Rozwiązania Intel® Select

Osiągaj korzyści szybciej dzięki rozwiązaniom sprzętowym i programowym zoptymalizowanym pod kątem obciążeń roboczych, które są certyfikowane przez niezależnych dostawców oprogramowania, zatwierdzone przez producentów OEM i zweryfikowane pod kątem wydajności.

Uproszczone wdrożenie. Rzeczywista wydajność.

Centrum danych jest fundamentem przedsiębiorstwa — obsługuje najważniejsze obciążenia robocze, odpowiada na złożone potrzeby infrastruktury i zapewnia zaawansowaną inteligencję biznesową. Rozwiązania Intel®  Select Solutions zostały sprawdzone pod kątem zastosowania w stale zwiększającej się liczbie przypadków użycia.

Te wysoce niezawodne, zoptymalizowane pod kątem wydajności konfiguracje rozwiązań centrów danych są opracowane przez niezależnych dostawców oprogramowania i łączą najnowszy sprzęt i oprogramowanie w szeregu najważniejszych obciążeń roboczych. Zostały przetestowane pod kątem zapewniania wysokiej wydajności i zaawansowanych zabezpieczeń. Ponieważ rozwiązania Intel® Select Solutions są w pełni zweryfikowane, możesz je wdrażać bez obaw, wiedząc, że każde rozwiązanie zostało zaprojektowane w sposób spełniający lub przewyższający rygorystyczne standardy.

Sztuczna inteligencja

Bezproblemowe tworzenie i wdrażanie aplikacji AI na dużą skalę dzięki kompleksowym rozwiązaniom zoptymalizowanym do osiągania wysokiej wydajności i dokładności przy jednoczesnym zarządzaniu kosztami i wykorzystaniem.

Więcej informacji

Analityka

Napędzaj transformację cyfrową dzięki wglądowi w olbrzymie zestawy danych. Zweryfikowane przez firmę Intel rozwiązania do analityki biznesowej z technologiami Intel® są tworzone w sposób umożliwiający współpracę z istniejącym oprogramowaniem, aby zapewnić optymalną wydajność i elastyczność.

Więcej informacji

Chmura

Korzystaj z wszystkich zalet chmury dzięki rozwiązaniom, które są zgodne z Twoją strategią wdrożeniową i zapewniają niezawodną, skalowalną i zoptymalizowaną wydajność w różnorodnych aplikacjach korporacyjnych.

Więcej informacji

Systemy obliczeniowe dużej skali

Uwolnij potężną moc obliczeniową dzięki systemom wieloarchitekturowym. Technologie Intel® zaprojektowane do obsługi AI, chmury i systemów obliczeniowych dużej skali są zoptymalizowane w sposób, który zwiększa wartość inwestycji w sprzęt i aplikacje zarówno w zakresie rozwiązań lokalnych, jak i chmurowych.

Więcej informacji

Sieć i brzeg sieci

Włącz się w inicjatywy związane z 5G i transformacją sieci od chmury do brzegu dzięki zweryfikowanym konfiguracjom obsługującym ulepszenia sieci wirtualnych i spełniającym różnorodne wymagania dotyczące obciążeń roboczych.

Więcej informacji