Maksymalizacja czasu pracy serwerów dzięki technologii Intel® Run Sure

Solidna, niezawodna platforma do obsługi kluczowych zadań.

Procesory Intel® Xeon® Platinum i Gold to zaawansowana niezawodność

Jedna godzina nieplanowanej przerwy w działaniu serwera może znacząco wpłynąć na działalność wielu firm. Dzięki technologii Intel® Run Sure można zmniejszyć częstotliwość przestojów serwerów oraz ograniczyć związane z nimi koszty, chroniąc jednocześnie integralność danych krytycznych dla funkcjonowania firmy1. Ten zestaw większej niezawodności, dostępności i łatwości serwisowania (RAS) zwiększa odporność skalowalnych procesorów Intel® Xeon®, pomagając zapewnić najwyższy poziom dostępności serwerów przeznaczonych do wykonywania kluczowych zadań.

Udoskonalona technologia Intel® Run Sure w skalowalnych procesorach Intel® Xeon®

Zwiększanie odporności systemu na awarie

Technologia Intel® Run Sure wykorzystana w skalowalnych procesorach Intel® Xeon® obejmuje nowe zaawansowane funkcje RAS, takie jak Local Machine Check Exception oparta o funkcję Recovery (lub Enhanced Machine Check Architecture Recovery Gen 3), zaprojektowane z myślą o usprawnieniu odzyskiwania MCA i wydłużeniu czasu pracy systemu bez przestojów. Pozwala też zapobiegać krytycznym awariom, gdy dochodzi do wielu możliwych do naprawienia błędów w krótkich odstępach czasu.

Ochrona kluczowych danych

Dalsze usprawnienia korekcji błędów pamięci, kolejna nowa funkcja skalowalnych procesorów Intel® Xeon®, eliminuje kompromis między optymalną wydajnością i ochroną pamięci, by chronić dane.

Skrócenie czasu nieplanowanych przestojów

Technologia Intel® Run Sure obejmuje technologię Resilient System, która wykorzystuje procesor, oprogramowanie firmware i aplikacje do diagnozowania i usuwania błędów krytycznych oraz automatycznego przywracania pracy serwera.

Większa spójność danych

Inna grupa funkcji, technologia Resilient Memory, zapewnia spójność danych w ramach podsystemu pamięci. Dzięki temu system pracuje niezawodnie przez dłuższy czas, co zmniejsza potrzebę wzywania serwisu w trybie nagłym.

Niższe koszty

Oprócz minimalizacji możliwości utraty przychodów oraz kosztów obsługi i konserwacji, związanych z nieplanowanymi przerwami w działaniu serwera, technologia Intel® Run Sure pomaga chronić firmę przed kosztownymi wypadkami, które mogą zaszkodzić jej reputacji, a nawet ściągnąć na nią interwencję organów nadzoru.

Główne zastosowania

Do kluczowych zadań, które korzystają na zastosowaniu technologii Intel® Run Sure, zaliczają się:

  • Przetwarzanie danych biznesowych (aplikacje ERP, CRM, OLTP)
  • W pamięci
  • Analizy danych
  • Magazyny/hurtownie danych

Informacje o produktach i wydajności

1

Żaden system komputerowy nie jest w stanie zapewnić całkowitej niezawodności, dostępności czy łatwości serwisowania. Wymaga procesora Intel® Xeon® z technologią Intel® Run Sure. Wbudowane funkcje zwiększające niezawodność dostępne w wybranych procesorach Intel® mogą wymagać dodatkowego oprogramowania, sprzętu, usług i/lub połączenia internetowego. Wyniki mogą być różne w zależności od konfiguracji. Aby uzyskać szczegółowe dane, skontaktuj się z producentem komputera.