Protokoły SATA i SAS

Protokoły pamięci masowej Serial ATA (SATA) i Serial Attached SCSI (SAS) są używane przede wszystkim do przesyłania danych (bezpośrednio lub w innym trybie) między systemem hosta a urządzeniami pamięci masowej, takimi jak dyski twarde, dyski optyczne lub dyski półprzewodnikowe (SSD). Te protokoły szeregowej pamięci masowej przewyższają starsze interfejsy równoległej pamięci masowej (ATA i SCSI):

    Szybsze przesyłanie danychMożliwość usuwania lub dodawania urządzeń podczas pracy (bez konieczności wyłączania zasilania)Wymiana komponentów bez konieczności wyłączania zasilania jest możliwa tylko w systemach operacyjnych obsługujących tę funkcjęCieńsze przewody zapewniają bardziej efektywne chłodzenie powietrzemBardziej niezawodne funkcjonowanie

Układ Intel® FPGA SATA i SAS

Firma Intel opracowała rozwiązania SATA i SAS oparte na najnowszych układach FPGA z nadajnikami-odbiornikami. Układy Stratix® V GX, Stratix® IV GX, Arria® V, Arria® II GX, Arria® II GZ, Cyclone® V i Cyclone® IV GX są zgodne z wymaganiami protokołów SATA i SAS, dotyczącymi parametrów elektrycznych i sygnałów (zob. tabela 1). Układy Intel® FPGA w połączeniu z rdzeniem IP (Intellectual Property) SATA i SAS umożliwiają opracowanie interfejsów pamięci masowej w pojedynczym mikroukładzie.

Tabela 1. Pomoc techniczna związana z rdzeniem Intel® FPGA SATA

Urządzenie

SATA 1.0SATA 1.0 (1,5 Gb/s)

SATA 2.0 (3,0 Gb/s)

SATA 3.0

(6,0 Gb/s)

SAS 1.0Stratix® V

Stratix V

Arria® V

Arria V

-
(3,0 Gb/s) (3.0 Gbps)SAS 2.0 (6,0 Gb/s) (6.0 Gbps)SAS 3.0 (12,0 Gb/s)
(12.0 Gbps)

✓✓

✓✓

✓Stratix IV

-

-

✓✓

✓✓

-Arria II GX

✓Arria II GX

Cyclone V

Cyclone V

✓✓

Cyclone® IV GX

-

Cyclone IV GX

-

Rdzeń IP SATA i SAS

Część IP rozwiązania Intel® FPGA ma największe znaczenie dla połączenia wejścia/wyjścia SATA i SAS. Układ FPGA zapewnia fundament, ale rdzeń IP umożliwia opracowanie wejścia/wyjścia SATA i SAS. Kilku członków sieci rozwiązań do projektowania (DSN) układów Intel® FPGA opracowało rdzenie IP SATA i SAS, przeznaczone dla interfejsów zarówno hostów, jak i urządzeń. Jak wynika z rysunku 1, rdzenie IP zawierają wszystkie podstawowe komponenty interfejsu SATA i SAS: warstwę fizyczną połączenia z wbudowanymi nadajnikami-odbiornikami w urządzeniach FPGA, warstwę łącza i warstwę transportu.

Rysunek 1. Rdzeń IP

Zastosowania rynkowe

Układy Intel® FPGA SATA i SAS są idealnym rozwiązaniem w przypadku aplikacji pamięci masowej o dużej przepustowości. Rdzenie IP w połączeniu z układami Intel® FPGA mogą być zaawansowanym fundamentem rozwiązań łączących systemy hostów z pamięciami masowymi. Rdzeni urządzeń i hostów można używać niezależnie (rys. 2) lub łącznie (jako mostka).

Rysunek 2. Użycie rdzeni IP z układami Intel® FPGA