Narzędzia do analizy danych: uproszczona ścieżka dostępu do informacji

Technologie Intel® – w tym narzędzia, frameworki i biblioteki – przyspieszają i optymalizują rozwiązania analityczne.

Firma Intel generuje wartość dzięki narzędziom do analizy danych

 • Ekosystem partnerów firmy Intel obejmuje niektóre z największych platform analitycznych na świecie, co ułatwia optymalizację wydajności szeregu narzędzi do analizy.

 • Biblioteki oprogramowania Intel®, frameworki i inne narzędzia usprawniają rozwój aplikacji analitycznych, w tym analizy rozszerzonej i analizy w czasie rzeczywistym.1

 • Produkty Intel® oneAPI zapewniają elastyczność, by móc implementować rozwiązania analityczne w wielu architekturach sprzętowych oraz językach programowania.1

author-image

By

Wraz z rosnącą ilością danych, ich analiza stała się niezbędna dla zrozumienia procesów, klientów i systemów. Nowe trendy w zakresie analityki kreowane są za pomocą narzędzi opracowanych w celu dokonywania dokładniejszych prognoz, wykorzystujących większe zestawy danych. Organizacje mogą wybierać spośród szerokiej gamy narzędzi do analizy danych, począwszy od w pełni funkcjonalnych platform analitycznych po specjalistyczne narzędzia i biblioteki.

Narzędzia partnerskie

Analityka firmy Intel jest głęboko zakorzeniona. Nasze partnerstwa skupiają się na optymalizacji i efektywności, by współczesne organizacje mogły łatwiej i szybciej implementować strategie analityczne nowej generacji – począwszy od analizy predykcyjnej i analizy w czasie rzeczywistym po analizę rozszerzoną.

SAP

Przez ponad 10 lat firmy Intel i SAP współpracowały w celu zapewnienia wydajności i skalowalności dla szerokiego zakresu procesów analitycznych. Wewnętrzna platforma otwartych danych firmy Intel wykorzystuje rozwiązanie SAP HANA*, by szybciej analizować dane dla jej systemu analizy danych łańcucha dostaw.

Firmy Intel i SAP pracują wspólnie nad optymalizacją oferty oprogramowania do analizy danych firmy SAP – począwszy od rozwiązań SAP HANA* i SAP Analytics*, aż po inteligentną analizę z wykorzystaniem platformy SAP Leonardo* – dla skalowalnych procesorów Intel® Xeon® oraz pamięci trwałej Intel® Optane™. Pomaga to w zapewnieniu większej ilości pamięci operacyjnej na potrzeby dużych obciążeń analitycznych oraz szybszego ich uruchamiania.

Oracle

Firma Oracle jest liderem w dziedzinie systemów zarządzania bazami danych i umożliwia mieszane obciążenia na potrzeby przetwarzania transakcji internetowych, jak również analizy strumieniowej w czasie rzeczywistym z szeregu źródeł danych. Wspólne wysiłki firm Intel i Oracle, trwające ponad 20 lat, przyczyniły się do zapewnienia systemowi Oracle Database* możliwości klasy korporacyjnej pod kątem wydajności i skalowalności, w szczególności w obszarze rozproszonej analizy w czasie rzeczywistym. System Oracle Database* wykorzystuje architekturę mesh skalowalnych procesorów Intel® Xeon®, by zwiększyć wydajność dla obciążeń analitycznych.

Microsoft* SQL Server

System Microsoft* SQL Server zapewnia zaawansowane możliwości analizy w bazie danych na potrzeby analizy operacyjnej w czasie rzeczywistym oraz analizy predykcyjnej. Firmy Microsoft i Intel pracowały wspólnie, by zapewnić organizacjom korzystającym z systemu Microsoft* SQL Server pełne korzyści płynące z jego możliwości. Projekty referencyjne ze zweryfikowanym, zoptymalizowanym sprzętem i stosami oprogramowania, które wykorzystują skalowalne procesory Intel® Xeon®, zapewniają gotowość infrastruktury dla szerokiej gamy rodzajów i rozmiarów firm.

SAS

Firma SAS oferuje solidną platformę analityczną z rozwiązaniami dla pełnego wachlarza obciążeń roboczych. Firmy SAS i Intel połączyły siły, by zapewnić użytkownikom większą wydajność i podejmowanie trafniejszych decyzji w obrębie całego przedsiębiorstwa.

Partnerstwo to ma na celu optymalizację analizy w pamięci SAS za pomocą skalowalnych procesorów Intel® Xeon® i dysków półprzewodnikowych Intel® Optane™. Zoptymalizowana wydajność umożliwia przedsiębiorstwom zastosowanie pełnego zakresu strategii analitycznych, począwszy od eksploracji danych i prognozowania, aż po modelowanie predykcyjne i deskryptywne.

Cloudera

Firma Cloudera oferuje przedsiębiorstwom analizę dużych zbiorów danych i rozwiązania z zakresu zarządzania danymi dzięki wykorzystaniu frameworka Apache Hadoop*. Firma Cloudera pracuje nad zapewnieniem klientom korporacyjnym mocy technologii open source systemu Hadoop zoptymalizowanego pod kątem technologii Intel® dla centrów danych.

System Hadoop w dystrybucji firmy Cloudera (CDH) rozszerza analitykę biznesową za pomocą analizy predykcyjnej, która umożliwia prognozowanie oparte na danych. Optymalizacje sprzętu i oprogramowania Intel® ułatwiają i przyspieszają analizę danych za pomocą systemu Hadoop na potrzeby szerokiej gamy aplikacji i zastosowań.

Partnerstwa firmy Intel skupiają się na optymalizacji i efektywności, by współczesne organizacje mogły łatwiej i szybciej implementować strategie analityczne nowej generacji.

Specjalistyczne narzędzia

Oprócz technologii platformy do analizy danych wiele organizacji korzysta ze specjalistycznych narzędzi do analizy danych, które są wysoce zoptymalizowane pod kątem realizacji ściśle określonych funkcji.

Narzędzia do wizualizacji

Raportowanie jest kluczowym elementem układanki analitycznej. Narzędzia do wizualizacji danych usprawniają raportowanie wizualne i graficzne z wielu źródeł danych, co ułatwia tworzenie tabel, wykresów i innych form prezentowania informacji uzyskanych za pomocą analityki biznesowej.

 • Tableau: firma Tableau oferuje zestaw narzędzi do wizualizacji danych, który umożliwia użytkownikom szybkie tworzenie wizualizacji z wykorzystaniem dużych zbiorów danych. Firma Tableau oferuje wizualizację w czasie rzeczywistym, integrację z językami takimi jak Python czy R, a także oprogramowanie do zarządzania bazami danych.
 • Qlik: wachlarz rozwiązań firmy Qlik z zakresu analityki biznesowej obejmuje Qlikview*, czyli zaawansowane oprogramowanie do wizualizacji danych, oraz Qlik Sense* – platformę analityczną nowej generacji wykorzystującą rozszerzoną analitykę biznesową.

Analiza dziennika

Analityka w działach IT często skupia się na analizie dziennika: zrozumieniu dzienników w celu umożliwienia podejmowania decyzji opartych na danych. Monitorowanie dzienników za pomocą specjalistycznego oprogramowania do analizy danych może ułatwić zrozumienie wspólnego działania infrastruktury, systemów i aplikacji, a także identyfikowanie obszarów wymagających udoskonalenia.

 • Splunk: firma Splunk zapewnia zintegrowane pulpity do analizy danych i narzędzia do rozwiązywania problemów zdolne do analizowania dużych objętościowo dzienników w czasie rzeczywistym, by ułatwić działom IT wykrywanie i rozwiązywanie problemów technologicznych.

Uczenie maszynowe

Niektóre z najbardziej ekscytujących postępów w zakresie analityki i technologii analizy danych obejmują zastosowanie sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego. Analiza rozszerzona wykorzystująca zautomatyzowane silniki AI upraszcza modelowanie danych, by automatycznie generować spostrzeżenia i prognozy oparte na danych.

 • H2O: firma H2O wyposażona jest w „bezzałogową” platformę AI i pracuje nad ułatwieniem większej grupie pracowników rozszerzania analizy za pomocą uczenia maszynowego i AI. Platforma H2O zaprojektowana jest pod kątem pracy na istniejącej infrastrukturze i zapewnia integracje narzędzia Spark oraz języków programowania R i Python.
 • DataRobot: platforma AI firmy DataRobot przeznaczona jest dla przedsiębiorstw i usprawnia tworzenie kompleksowych aplikacji AI i uczenia maszynowego.

Frameworki i narzędzia AI Intel®

Obecnie najbardziej zaawansowane strategie analityczne oparte są na technologiach AI, obejmujących m.in. głębokie uczenie i sieci neuronowe. Firma Intel oferuje wiele optymalizacji dla popularnych frameworków głębokiego uczenia, by umożliwić przyspieszenie opracowywania i szkolenia modeli AI.

Optymalizacje Intel® dla frameworków głębokiego uczenia

Firma Intel wykorzystuje liczne popularne frameworki głębokiego uczenia, które zapewniają specjalistom ds. danych, programistom i badaczom język programowania wysokiego poziomu na cele projektowania, szkolenia i walidacji głębokich sieci neuronowych.

 • Optymalizacja Intel® dla architektury TensorFlow* zapewnia optymalizację popularnego frameworka głębokiego uczenia open source TensorFlow dla skalowalnych procesorów Intel® Xeon®. Pomaga to specjalistom ds. danych i ekspertom w zakresie systemów obliczeniowych dużej mocy (HPC) stawiać czoła nowym wyzwaniom biznesowym i badawczym.
 • Optymalizacja Intel® dla architektury Caffe* zwiększa wydajność popularnego frameworka Caffe na procesorach Intel®. Caffe to framework głębokiego uczenia, który może być stosowany na klastrach HPC w celu umożliwienia aplikacji SI.
 • Framework Apache MXNet* udoskonala modele rozpoznawania obrazów poprzez optymalizację wnioskowania i zwiększoną wydajność kwantyzacji.

Optymalizacje Intel® dla sieci neuronowych 2

 • Optymalizacje oprogramowania Intel® dla architektury PyTorch* umożliwiają użytkownikom wykorzystanie sprzętu Intel® i rozwiązania Intel® Deep Learning Boost z biblioteką procedur matematycznych Intel® Math Kernel Library for Deep Neural Networks (Intel® MKL-DNN).
 • Architektura PaddlePaddle zbudowana z wykorzystaniem biblioteki procedur matematycznych Intel® Math Kernel Library for Deep Neural Networks zapewnia wysoką wydajność na skalowalnych procesorach Intel® Xeon®, a także duży zbiór narzędzi do pomocy programistom AI.

Optymalizacje Intel® dla frameworków dużych zbiorów danych

 • Udział oprogramowania Intel® we frameworkach dużych zbiorów danych i analitycznych wspiera szybsze i sprawniejsze działanie aplikacji na systemach HPC. Optymalizacje Intel® dla narzędzi i technik analizy dużych zbiorów danych obsługują popularne frameworki, takie jak Apache Hadoop* i Apache Spark*.
 • BigDL to rozproszony i skalowalny framework open source głębokiego uczenia dla Apache Spark*, który zapewnia wbudowaną obsługę funkcji głębokiego uczenia i wydajność procesorów Intel® Xeon®.

Biblioteki oprogramowania Intel® 1

Dzięki bibliotekom oprogramowania programiści mogą uzyskać dostęp do kompatybilnych narzędzi, niezbędnych do szybkiego tworzenia aplikacji. Biblioteki Intel® zaprojektowane są tak, by pomagać twórcom rozwiązań i aplikacji analitycznych poprzez oferowanie najnowocześniejszych kompilatorów, bibliotek wydajności, modeli równoległych oraz wysokowydajnych rozwiązań Python*:

 • Kompilator Intel® C++ umożliwiający kod, który wykorzystuje więcej rdzeni i wbudowane technologie w platformach zasilanych procesorami Intel®.
 • Kompilator Intel® Fortran pozwalający na tworzenie wysokowydajnych aplikacji poprzez generowanie zoptymalizowanego kodu dla skalowalnych procesorów Intel® Xeon® oraz procesorów Intel® Core™.
 • Intel® Distribution for Python* pomagająca programistom w realizowaniu szybkich aplikacji Python* i przyspieszeniu głównych pakietów obliczeniowych przy minimalnych lub bez żadnych zmian w kodzie.
 • Intel® Math Kernel Library (Intel® MKL) to gotowa do użycia biblioteka matematyczna, która przyspiesza procedury przetwarzania oraz wydajność aplikacji. Biblioteka ta pomaga zoptymalizować kod pod kątem każdej rodziny procesorów Intel® przy minimalnym wysiłku dla przyszłej generacji procesorów.
 • Intel® Data Analytics Acceleration Library (Intel® DAAL) przyspiesza rozwój wysokowydajnych aplikacji z zakresu data science. Biblioteka ta pomaga aplikacjom w szybszym generowaniu dokładniejszych prognoz oraz w analizie dużych zestawów danych za pomocą dostępnych zasobów obliczeniowych.
 • Intel® Integrated Performance Primitives (Intel® IPP) to biblioteka gotowych do użycia funkcji w obrębie danej dziedziny, zoptymalizowanych pod kątem różnorodnych architektur Intel®.
 • Elementy programowania wielowątkowego Intel® (Intel® TBB) to popularna biblioteka dla C++ wykorzystywana do programowania równoległego opartego na pamięci dzielonej oraz wykonywania obliczeń heterogenicznych (programowanie wewnątrzwątkowe oparte na pamięci rozproszonej).

Ujednolicone programowanie dzięki produktom Intel® oneAPI 1

Obciążenia analityczne stają się coraz bardziej zróżnicowane. Dzięki ujednoliconemu interfejsowi programowania oferowanemu przez produkty Intel® oneAPI organizacje mogą obsługiwać wiele konfiguracji i architektur sprzętu bez potrzeby przeprogramowywania.

Produkty Intel® oneAPI zapewniają narzędzia do wdrażania aplikacji i rozwiązań w architekturach SVMS. Ich komplementarne zestawy narzędzi, obejmujące zestaw podstawowy i specjalistyczne dodatki, upraszczają programowanie i pomagają programistom w zwiększeniu wydajności i innowacyjności szeregu aplikacji i obciążeń analitycznych.

Informacje i warunki
Technologie firmy Intel mogą wymagać obsługującego je sprzętu, oprogramowania lub aktywacji usług. // Żaden produkt ani komponent nie jest w stanie zapewnić całkowitego bezpieczeństwa. // Rzeczywiste koszty i wyniki mogą się różnić. // Firma Intel nie sprawdza ani nie weryfikuje danych podawanych przez osoby trzecie. Aby ocenić ich dokładność, należy się zapoznać z innymi źródłami.

Informacje o produktach i wydajności

1Kompilatory Intel® nie zawsze optymalizują w tym samym stopniu mikroprocesory innych firm w przypadku tych optymalizacji, które nie są specyficzne dla mikroprocesorów Intel®. Optymalizacje te obejmują zestawy instrukcji SSE2, SSE3 i SSSE3 oraz inne optymalizacje. Firma Intel nie gwarantuje dostępności, funkcjonalności czy skuteczności każdej optymalizacji w przypadku mikroprocesorów nie wyprodukowanych przez firmę Intel. Optymalizacje dla tego produktu zależne od mikroprocesora przeznaczone są do użytku z mikroprocesorami Intel®. Niektóre optymalizacje niespecyficzne dla mikroarchitektury Intel® są zastrzeżone dla mikroprocesorów Intel®. Więcej informacji dotyczących konkretnych zestawów instrukcji objętych niniejszą uwagą prawną można znaleźć w materiałach informacyjnych i podręcznikach użytkownika właściwych dla produktu.
2Kompilatory Intel® nie zawsze optymalizują w tym samym stopniu mikroprocesory innych firm w przypadku tych optymalizacji, które nie są specyficzne dla mikroprocesorów Intel®. Optymalizacje te obejmują zestawy instrukcji SSE2, SSE3 i SSSE3 oraz inne optymalizacje. Firma Intel nie gwarantuje dostępności, funkcjonalności czy skuteczności każdej optymalizacji w przypadku mikroprocesorów nie wyprodukowanych przez firmę Intel. Optymalizacje dla tego produktu zależne od mikroprocesora przeznaczone są do użytku z mikroprocesorami Intel®. Niektóre optymalizacje niespecyficzne dla mikroarchitektury Intel® są zastrzeżone dla mikroprocesorów Intel®. Więcej informacji dotyczących konkretnych zestawów instrukcji objętych niniejszą uwagą prawną można znaleźć w materiałach informacyjnych i podręcznikach użytkownika właściwych dla produktu.