CEI-6G

Implementacja 6G specyfikacji CEI (Common Electrical I/O) określa wymagania dotyczące nadajników, odbiorników i kanałów połączeń, związanych z interfejsami 6+ Gb/s instalowanymi na płytach tylnych zgodnych ze standardem dużej szybkości High-Speed, w połączeniach między czipami (chip-to-chip) i w modułach optycznych. Uwzględniono też definicję fluktuacji i metodologii pomiarowych związanych z interfejsami CEI. Specyfikacja CEI-6G została przyjęta w nowych protokołach typu chip-to-chip, takich jak Interlaken.

CEI-6G to interfejs elektryczny bez protokołu lub funkcji IP (Intellectual Property). Ta implementacja specyfikacji nie uwzględnia opisów końcówek wyprowadzanych z obudowy lub złączy, interfejsu zarządzania lub protokołu danych wyższego poziomu. Tę implementację specyfikacji nadzoruje konsorcjum OIF (Optical Internetworking Forum) zrzeszające obecnie ponad 100 firm, łącznie z firmę Intel.

Z implementacją OIF specyfikacji CEI-6G zgodne są między innymi urządzenia Intel® FPGA takie jak Stratix® V (maksymalnie 66 kanałów), Stratix® IV (maksymalnie 48 kanałów) i Stratix® II GX (maksymalnie 20 kanałów). Korzystając z tych urządzeń, można implementować dowolny interfejs zgodny ze specyfikacjami CEI-6G.

Urządzenia

Charakterystyka

Implementacja specyfikacji