Protokoły Interlaken / Interlaken Look-Aside

Omówienie

Skalowalne protokoły połączeń między czipami (chip-to-chip) Interlaken i Interlaken Look-Aside zapewniają szybkość transmisji od 10 Gb/s do 300 Gb/s, a nawet większą. Korzystając z najnowszej technologii nadajnika-odbiornika i elastycznej warstwy protokołu, rdzenie IP (Intellectual Property) Intel® FPGA Interlaken i Interlaken Look-Aside zapewniają odpowiednią wydajność i produktywność w nowych aplikacjach, które wymagają skalowalności i integracji w pojedynczym układzie FPGA. Wyjątkowa równowaga programowych i sprzętowych układów logicznych w tych rdzeniach IP zapewnia wymaganą integrację i skalowalność bez dodatkowych kosztów układów półprzewodnikowych. Ta równowaga zintegrowanych układów zapewnia maksymalną elastyczność i wydajność.

Wprowadzenie na rynek układów FPGA nowej generacji Intel® Arria® 10 i SoC wyznacza ważny nowy etap rozwoju oferty rdzeni Intel® FPGA IP Interlaken, łącznie z programowalnymi rdzeniami IP trzeciej generacji z warstwą kontroli dostępu (MAC) i sprzętowymi rdzeniami IP drugiej generacji z fizyczną warstwą podrzędną kodowania (PCS) lub interfejsem nośników fizycznych (PMA). Te sprawdzone rdzenie zapewniają wyższy poziom niezawodności i zaawansowane funkcje wymagane w nowych, bardziej inteligentnych systemach.

Protokół połączeń Interlaken

Rdzeń Intel® FPGA IP Interlaken jest idealnym rozwiązaniem w przypadku routerów i przełączników obsługujących ruch sieciowy na poziomie wielu terabitów, używanych w aplikacjach związanych z dostępem, sieciami Ethernet operatorów i centrami danych, wymagających konfigurowania rdzeni IP w celu optymalizacji różnych profili ruchu sieciowego i skalowalności dla platform nowej generacji.

Ten komponent jest zgodny z protokołem Interlaken w wersji 1.2 i umożliwia deweloperom zapewnianie dużej przepustowości w systemach. Ten prefabrykowany, gotowy rdzeń IP umożliwia szybsze projektowanie i wprowadzanie produktów na rynek.

Protokół łączności Interlaken Look-Aside

Rdzeń Intel® FPGA IP Interlaken Look-Aside jest przydatny do klasyfikacji pakietów przy użyciu koprocesora, zazwyczaj w aplikacjach sieciowych, takich jak routing związany z jakością usług, profilowanie ruchu sieciowego i funkcje zapory sieciowej. Interfejs pakietów o małych opóźnieniach rdzenia IP w połączeniu z efektywnym przetwarzaniem danych zapewnia wysoki stopień skalowalności projektów nowych aplikacji sieciowych.

Ten komponent jest zgodny z protokołem Interlaken Look-Aside w wersji 1.1 i umożliwia deweloperom systemów eliminację obszarów niedostatecznej przepustowości, związanych ze starszymi metodami klasyfikacji pakietów.

Łącza do stron o podobnej tematyce