Rozwiązania Intel® Select

Osiągaj korzyści szybciej dzięki rozwiązaniom sprzętowym i programowym zoptymalizowanym pod kątem obciążeń roboczych, które są certyfikowane przez niezależnych dostawców oprogramowania, zatwierdzone przez producentów OEM i zweryfikowane pod kątem wydajności.

Uproszczone wdrożenie. Rzeczywista wydajność.

Centrum danych jest fundamentem przedsiębiorstwa — obsługuje najważniejsze obciążenia robocze, odpowiada na złożone potrzeby infrastruktury i zapewnia zaawansowaną inteligencję biznesową. Rozwiązania Intel® Select Solutions zostały sprawdzone pod kątem zastosowania w stale zwiększającej się liczbie przypadków użycia.

Te wysoce niezawodne, zoptymalizowane pod kątem wydajności konfiguracje rozwiązań centrów danych są opracowane przez niezależnych dostawców oprogramowania i łączą najnowszy sprzęt i oprogramowanie w szeregu najważniejszych obciążeń roboczych. Zostały przetestowane pod kątem zapewniania wysokiej wydajności i zaawansowanych zabezpieczeń. Ponieważ rozwiązania Intel® Select Solutions są w pełni zweryfikowane, możesz je wdrażać bez obaw, wiedząc, że każde rozwiązanie zostało zaprojektowane w sposób spełniający lub przewyższający rygorystyczne standardy.