Maksymalizacja czasu pracy serwerów dzięki technologii Intel® Run Sure

Solidna, niezawodna platforma do obsługi kluczowych zadań

Procesory Intel® Xeon® Platinum i Gold to zaawansowana niezawodność

Jedna godzina nieplanowanej przerwy w działaniu serwera może znacząco wpłynąć na działalność wielu firm. Dzięki technologii Intel® Run Sure możesz zmniejszyć częstotliwość przestojów oraz ograniczyć związane z nimi koszty, chroniąc jednocześnie integralność danych krytycznych dla funkcjonowania firmy1. Ten zestaw funkcji pozwala zwiększyć niezawodność, dostępność i łatwość serwisowania (RAS) procesorów Intel® Xeon® Scalable, poprawiając odporność i pomagając zapewnić najwyższy poziom dostępności serwerów przeznaczonych do wykonywania kluczowych zadań.

Udoskonalona technologia Intel® Run Sure w procesorach Intel® Xeon® Scalable

Zwiększanie odporności systemu na awarie

Technologia Intel® Run Sure wykorzystana w procesorach Intel® Xeon® Scalable obejmuje nowe zaawansowane funkcje RAS, takie jak Local Machine Check Exception oparta o funkcję Recovery (lub Enhanced Machine Check Architecture Recovery Gen 3), zaprojektowane z myślą o usprawnieniu odzyskiwania MCA i wydłużeniu czasu pracy systemu bez przestojów. Pozwala też zapobiegać krytycznym awariom, gdy dochodzi do wielu możliwych do naprawienia błędów w krótkich odstępach czasu.

Ochrona kluczowych danych

Dalsze usprawnienia korekcji błędów pamięci, kolejna nowa funkcja procesorów Intel® Xeon® Scalable, eliminuje kompromis między optymalną wydajnością i ochroną pamięci, by chronić dane.

Skrócenie czasu nieplanowanych przestojów

Technologia Intel® Run Sure obejmuje technologię Resilient System, która wykorzystuje procesor, oprogramowanie firmware i aplikacje do diagnozowania i usuwania błędów krytycznych oraz automatycznego przywracania pracy serwera.

Większa spójność danych

Inna grupa funkcji, technologia Resilient Memory, zapewnia spójność danych w ramach podsystemu pamięci. Dzięki temu system pracuje niezawodnie przez dłuższy czas, co zmniejsza potrzebę wzywania serwisu w trybie nagłym.

Niższe koszty

Oprócz minimalizacji możliwości utraty przychodów oraz kosztów obsługi i konserwacji, związanych z nieplanowanymi przerwami w działaniu serwera, technologia Intel Run Sure pomaga chronić firmę przed kosztownymi wypadkami, które mogą zaszkodzić jej reputacji, a nawet ściągnąć na nią interwencję organów nadzoru.

Główne zastosowania

Do kluczowych zadań, które korzystają na zastosowaniu technologii Intel® Run Sure, zaliczają się:

  • Przetwarzanie danych biznesowych (aplikacje ERP, CRM, OLTP)
  • W pamięci
  • Analizy danych
  • Magazyny/hurtownie danych

Podobne filmy

Informacje o produktach i wydajności

1

Żaden system komputerowy nie jest w stanie zapewnić całkowitej niezawodności, dostępności czy łatwości serwisowania. Wymaga procesora Intel® Xeon® z technologią Intel® Run Sure. Wbudowane funkcje zwiększające niezawodność dostępne w wybranych procesorach firmy Intel mogą wymagać dodatkowego oprogramowania, sprzętu, usług lub połączenia internetowego. Wyniki mogą być różne w zależności od konfiguracji. Aby uzyskać szczegółowe dane, skontaktuj się z producentem komputera.