Materiały dla programistów

Na stronie społeczności programowania równoległego znajdziesz wpisy z blogów, najnowsze wiadomości, informacje o imprezach oraz pomoc techniczną.

Nawiąż kontakty z programistami i inżynierami z firmy Intel w ramach Sieci oprogramowania Intel® (Intel® SN).

Przeczytaj o technologii 22 nm Intel®, pierwszym na świecie tranzystorze 3D, który można zastosować w środowisku produkcji masowej.

Informacje o produktach i wydajności

1

Architektura 64-bitowa Intel® 64 wymaga systemu komputerowego z procesorem, chipsetem, systemem BIOS, systemem operacyjnym, sterownikami urządzeń i aplikacjami obsługującymi tę architekturę. Procesory nie będą działać (dotyczy to również operacji 32-bitowych) bez systemu BIOS obsługującego architekturę Intel 64. Wydajność zależy od konfiguracji używanego sprzętu i oprogramowania. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z producentem systemu.

2

Informacje innych podmiotów: Strony internetowe i Materiały mogą zawierać zawartość dostarczoną przez użytkownika lub inne firmy. Zawartość, która obejmuje profil firmy i historię zakupów nie jest sprawdzana, zatwierdzana ani promowana przez firmę Intel i jest dostarczana wyłącznie jako udogodnienie dla naszych klientów i użytkowników. Umieszczenie w wykazie danego systemu nie jest tożsame z jego promocją ani rekomendacją. W szczególności firma Intel Corporation, dostarczając informacje na temat produktów oferowanych w sprzedaży przez firmy trzecie, sama nie oferuje ich w sprzedaży. Na ilustracjach komputerów stacjonarnych, stacji roboczych i serwerów może znajdować się monitor, który może, ale nie musi, być uwzględniony w cenie produktu. W żadnym wypadku firma Intel nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek informację dostarczoną przez inny podmiot, w tym za błędy, pominięcia lub jakiekolwiek szkody. Wszelkie pobieranie materiałów lub uzyskiwanie ich w inny sposób (przez korzystanie z nich) odbywa się według uznania i na ryzyko użytkownika; użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia systemu komputerowego lub innych urządzeń, jak również za utratę danych, powstałe w wyniku pobrania materiału. Korzystając z zawartości dostarczonej przez inne podmioty, użytkownik potwierdza, że sam ocenia i ponosi wszelkie ryzyko z tym związane (z uwzględnieniem polegania na dokładności, kompletności i użyteczności takiej zawartości). Wszelkie publikacje i użytkowanie Stron internetowych i Materiałów podlega niniejszym Warunkom użytkowania oraz innym warunkom dotyczącym danego programu lub strony internetowej.