Nowy poziom wbudowanych zabezpieczeń komputerów

Technologia Intel® Hardware Shield, dostępna wyłącznie na platformie Intel vPro®, zapewnia ochronę przed atakami na poziomie oprogramowania sprzętowego.

Obecnie firmy mają do czynienia z coraz większą liczbą różnego rodzaju zagrożeń cybernetycznych, ponieważ cyberataki, które kiedyś uchodziły za bardzo skomplikowane, obecnie mogą być wykonywane przez mniej zaawansowane podmioty dysponujące ograniczonymi zasobami. Technologia Intel® Hardware Shield udostępnia wbudowane funkcje zabezpieczeń, które ułatwiają przedsiębiorstwom ograniczanie ryzyka w warunkach nasilających się zagrożeń.

Podejmowanie decyzji dotyczących bezpieczeństwa urządzeń końcowych należy rozpocząć od komputerów

Aby w pełni chronić urządzenia końcowe, jakimi są komputery, przedsiębiorstwa muszą odejść od tradycyjnej ochrony antywirusowej w kierunku zabezpieczeń opartych na wirtualizacji — ale to nie wszystko. Oprócz przeprowadzania ataków o charakterze programowym hakerzy wzięli na cel oprogramowanie sprzętowe, które może być drogą dojścia do pamięci systemowej i opartego na wirtualizacji środowiska zabezpieczeń. Dlatego przedsiębiorstwa potrzebują w pełni zintegrowanych rozwiązań programowo-sprzętowych — i tu na scenę wkracza technologia Intel® Hardware Shield.

Funkcje wzmacniające podstawy zabezpieczeń

Technologia Intel® Hardware Shield to fundament bezpieczniejszej floty komputerów firmowych, który zapewnia ochronę przez atakami wymierzonymi w oprogramowanie sprzętowe, wzmacniając ochronę całej platformy. Stanowiąc część platformy Intel vPro®, technologia Intel® Hardware Shield pozwala uzyskać pewność, że system operacyjny działa na legalnym sprzęcie. Zapewnia także wgląd w zabezpieczenia od sprzętu do oprogramowania, dzięki czemu system operacyjny może egzekwować pełniejsze zasady zabezpieczeń — bez wymogu stosowania dodatkowej infrastruktury IT.

Rozszerzenie ochrony

Technologia Intel® Hardware Shield wzmacnia zabezpieczenia oparte na wirtualizacji o sprzętowe funkcje zabezpieczeń umożliwiające ochronę komputerów podczas wykonywania programów. Ponadto funkcje działające poniżej systemu operacyjnego obsługują bezpieczny rozruch, dzięki czemu uruchamiane systemy są wprowadzane w zaufany stan.

Minimalizacja ryzyka

Technologia Intel® Hardware Shield pomaga zminimalizować ryzyko wprowadzenia złośliwego kodu przez blokowanie pamięci w systemie BIOS podczas działania oprogramowania. W ten sposób zapobiega naruszeniu bezpieczeństwa systemu operacyjnego przez podstawione złośliwe oprogramowanie.

Lepszy wgląd

Wbudowana w technologię Intel® Hardware Shield funkcja DRTM pomaga zapewnić, że systemy operacyjne działają na legalnym sprzęcie, oraz umożliwia wgląd w zabezpieczenia od sprzętu do oprogramowania. Dzięki poszerzonemu wglądowi w mechanizmy zabezpieczeń oprogramowania sprzętowego firmy mogą precyzyjniej oceniać bezpieczeństwo swoich systemów.

Współpraca z firmą Microsoft i producentami OEM w celu przeciwdziałania nowym zagrożeniom

Firmy Intel i Microsoft oraz partnerzy OEM opracowują nową klasę bezpiecznych komputerów. Te „komputery z bezpiecznym rdzeniem” — cechujące się głęboką integracją sprzętowo-programową i wyposażone w najnowsze procesory Intel® Core™ vPro® — powstają z myślą o obsłudze krytycznych danych w branżach, w których dane należą do czynników o największym znaczeniu.

Komputer z bezpiecznym rdzeniem to urządzenie z systemem Windows oparte na platformie Intel vPro®, które fabrycznie zapewnia najwyższy poziom funkcji ochrony sprzętu, oprogramowania i tożsamości. Technologia Intel® Hardware Shield, dostępna wyłącznie na platformie Intel vPro®, oferuje mechanizmy ochrony przed atakami na poziomie oprogramowania sprzętowego. Pomaga ona zminimalizować ryzyko wprowadzenia złośliwego kodu przez blokowanie oprogramowania sprzętowego podczas działania oprogramowania w systemie operacyjnym. W ten sposób zapobiega naruszeniu bezpieczeństwa systemu operacyjnego przez podstawione złośliwe oprogramowanie.

Dowiedz się więcej o komputerach z bezpiecznym rdzeniem

Łatwiejsze wprowadzanie innowacji w firmach

Wybranie urządzeń opartych na platformie Intel vPro® umożliwia przekształcenie komputerów w strategiczne zasoby przedsiębiorstwa.

Prostsze zarządzanie zdalne

Zaoszczędź czas i obniż koszty serwisu technicznego na miejscu dzięki możliwości zdalnego wykrywania i odzyskiwania, jaką zapewnia technologia Intel® Active Management Technology – nawet w przypadku utraty zasilania lub awarii systemu operacyjnego.

Więcej informacji na temat technologii Intel® Active Management

Zarządzanie cyklem życia komputera z programem Intel® Stable Image Platform Program (Intel® SIPP)

Intel® Stable Image Platform Program (Intel® SIPP) umożliwia przewidywalne przejście z jednej generacji technologii na kolejną.

Więcej informacji o programie Intel® Stable Image Platform Program (Intel® SIPP)

Zastrzeżenie

Cechy i zalety technologii Intel® zależą od konfiguracji systemu i konieczne może okazać się zapewnienie obsługującego je sprzętu, oprogramowania lub aktywacji usług. Wydajność może różnić się od podanej w zależności od konfiguracji systemu. Żaden produkt ani komponent nie jest całkowicie bezpieczny. Więcej informacji można uzyskać od sprzedawcy lub producenta systemu bądź na stronie intel.pl.