Kanał włókna optycznego

Omówienie

Niezawodny protokół Fibre Channel zapewnia dużą szybkość i zarządzanie przesyłaniem informacji w sieciach pamięci masowej (SAN, Storage Area Network). Ten protokół obsługuje szybkość transmisji danych od 1 GB/s do 10 Gb/s. W przypadku szybkości 10 Gb/s ten protokół wykorzystuje wiele technologii Ethernet, umożliwiających użycie między innymi interfejsów XGMII i XAUI. Protokół Fibre Channel ułatwia projektowanie systemów dużej skali, intensywnie korzystających z pamięci masowych. Umożliwia to również opracowanie rozwiązania zapewniającego szybkie zapisywanie i odczytywanie informacji oraz uproszczone łączenie składników systemów.

Rysunek 1. Topologia Fibre Channel

Urządzenia Intel® FPGA mogą implementować wersje 1 Gb/s, 2 Gb/s, 4 Gb/s, 8 Gb/s, 10 Gb/s i 16 Gb/s protokołu Fibre Channel. Konfigurując rdzenie, można zmienić sposób ich funkcjonowania bez konieczności angażowania się w oddzielny inżynieryjny projekt dostosowywania. Rozwiązania Intel® obejmują warstwy FC-1 i FC-2 stosu Fibre Channel.

Wysoka wydajność układów FPGA Intel® Arria® 10, Stratix® V (GX i GT), Stratix® IV (GX i GT), Stratix® II GX i Arria® II umożliwia implementowanie protokołu Fibre Channel 1 Gb/s i 2 Gb/s w urządzeniach o mniejszej szybkości, a jednocześnie obsługę najlepszych implementacji 4 Gb/s, 8 Gb/s, 10 Gb/s i 16 Gb/s. Nadajniki-odbiorniki wbudowane w te urządzenia zapewniają dedykowany tryb implementacji interfejsu XAUI, dostępnego w protokole Fibre Channel 10 Gb/s. Umożliwia to bardziej efektywne implementowanie całego interfejsu w jednym urządzeniu. W te nadajniki-odbiorniki wbudowano dedykowane bufory FIFO z dopasowaniem szybkości, kodery i dekodery 8B/10B oraz funkcje wyrównywania słów. W każdą grupę czterech kanałów wbudowano obwód wyrównywania kanałów, umożliwiający minimalizację rozrzutu w interfejsie. Urządzenia Stratix® V GT i Stratix® IV GT ze zintegrowanymi nadajnikami-odbiornikami, obsługującymi szybkość transmisji danych 10 Gb/s, umożliwiają implementację protokołu FCoE (Fibre Channel over Ethernet). Urządzenia Intel® Arria® 10 GX/GT i Stratix® V GT ze zintegrowanym koderem/dekoderem 64B/66B umożliwiają bardziej efektywne implementacje tego protokołu i obsługują szybkość transmisji danych 16 Gb/s.

Łącza do stron o podobnej tematyce

Partner

Firma MoreThanIP GmbH, partner w ekosystemie DNS (Design Solutions Network) Intel® FPGA, oferuje rdzenie IP (Intellectual Property) Fibre Channel do urządzeń Intel® FPGA.

Obsługa urządzeń

Standard protokołu

Aby uzyskać więcej informacji o protokole Fibre Channel, skorzystaj z witryny internetowej organizacji FCIA (Fibre Channel Industry Organization).

Raport z charakterystyki

Raport z charakterystyki Fibre Channel dla urządzeń Intel® jest dostępny na żądanie.