Infrastruktura klucza publicznego

Uwierzytelnianie użytkowników i serwerów do szyfrowania i podpisywania cyfrowego

Większa Ochrona Przed Złośliwym Oprogramowaniem

Technologia Intel® Identity Protection (Intel® IPT) z infrastrukturą klucza publicznego (PKI)1 to mechanizm dwuetapowego uwierzytelniania dla firm i usług internetowych weryfikujący tożsamość użytkowników logujących się z zaufanego komputera (eliminując złośliwe oprogramowanie). Technologia ta jest dostępna w procesorach Intel® Core™ vPro™ trzeciej i kolejnych generacji. Technologia Intel IPT z jednorazowym hasłem (OTP) jest dostępna w procesorach Intel® Core™ vPro™ drugiej i kolejnych generacji2.

Infrastruktura klucza publicznego (PKI) to system cyfrowych certyfikatów, urzędów certyfikacji oraz innych instytucji rejestrujących mających na celu weryfikację i uwierzytelnianie każdej ze stron biorących udział w transakcji internetowej. Technologia Intel IPT wykorzystuje przechowywane sprzętowo certyfikaty PKI do wzajemnego uwierzytelniania użytkowników i serwerów oraz szyfrowania i cyfrowego podpisywania dokumentów.

Informacje o produktach i wydajności

1

No computer system can provide absolute security. Requires an Intel® Identity Protection Technology-enabled system, including an enabled Intel® processor, enabled chipset, firmware, software, and Intel integrated graphics (in some cases) and participating website/service. Intel assumes no liability for lost or stolen data and/or systems or any resulting damages. Consult your system manufacturer and/or software vendor for more information.

2

Intel® vPro™ jest złożoną technologią, która wymaga konfiguracji i aktywacji. Dostępność poszczególnych funkcji oraz wydajność technologii zależą od konfiguracji sprzętu, oprogramowania i środowiska informatycznego. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: https://www.intel.pl/content/www/pl/pl/architecture-and-technology/vpro/vpro-platform-general.html.