Rozwiązania Intel® Select

Osiągaj korzyści szybciej dzięki rozwiązaniom sprzętowym i programowym zoptymalizowanym pod kątem obciążeń roboczych, które są certyfikowane przez niezależnych dostawców oprogramowania, zatwierdzone przez producentów OEM i zweryfikowane pod kątem wydajności.