Zasoby dotyczące rozwiązań opartych na modelach

Zasoby dotyczące zmiennoprzecinkowych DSP

Nowe systemy cyfrowego przetwarzania sygnału (DSP) wykorzystują rozwiązania zmiennoprzecinkowe, aby osiągnąć wysoki stopień stabilności numerycznej i zakresu dynamicznego. Zastosowania takie jak radar, zaawansowane przetwarzanie sygnału radiowego oraz obrazowanie medyczne to tylko niektóre przykłady praktyczne utylizujące możliwości obliczeń zmiennoprzecinkowych w układach FPGA. Wraz z ciągłe rosnącymi rozmiarami i możliwościami układów FPGA, stają się one najbardziej wydajną platformą do wdrażanie zmiennoprzecinkowych DSP każdego typu.

Materiały referencyjne i webcasty dotyczące projektowania

Tytuł Opis
Niezależna analiza BDTi dotycząca przepływu i wydajności projektu zmiennoprzecinkowego DSP w układach Intel® FPGA 28-nm (PDF) Zapoznaj się z oceną rozwiązania problemu obliczeń zmiennoprzecinkowych w układach Intel® FPGA sporządzoną przez BDTi, niezależną firmę zajmującą się analizą technologii. Ocena obejmuje przykład projektu obliczeń zmiennoprzecinkowych z odwracaniem macierzy i podkreśla wyniki w zakresie wydajności oraz użyteczność przepływu narzędzi zmiennoprzecinkowych.
Prawidłowo zaokrąglony wynik operacji dzielenia liczb zmiennoprzecinkowych w układach FPGA z obsługą DSP (PDF) Przeczytaj wielokrotnie nagradzany materiał z konferencji FPL 2012 na temat ulepszonej architektury operacji dzielenia zmiennoprzecinkowego dostępnej w DSP Builder Advanced Blockset.
Stosowanie obliczeń zmiennoprzecinkowych w układach FPGA do cyfrowego przetwarzania sygnałów (DSP) w radiolokacji (PDF) W tym szczegółowym raporcie opisano zalety stosowania przetwarzania zmiennoprzecinkowego w układach FPGA względem cyfrowego przetwarzania sygnałów (DSP) w radiolokacji.
Zoptymalizuj projekty sterowników silnikowych za pomocą zintegrowanego przepływu projektowego FPGA (PDF) W tym szczegółowym raporcie opisano proces projektowania, który wykorzystuje możliwości adaptacji układów Intel® FPGA, układów DSP o zmiennej precyzji i zintegrowanych narzędzi projektowych na poziomie systemu do projektowania sterowników silnikowych.
Osiągnięcie jednego teraflopa z układem FPGA 28 nm (PDF) Ten szczegółowy raport wyjaśnia, dlaczego technologia zmiennoprzecinkowa w układach FPGA jest barzo praktycznym rozwiązaniem w dzisiejszych czasach i w jaki sposób możliwe jest przetwarzanie z szybkością jednego teraflopa, oraz opisuje, jak można ją zaimplementować w pojedynczej matrycy FPGA.
Wykorzystanie postępu technologicznego w dziedzinie zmiennoprzecinkowych procesorów z rdzeniami IP w układach FPGA (PDF) W tym szczegółowym raporcie omówiono zmiennoprzecinkowe procesory z rdzeniami własności intelektualnej (IP) w układach Intel® FPGA. Poruszone zagadnienia obejmują funkcje podstawowe, zaawansowane, mnożenie macierzy, odwracanie macierzy oraz szybką transformację Fouriera (FFT).
Proces projektowania przepływu operacji obliczeń zmiennoprzecinkowych na poziomie sprzętowym W tym materiale opublikowanym podczas wydarzenia DesignCon 2011 omówiono zagadnienia dotyczące operacji na liczbach zmiennoprzecinkowych i przedstawiono ich optymalną implementację.
Zalety sterownika silnikowego opartego na układach FPGA Ten artykuł opisuje system sterowania silnikiem oparty na układzie FPGA.
Implementacja zmiennoprzecinkowego DSP w układzie FPGA (webcast) Dzięki naszemu nowemu przepływowi projektowania obliczeń zmiennoprzecinkowych możesz teraz łatwo wdrożyć zmiennoprzecinkowe DSP w układach Intel® FPGA. Ten webcast wyjaśnia, w jaki sposób nasz przepływ projektowania pokonuje wyzwania związane z implementacją operacji zmiennoprzecinkowych.
Zastosowania cyfrowego przetwarzania sygnału w radiolokacji (Digital Signal Processing for Radar Applications) - wykład w Instytucie Inżynierów Elektryków i Elektroników (IEEE) na Long Island w Nowym Jorku 15 marca 2011 r. To seminarium przedstawia symulację impulsowego radaru dopplerowskiego z zastosowaniem techniki STAP (adaptacyjnego przetwarzania przestrzenno-czasowego) i implementacją backendu opartą na FPGA. Symulacja obejmuje model środowiska systemu radiolokacji, zoptymalizowaną backendową implementację STAP oraz implementację FPGA.
Jak osiągnąć 1 bilion operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę w układzie FPGA? Ten artykuł wyjaśnia jakich cech, charakterystycznych dla układów FPGA, brakuje w mikroprocesorach oraz jak można je wykorzystać do optymalizacji i uzyskania bardziej wydajnego przepływu obliczeń zmiennoprzecinkowych.
Podstawy radiolokacji – część 1 Ten artykuł jest 1 częścią serii poświęconej podstawom radiolokacji.
Podstawy radiolokacji – część 2 Ten artykuł jest 2 częścią serii poświęconej podstawom radiolokacji.
Podstawy radiolokacji – część 3 Ten artykuł jest 3 częścią serii poświęconej podstawom radiolokacji.
Podstawy radiolokacji – część 4 Ten artykuł jest 4 częścią serii poświęconej podstawom radiolokacji.
Podstawy radiolokacji – część 5 Ten artykuł jest 5 częścią serii poświęconej podstawom radiolokacji.

Łącza do stron o podobnej tematyce