Biznes jak co dzień: platforma Intel vPro®

Biznes jak co dzień: platforma Intel vPro®

Biznes jak co dzień: platforma Intel vPro®

Krótkie omówienie: dzięki flocie urządzeń wykorzystujących platformę Intel vPro®, technologii Intel® Active Management oraz funkcjom zabezpieczeń i łączności organizacje mogą prowadzić biznes jak co dzień i sprostać wyzwaniom pracy zdalnej.