Wdrażaj wysokowydajne projekty DSP

Najnowsza wersja DSP Builder oferuje zaawansowany zestaw bloków, który umożliwia syntezę w środowisku Simulink poprzez zdefiniowanie częstotliwości taktowania. Technologia ta pozwala uzyskać wysokowydajne implementacje projektów, w których układy FPGA działają z niemal szczytową wydajnością osiąganą w ciągu zaledwie kilku minut - w porównaniu z godzinami, jeśli nie dniami, potrzebnymi do ręcznej optymalizacji kodu HDL.

Dzięki zestawowi DSP Builder Advanced Blockset budowanie złożonych wysokowydajnych łańcuchów cyfrowego przetwarzania sygnału (DSP) staje się proste jak 1-2-3:

  1. Ustaw wymagane ograniczenia na poziomie systemu — w tym przypadku w środowisku Simulink częstotliwość zegara dla 6-kanałowego filtru FIR ze 128 odczepami jest określona na 403 MHz.
  2. Wybierz docelową rodzinę FPGA — ta informacja musi być wprowadzona do narzędzia do syntezy, ponieważ różne rodziny urządzeń mogą mieć różną architekturę bloków DSP.
  3. Kliknij URUCHOM.

Rysunek 1. Zbuduj wysokowydajny filtr w trzech prostych krokach

DSP Builder Advanced Blockset syntetyzuje opis łańcucha sygnałowego w środowisku Simulink, biorąc pod uwagę określone na poziomie systemu ograniczenia taktowania; w tym przypadku 403,2 MHz. Korzystając z wbudowanych modeli taktowania dla każdego układu FPGA i wydajności bloków IP, aby osiągnąć podaną częstotliwość taktowania narzędzie dodaje rejestry potoku i logikę sterującą, jeśli jest to konieczne.

Rezultatem (pokazanym na rysunku 2) jest sześciokanałowy filtr FIR z faktyczną wydajnością systemu na poziomie 408 MHz bez dotykania kodu HDL.

Rysunek 2. Automatycznie generowany kod HDL zoptymalizowany pod kątem taktowania

Ta nowa funkcja ma kluczowe znaczenie przy projektowaniu ścieżek danych do wielokanałowego przetwarzania sygnału w takich przypadkach jak przetwarzanie fal radiowych z wieloma nośnymi i wieloma antenami w zastosowaniach bezprzewodowych.

Ta funkcja automatycznie dodaje potokowe stopnie i rejestry oraz wdraża multipleksowanie z podziałem czasu, aby generować wysoce zoptymalizowane projekty funkcji, takich jak cyfrowy konwerter w górę (DUC), cyfrowy konwerter w dół (DDC), redukcja współczynnika szczytu (CFR) oraz cyfrowa redukcja zniekształceń (DPD). DSP Builder w wersji 12.0 zawiera przykłady projektów z wieloma antenami, wieloma nośnymi WiMAX oraz projektami WCDMA DUC i DDC.