Kompletne rozwiązanie Intel® FPGA SerialLite II

Ułatwiając szybką implementację protokołów transmisji szeregowej, rozwiązanie Intel® FPGA SerialLite II umożliwia zmniejszenie ryzyka projektowego, szybsze opracowanie produktów i skoncentrowanie się na podstawowych aspektach projektowania systemów.

Protokół SerialLite II drugiej generacji, związany z małym natężeniem ruchu sieciowego, obsługuje różne połączenia szeregowe między mikroukładami (chip-to-chip), płytami głównymi (board-to-board) i płytami tylnymi. Protokół SerialLite II — następca cenionego protokołu SerialLite — umożliwia zwiększenie szybkości od 622 Mb/s do 102 Gb/s, ograniczenie wymagań dotyczących komponentów logicznych średnio o 60 procent i opracowanie najtańszych połączeń szeregowych.

Tabela 1 zawiera ogólne informacje dotyczące kompletnego rozwiązania SerialLite II do obsługi połączeń.

Tabela 1. Kompletne rozwiązanie SerialLite II

Rozwiązanie

Opis

Rodzina urządzeń

Interfejs fizyczny

Zintegrowana warstwa fizyczna (PHY) zapewniająca pełną obsługę warstw PMA (1)PCS (2)

Rdzeń IP SerialLite II

Rdzeń IP Intel® FPGA SerialLite II ›

Płyta projektowa

Raport z charakterystyki

Raport z charakterystyki układu Stratix® II GX
Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem działu sprzedaży ›

Projekt referencyjny

Projekt referencyjny pętli zwrotnej SerialLite II, dostępny z rdzeniem IP

  1. PMA – interfejs nośników fizycznych
  2. PCS – fizyczna warstwa podrzędna kodowania

Tło technologiczne

Protokół szeregowych połączeń bezpośrednich (point-to-point) SerialLite II, podobnie jak jego poprzednik, zapewnia niskie koszty, minimalne opóźnienia przesyłania danych oraz wiele opcjonalnych funkcji umożliwiających minimalizację wymagań dotyczących komponentów logicznych i opracowanie najbardziej efektywnych kosztowo implementacji.

Protokół SerialLite zapewniał pełny dupleks i ścieżkę danych o szerokości 16 bitów (na linię), dlatego użycie komponentów logicznych było minimalne w aplikacjach wymagających symetrycznych (nadawanie i odbiór) szerokości linii o szybkości od 1,6 Gb/s do 3,125 Gb/s.

Protokół SerialLite II — następca cenionego protokołu SerialLite — zapewnia zoptymalizowaną obsługę jednokierunkowych (simpleks), asymetrycznych i emisyjnych przepływów danych oraz rozszerzony zakres skalowania z opcjonalnymi szerokościami ścieżek danych (8, 16 lub 32 bity na linię), umożliwiającymi optymalne implementacje szybkości linii poniżej 1,5 Gb/s i maksymalnie 6,375 Gb/s.

Tabela 2 zawiera podsumowanie najważniejszych cech i zalet protokołu SerialLite II.

Tabela 2. Cechy i zalety protokołu SerialLite II

Cecha

Opcje

Świadczenia

Przepływ danych

Pełny dupleks, jednokierunkowy (simpleks), asymetryczny lub emisyjny

Ograniczone komponenty logiczne dla aplikacji jednokierunkowych (simpleks), asymetrycznych lub transmisyjnych

Typ danych

Pakiety lub strumieniowanie

Obsługa różnych aplikacji

Szerokość łącza

Od 1 do 16 linii

Skalowalna przepustowość łączy od 622 Mb/s do 102 Gb/s w każdym kierunku

Szybkość transmisji linii

Od 622 Mb/s do 6,375 Gb/s

Szerokość ścieżki danych

8 bitów, 16 bitów lub 32 bity
(na linię)

Ograniczone komponenty logiczne dla szybkości linii poniżej 1,5 Gb/s i skalowalność do 6,375 Gb/s

Kodowanie

8B/10B

Szyfrowanie zgodne ze standardami branżowymi zapewniające najbardziej niezawodne odzyskiwanie zegara i danych

Szyfrowanie

Obciążenie i bezczynność lub brak

Ograniczenie EMI przy dużych szybkościach linii

Zegar referencyjny

Asynchroniczny lub synchroniczny

Odpowiednie dla połączeń mikroukładów (chip-to-chip), płyt głównych (board-to-board) i płyt tylnych

Odwracanie polaryzacji

Tak lub nie

Można implementować funkcje wymagane dla określonej aplikacji w celu opracowania efektywnego kosztowo rozwiązania

Ochrona integralności danych

CRC-32, CRC-16 lub brak

Typ pakietów

Dane, priorytety lub oba

Opcjonalne komponenty logiczne umożliwiające wstawianie danych o wysokim priorytecie lub informacji związanych ze sterowaniem

Sterowanie przepływem

Pakiety danych, pakiety z priorytetami, oba typy lub brak

Można implementować funkcje wymagane dla określonej aplikacji w celu opracowania efektywnego kosztowo rozwiązania

Wznawianie po błędzie

Pakiety z priorytetami lub brak

Większa niezawodność łączy

Multipleksowanie kanałów

Tak lub nie

Obsługa aplikacji z wieloma kanałami logicznymi

Interfejs Atlantic

Dane i porty priorytetowe

Dobrze zdefiniowany interfejs dla komponentów logicznych użytkownika i różne funkcje rdzeni IP FPGA umożliwiające szybsze projektowanie unikalnych mostków

Testowanie sprzętu

Aby zapewnić najwyższą niezawodność, rozwiązania Intel® FPGA SerialLite II są szczegółowo testowane w sprzęcie. Funkcję rdzenia Intel® FPGA IP SerialLite II (w wersji 1.0.0) przetestowano na dwóch płytach deweloperskich Stratix® GX w różnych konfiguracjach, łącznie ze wszystkimi opcjami przepływu danych, pakietami danych i strumieniowaniem, różnymi szerokościami łączy i szybkościami linii maksymalnie 3,125 Gb/s. Testy przeprowadzono z włączonymi lub wyłączonymi funkcjami opcjonalnymi, takimi jak ochrona integralności danych, pakietami danych i pakietami z priorytetami, sterowaniem przepływem i wznawianiem po błędzie.