Rozwiązanie rdzenia IP SerialLite III

Dostępny jest rdzeń IP (Intellectual Property) SerialLite trzeciej generacji. Kontynuujemy skalowanie protokołu związanego z małym natężeniem ruchu sieciowego, zapewniającego małe opóźnienia i dużą szybkość, dla aplikacji wymagających dużej przepustowości.

Systemy komputerowe, związane z sieciami, komunikacją, centrami danych, obrazowaniem medycznym, diagnostyką i przetwarzaniem danych z dużą wydajnością, wymagają dodatkowej przepustowości do obsługi coraz większej ilości różnorodnych danych, przekraczającej możliwości obecnych infrastruktur. Korzystając z rdzenia IP SerialLite III, użytkownicy mogą obecnie uniknąć przeciążeń, dużych opóźnień i problemów związanych ze standardowymi protokołami. Umożliwia to uproszczenie łączności bezpośredniej (point-to-point).

Korzystając z rdzenia SerialLite III z unikalną kombinacją kodowania/dekodowania 64/67 i sprzętowymi blokami ścieżek danych urządzenia, użytkownicy mogą lepiej optymalizować bitową stopę błędów (BER), zmniejszyć użycie zasobów i obniżyć całkowity koszt posiadania (TCO). Ponadto w rdzeniu SerialLite III uwzględniono wiele funkcji monitorowania, wykrywania i symulowania błędów, zapewniających większą niezawodność nowych, bardziej inteligentnych urządzeń, zgodnie z wymaganiami użytkowników.

Rysunek 1. Schemat blokowy rdzenia SerialLite III

Rysunek 2. Typowe zastosowanie rdzenia SerialLite III

Typowe aplikacje rdzenia SerialLite III

  • Wyposażenie sieciowe i komunikacyjne
  • Infrastruktury bezprzewodowe
  • Przesyłanie i przetwarzanie danych o dużej rozdzielczości
  • Systemy obrazowania medycznego i diagnostyki
  • Serwery aplikacji, plików i multimediów
  • Systemy przetwarzania i przechowywania danych o dużej wydajności
  • Przetwarzanie danych radarowych

Informacje i dane kontaktowe

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wydajności i produktywności oraz materiały dodatkowe, skorzystaj ze strony internetowej rdzenia IP SerialLite III.

Pytania dotyczące rdzenia SerialLite III należy kierować do lokalnego przedstawiciela działu sprzedaży.