoich możliwości. Wymaga ona podstawy, jaką jest tradycyjna analiza, oraz wprowadzania danych.

Opracowywanie organizacyjnej strategii analizy zaczyna się od zrozumienia poziomu dojrzałości Twoich dotychczasowych analiz. Po ocenieniu poziomu dojrzałości swojej analizy możesz pokonać przeszkody i osiągnąć kolejny poziom wiedzy płynącej z posiadanych informacji. Aby uzyskać wsparcie, sprawdź przewodnik firmy Intel „Od danych do wiedzy”.

Wykorzystanie w pełni peotencjału analizy dużych zbiorów danych wymaga podejścia opartego na optymalizacji sprzętu i oprogramowania pod kątem skalowalności, wydajności oraz opłacalności.

Metody zaawansowanej analizy danych

Najbardziej zaawansowane zastosowania analizy umożliwiają zrozumienie większej ilości informacji z większej ilości źródeł. W rezultacie, spostrzeżenia i decyzje generowane są automatycznie w krótkim czasie.

 • Analizy w czasie rzeczywistym
  Wraz z rosnąca liczbą połączonych, inteligentnych urządzeń brzegowych wzrasta również potrzeba zrozumienia gromadzonych danych w czasie rzeczywistym. Za pomocą analizy w czasie rzeczywistym informacje mogą być przetwarzane i modelowane jak nigdy wcześniej. Spostrzeżenia pojawiają się niezwłocznie po wprowadzeniu nowych informacji do strumienia danych.
  Analiza w czasie rzeczywistym zapowiada dostarczanie spostrzeżeń wtedy, gdy są one najważniejsze: od razu, niezależnie od tego, czy chodzi o usprawnienie działań floty, czy o zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów.
   
 • Analiza predykcyjna
  Dzięki wykorzystaniu analizy predykcyjnej firmy zyskują możliwość zrozumienia prawdopodobnych przyszłych wyników i ich optymalizacji, by móc osiągnąć swoje najważniejsze cele.
  Analiza predykcyjna dużej skali wymaga dedykowanej infrastruktury, zdolnej do obsługi pełnej gamy obciążeń analitycznych. Elastyczność jest kluczowa: osiągnięcie sukcesu w analizie predykcyjnej wymaga infrastruktury danych na tyle dostosowywalnej, by umożliwić obsługę platform, takich jak SAP HANA czy Oracle Analytics Cloud. Powinna ona również obsługiwać rozwiązania do analizy strumieniowej i narzędzia analityczne typu open source, takie jak Spark.
   
 • Analiza rozszerzona
  Niektóre z najbardziej obiecujących rozwiązań opracowanych przez specjalistów ds. danych powstały w procesie konwergencji analizy z AI. Sieci neuronowe i uczenie maszynowe zrewolucjonizowały zdolność komputerów do wyciągania wniosków i rozumienia szerokiego zakresu nieustrukturyzowanych danych.
  Dzięki rozszerzeniu analizy za pomocą AI sprzedawcy detaliczni mogą lepiej zrozumieć system poruszania się klientów po sklepach, a producenci mogą łatwiej identyfikować wadliwe produkty. Lekarze mogą lepiej zrozumieć obrazowanie medyczne, a magazyny mogą korzystać z inteligentnego śledzenia zapasów.
  Za pomocą technologii stworzonej do przyspieszenia opracowywania i wdrażania AI w inteligentnych urządzeniach brzegowych, obejmującej m.in. zestaw narzędzi OpenVINO™ w dystrybucji Intel®,1 firma Intel angażuje się w umożliwienie analizy AI dla najbardziej innowacyjnych firm na świecie.

Firma Intel zapewnia wsparcie, niezależnie od tego, czy Twoja organizacja dopiero zaczyna poznawać zaawansowaną analizę, czy też dokonała już znaczących inwestycji w technologie analityczne nowej generacji. Nasz rozległy ekosystem sprzętu, oprogramowania i technologii partnerskich może pomóc Twoim specjalistom ds. danych w osiągnięciu wyższego poziomu dojrzałości analizy i rozwoju opartego na danych.

Technologie Intel® do analizy

Technologia Intel® zmienia sposób przeprowadzania analiz w nowoczesnych organizacjach. Dzięki przypadkom użycia obejmującym wiele branż — i na całym świecie — firma Intel® nieustannie rozwija analizę, pomagając firmom w optymalizacji wydajności i opłacalności.

Wykorzystanie w pełni peotencjału analizy dużych zbiorów danych wymaga podejścia opartego na optymalizacji sprzętu i oprogramowania pod kątem skalowalności, wydajności oraz opłacalności.

Dzięki szerokiemu ekosystemowi technologii i partnerów, którzy pomagają firmom tworzyć rozwiązania jutra, firma Intel zapewnia zaawansowane narzędzia analityczne dla przedsiębiorstw na całym świecie. Od centrum danych do brzegu sieci, firma Intel pracuje w każdym punkcie ekosystemu analitycznego, aby zapewnić maksymalną wartość i wydajność.

 • Skalowalne procesory Intel® Xeon® analizują z dużą prędkością ogromne ilości danych, tak na brzegu sieci, jak i w centrum danych lub w chmurze.
 • Technologia Intel® Optane™ reprezentuje nowe podejście do pamięci operacyjnej i masowej, które pomaga w eliminacji wąskich gardeł w zakresie przesyłania i przechowywania danych.
 • Układy Intel® FPGA zapewniają przyspieszenie w centrum danych, aby skrócić czas odpowiedzi.
 • Rozwiązania Intel® Select są sprawdzone pod kątem optymalnej wydajności, eliminując domysły i przyspieszając wdrażanie rozwiązań.

Często zadawane pytania

Często zadawane pytania

Zaawansowana analiza danych może obejmować szeroką gamę podejść, począwszy od analizy rozszerzonej za pomocą AI po analizę w czasie rzeczywistym i analizę predykcyjną, które zapewniają natychmiastowe, przyszłościowe spostrzeżenia.

Zaawansowana analiza oferuje możliwości zrozumienia większej ilości informacji w sposób bardziej szczegółowy niż kiedykolwiek wcześniej. Zaawansowana analiza może pomóc w osiągnięciu szerokiej gamy celów biznesowych, począwszy od usprawnienia działań po zachwycanie klientów.

Podczas gdy tradycyjna analiza skupiała się na zrozumieniu tego, co już się wydarzyło, zaawansowana analiza kładzie nacisk na teraźniejszość i przyszłość. Zaawansowana analiza danych jest również w stanie analizować więcej rodzajów danych i na większą skalę niż tradycyjna analiza, w tym także nieustrukturyzowane dane.

Analiza w czasie rzeczywistym dostarcza spostrzeżenia tak aktualne, jak sam strumień danych, natomiast analiza predykcyjna pomaga firmom w tworzeniu modeli statystycznych dotyczących prawdopodobnych przyszłych wyników. Analiza rozszerzona wykorzystuje możliwości uczenia maszynowego i innych rodzajów AI, by zapewnić jeszcze inteligentniejszą analizę.

Analityka przekształca surowe dane w spostrzeżenia, by móc wykorzystać je w analityce biznesowej (BI) lub innych aplikacjach. Analityka może również zapewnić większą skuteczność operacyjną i lepsze doznania użytkowe w obrębie całej organizacji.

Informacje i warunki
Technologie firmy Intel mogą wymagać obsługującego je sprzętu, oprogramowania lub aktywacji usług. // Żaden produkt ani komponent nie jest w stanie zapewnić całkowitego bezpieczeństwa. // Rzeczywiste koszty i wyniki mogą się różnić. // Firma Intel nie sprawdza ani nie weryfikuje danych podawanych przez osoby trzecie. Aby ocenić ich dokładność, należy się zapoznać z innymi źródłami.

Informacje o produktach i wydajności

1Kompilatory Intel® nie zawsze optymalizują w tym samym stopniu mikroprocesory innych firm w przypadku tych optymalizacji, które nie są specyficzne dla mikroprocesorów Intel®. Optymalizacje te obejmują zestawy instrukcji SSE2, SSE3 i SSSE3 oraz inne optymalizacje. Firma Intel nie gwarantuje dostępności, funkcjonalności czy skuteczności każdej optymalizacji w przypadku mikroprocesorów nie wyprodukowanych przez firmę Intel. Optymalizacje dla tego produktu zależne od mikroprocesora przeznaczone są do użytku z mikroprocesorami Intel®. Niektóre optymalizacje niespecyficzne dla mikroarchitektury Intel® są zastrzeżone dla mikroprocesorów Intel®. Więcej informacji dotyczących konkretnych zestawów instrukcji objętych niniejszą uwagą prawną można znaleźć w materiałach informacyjnych i podręcznikach użytkownika właściwych dla produktu.