Stosowanie standardowych języków programowania

Produkty wyposażone w technologię Intel® Many Integrated Core Architecture (Intel® MIC Architecture) dają twórcom oprogramowania kluczową przewagę: działają one na standardowych, istniejących narzędziach i metodach programistycznych.

Architektura Intel® MIC polega na połączeniu w ramach pojedynczego układu wielu rdzeni procesora Intel®. Programiści zainteresowani programowaniem tych rdzeni mogą korzystać ze standardowego kodu źródłowego C, C++ i FORTRAN. Kod źródłowy programu napisanego dla produktów Intel® Many Integrated Core (produkty Intel® MIC) może zostać skompilowany i uruchomiony na standardowym procesorze Intel® Xeon®. Znajomość modelu programowania usuwa bariery szkoleniowe, umożliwiając skupienie wysiłków programistów na rozwiązywaniu problemów zamiast na inżynierii oprogramowania.

Rozważmy przypadek mapowania Ziemi i zdjęć satelitarnych w zastosowaniach takich jak Google Earth*. Tworzenie obrazów wymaga jasnych, dobrze oświetlonych warunków. Jednakże obliczenia radaru z przysłoną syntetyczną (ang. Synthetic Aperture Radar – SAR) opartego na „projekcji wstecznej” (ang. backprojection) pozwalają na obrazowanie Ziemi w nocy, przez chmury i drzewa, a także dostarczają informacji na temat materiałów powierzchniowych. Funkcjonują one na zasadzie gromadzenia danych radarowych pochodzących z samolotów krążących wokół obszarów, które poprzez intensywne obliczenia zamienia się w obraz. Wykorzystując procesory Intel® Xeon® i koprocesor Intel® Xeon Phi™, Intel Labs i inne wykazują potencjał pięciokrotnej redukcji kosztów obliczeniowych przy użyciu „projekcji wstecznej”, jednocześnie upraszczając proces gromadzenia danych poprzez wykorzystanie zoptymalizowanych torów lotu i odpowiednie ukierunkowywanie.

Rosnące wykładniczo prędkości procesorów

Architektura Intel® Many Integrated Core (Intel® MIC) to początek nowej ery szybkości, wydajności, i kompatybilności superkomputerów. Obecnie deweloperzy przy użyciu szybkich i znanych procesorów Intel® Xeon® i koprocesorów Intel® Xeon Phi™ opartych na nowej architekturze mogą tworzyć platformy wykonujące biliony operacji na sekundę.

Jest to wykładniczy skok naprzód. Obecnie, po przekroczeniu przez superkomputery bariery petaflopa, firma Intel przewiduje, że połączenie procesorów Intel® Xeon® i koprocesorów Intel® Xeon Phi™ pozwoli osiągnąć kolejny ważny kamień milowy: poziom eksaflopa (1000 petaflopów).

Rozpoczęcie pracy z wysoce równoległymi aplikacjami

Pierwsze produkty oparte na architekturze Intel® MIC skierowane są do segmentów i zastosowań wykorzystujących przetwarzanie wysoce równoległe, w tym do systemów obliczeniowych dużej skali (HPC), stacji roboczych i centrów przetwarzania danych.

Architektura Intel® MIC wykorzystuje wysoki stopień przetwarzania równoległego w mniejszych, bardziej energooszczędnych rdzeniach procesorów Intel®. Rezultatem jest zaawansowana wydajność w aplikacjach wysoce równoległych.

Wysoki poziom równoległości charakteryzuje dziś stosunkowo niewiele specjalistycznych zastosowań, są one jednak związane z rozległą i istotną problematyką – od symulacji zmian klimatu, przez analizy genetyczne, zarządzanie ryzykiem portfeli inwestycyjnych, po poszukiwania nowych źródeł energii.

Produkt będący efektem trzech inicjatyw badawczych 

Projekt mikroarchitektury Intel® MIC czerpie z ogromnej pracy trzech strumieni badawczych, w tym 80-rdzeniowego programu badawczego Tera-Scale Computing Research Program, inicjatywy Single-Chip Cloud Computer (SCC) oraz mikroarchitektury Intel® o nazwie kodowej Larrabee Many-Core Visual Computing Project.

W ich wyniku powstała zupełnie nowa architektura korzystająca z tego samego języka, tych samych narzędzi, kompilatorów i bibliotek co procesory Intel® Xeon®. Ponieważ procesory firmy Intel® są wykorzystywane w ponad 80 procentach superkomputerów na świecie, programiści tworzący kod dla architektury Intel® MIC mogą w dalszym ciągu pracować w znanym sobie środowisku.

Knights Corner wprowadza nową technologię

Architektura Intel® MIC (nazwa kodowa Knights Corner) wykorzystuje proces produkcyjny 22 nm firmy Intel, co sprawia, że przy strukturach tranzystorów o wielkości zaledwie 22 miliardowych metra zawiera ona w pojedynczym układzie nawet do 50 rdzeni procesora Intel®. Koprocesor Intel® Xeon Phi™ jest pierwszym produktem opartym na architekturze Intel® MIC. Docelowo planuje się jego zastosowanie między innymi w takich segmentach z systemami obliczeniowymi dużej skali jak wydobycie ropy naftowej, badania naukowe, analizy finansowe oraz symulacje klimatyczne.