Nowy poziom wbudowanych zabezpieczeń komputerów

Technologia Intel® Hardware Shield, teraz dostępna na platformie mobilnej Intel vPro® jedenastej generacji, zapewnia najwyższą wydajność i najbardziej kompleksowe zabezpieczenia sprzętowe dla firm1 2.

Firmy stają w obliczu coraz większej liczby, typów, złożoności i dotkliwości cyberataków. Technologia Intel® Hardware Shield, dostępna wyłącznie na platformie Intel vPro®, pomaga chronić i bronić się przed współczesnymi zagrożeniami z dogłębną ochroną na każdym poziomie: sprzęt, system BIOS/oprogramowanie sprzętowe, hipernadzorca, maszyny wirtualne, system operacyjny i aplikacje.

Zabezpieczenia przed atakami poniżej poziomu systemu operacyjnego na poziomie oprogramowania sprzętowego i sprzętu

Platforma Intel vPro® oparta na systemie Windows 10 Enterprise oferuje unikalne możliwości wbudowanej technologii Intel® Hardware Shield, aby zapewnić najwyższy poziom ochrony sprzętu, oprogramowania i danych zaraz po wyjęciu z pudełka.

  • Zminimalizuj ryzyko wprowadzenia złośliwego kodu, wykorzystując technologię Intel® Hardware Shield do blokowania pamięci w systemie BIOS podczas działania oprogramowania i nie dopuść do uszkodzenia systemu operacyjnego przez osadzone złośliwe oprogramowanie.
  • Pomóż zapewnić bezpieczne uruchamianie systemu operacyjnego dzięki technologii Intel® Hardware Shield, która oferuje wiele sprzętowych funkcji zabezpieczeń, które obsługują bezpieczny rozruch, umożliwiając komputerom uruchomienie się w zaufanym stanie.

Rozszerz ochronę swoich aplikacji i danych dzięki przyspieszanej sprzętowo wirtualizacji i szyfrowaniu

Włącz wirtualizację opartą na sprzęcie, aby chronić dane logowania użytkowników, obszary robocze, aplikacje i dane w zabezpieczonych enklawach.

  • Uruchamiaj maszyny wirtualne w celu zapewnienia opartej na zabezpieczeniach izolacji z kompatybilnością aplikacji w różnych systemach operacyjnych działających na tym samym komputerze z wieloma funkcjami oferowanymi przez Intel® Hardware Shield.
  • Przyspiesz zwirtualizowane oprogramowanie zabezpieczające, takie jak Windows Defender Credential Guard i Application Guard, dzięki funkcjom wirtualizacji Intel®, aby pomóc chronić przed złośliwym oprogramowaniem na poziomie jądra systemu operacyjnego i atakami opartymi na przeglądarkach.
  • Uzupełnij wirtualizację o szyfrowanie sprzętowe, aby chronić dane na każdym poziomie.

Pomóż w wykrywaniu i reagowaniu na zaawansowane zagrożenia

Ograniczaj ekstremalne ataki, takie jak przejęcie kontroli nad przepływem sterowania, oprogramowanie ransomware i wydobywanie kryptowalut.

  • Twórcy oprogramowania, tacy jak Microsoft, używają technologii Intel® Control-Flow Enforcement (Intel® CET), części technologii Intel® Hardware Shield, aby pomóc w obronie przed atakami na pamięć systemową.
  • Chroń się przed oprogramowaniem ransomware i złośliwym wydobywaniem kryptowalut dzięki technologii Intel® Threat Detection (Intel® TDT), która jest częścią Intel® Hardware Shield. Sprzętowe wykrywanie zagrożeń w celu wykrywania najnowszych zagrożeń, takich jak wydobywanie kryptowalut i oprogramowanie ransomware, bez wpływu na wydajność.

Rozszerzenie ochrony

Technologia Intel® Hardware Shield wzmacnia zabezpieczenia oparte na wirtualizacji o sprzętowe funkcje zabezpieczeń umożliwiające ochronę komputerów podczas wykonywania programów. Ponadto funkcje działające poniżej systemu operacyjnego obsługują bezpieczny rozruch, dzięki czemu uruchamiane systemy są wprowadzane w zaufany stan.

Minimalizacja ryzyka

Technologia Intel® Hardware Shield pomaga zminimalizować ryzyko wprowadzenia złośliwego kodu przez blokowanie pamięci w systemie BIOS podczas działania oprogramowania. W ten sposób zapobiega naruszeniu bezpieczeństwa systemu operacyjnego przez podstawione złośliwe oprogramowanie.

Lepszy wgląd

Wbudowana w technologię Intel® Hardware Shield funkcja DRTM pomaga zapewnić, że systemy operacyjne działają na legalnym sprzęcie, oraz umożliwia wgląd w zabezpieczenia od sprzętu do oprogramowania. Dzięki poszerzonemu wglądowi w mechanizmy zabezpieczeń oprogramowania sprzętowego firmy mogą precyzyjniej oceniać bezpieczeństwo swoich systemów.

Współpraca z firmą Microsoft i producentami OEM w celu przeciwdziałania nowym zagrożeniom

Firmy Intel i Microsoft oraz partnerzy OEM opracowują nową klasę bezpiecznych komputerów. Te „komputery z bezpiecznym rdzeniem” — cechujące się głęboką integracją sprzętowo-programową i oparte na platformie Intel vPro® — powstają z myślą o obsłudze krytycznych danych w branżach, w których dane należą do czynników o największym znaczeniu.

Komputer z bezpiecznym rdzeniem to nowoczesne urządzenie z systemem Windows oparte na platformie Intel vPro®, które fabrycznie zapewnia najwyższy poziom funkcji ochrony sprzętu, oprogramowania i tożsamości. Technologia Intel® Hardware Shield, dostępna wyłącznie na platformie Intel vPro®, oferuje mechanizmy ochrony przed atakami na poziomie oprogramowania sprzętowego. Pomaga ona zminimalizować ryzyko wprowadzenia złośliwego kodu przez blokowanie oprogramowania sprzętowego podczas działania oprogramowania w systemie operacyjnym. W ten sposób zapobiega naruszeniu bezpieczeństwa systemu operacyjnego przez podstawione złośliwe oprogramowanie.

Dowiedz się więcej o komputerach z bezpiecznym rdzeniem

Łatwiejsze wprowadzanie innowacji w firmach

Wybranie urządzeń opartych na platformie Intel vPro® umożliwia przekształcenie komputerów w strategiczne zasoby przedsiębiorstwa.

Prostsze zarządzanie zdalne

Zaoszczędź czas i obniż koszty serwisu technicznego na miejscu dzięki możliwości zdalnego wykrywania i odzyskiwania, jaką zapewnia technologia Intel® Active Management Technology – nawet w przypadku utraty zasilania lub awarii systemu operacyjnego.

Więcej informacji na temat technologii Intel® Active Management

Zarządzanie cyklem życia komputera z programem Intel® Stable Image Platform Program (Intel® SIPP)

Intel® Stable Image Platform Program (Intel® SIPP) umożliwia przewidywalne przejście z jednej generacji technologii na kolejną.

Więcej informacji o programie Intel® Stable Image Platform Program (Intel® SIPP)

Zastrzeżenie

Cechy i zalety technologii Intel® zależą od konfiguracji systemu i konieczne może okazać się zapewnienie obsługującego je sprzętu, oprogramowania lub aktywacji usług. Wydajność może różnić się od podanej w zależności od konfiguracji systemu. Żaden produkt ani komponent nie jest całkowicie bezpieczny. Więcej informacji można uzyskać od sprzedawcy lub producenta systemu bądź na stronie intel.pl.

Informacje o produktach i wydajności

1

W smukłych, lekkich urządzeniach z systemem Windows, zgodnie z wynikami testów z 1 grudnia 2020 przeprowadzonych na procesorze Intel® Core™ i7-1185G7 zgodne z branżowymi testami porównawczymi oraz reprezentacyjnymi przewodnikami użytkowania, testami unikalnych funkcji, również w porównaniu z procesorem AMD Ryzen 7 Pro 4750U, w obrębie trzech kluczowych zastosowań: pracy, tworzenia i współpracy, a także w oparciu o przeprowadzone w grudniu 2020 r. badanie IOActive (na zlecenie firmy Intel) porównujące funkcje zabezpieczeń technologii Intel® Hardware Shield z odpowiednimi technologiami w systemie z procesorem AMD Ryzen Pro 4750U.

2

Informacje o obciążeniach i konfiguracjach można znaleźć na stronie www.Intel.com/PerformanceIndex. Wyniki mogą się różnić.