Rozwiązania protokołów Intel® SDH/SONET

Firma Intel oferuje wiele rozwiązań w zakresie synchronicznej hierarchii systemów cyfrowych (SDH) i protokołu SONET. Te rozwiązania umożliwiają prostą i szybką implementację protokołu, ograniczenie ryzyka związanego z projektem, szybsze opracowanie systemu i skoncentrowanie się na najważniejszych aspektach projektu systemu.

Wykorzystując wbudowane nadajniki-odbiorniki do implementacji protokołów takich jak SDH/SONET, układy Stratix® V, Stratix® IV, Stratix® II, Cyclone® V, Cyclone® IV, Arria® V i Arria® II GX zapewniają w pełni zintegrowane rozwiązanie protokołu SDH/SONET dla aplikacji z różnymi szybkościami połączeń mikroukładów (chip-to-chip), płyt montażowych i linii komunikacyjnych. Tabela nr 1 zawiera ogólne informacje dotyczące kompletnego rozwiązania protokołów SDH/SONET.

Tabela 1. Kompletne rozwiązanie protokołów SDH/SONET

Rozwiązanie

Opis

Nadajnik-odbiornik

Funkcje zintegrowanego nadajnika-odbiornika:

  • Wykrywanie/generowanie ramek A1/A2
  • Wyrównywanie słów
  • Układ porządkujący bity i bajty

Szybkości transmisji danych (na jeden kanał)

155,52 Mb/s

OC-3

STM-1

622,08 Mb/s

OC-12

STM-4

2,488 Gb/s

OC-48

STM-16

9,952 Gb/s

OC-192

STM-64

Płyty deweloperskie

Zestaw dla deweloperów do sprawdzania integralności sygnałów nadajnika-odbiornika układu Stratix® II GX
Zestaw dla deweloperów do sprawdzania integralności sygnału nadajnika-odbiornika układu Stratix® IV GX
Zestaw dla deweloperów do sprawdzania integralności sygnału nadajnika-odbiornika układu Stratix® IV GT

Raport z charakterystyki protokołów SDH/SONET

Raport ze zgodności charakterystyki protokołów SDH/SONET po stronie linii układów Stratix® II GX i Stratix® IV GX/GT zawiera następujące informacje:

  • Tolerancja fluktuacji nadawania (Tx)
  • Generowanie fluktuacji nadawania (Tx)
  • Tolerancja fluktuacji odbioru (Rx)
  • Zgodność z długością serii

Dostępne u lokalnego przedstawiciela działu sprzedaży produktów Intel®

Rozwiązania nadajników-odbiorników zewnętrznych

Układów FPGA o dużej gęstości Stratix® V, Stratix® IV, Stratix® III lub Stratix® II można używać z zewnętrznym nadajnikiem-odbiornikiem (lub urządzeniem PHY) w aplikacjach wymagających najwyższej gęstości i wydajności.

Tło technologiczne

Protokoły oparte na protokołach SONET/SDH są powszechnie używane do łączności na płytach montażowych w systemach sieciowych. Umożliwiają one ponowne wykorzystanie wstępnie określonych standardów specyfikacji SONET/SDH, takich jak ramki, szyfrowanie i wykrywanie błędów. Ułatwia to uproszczenie ogólnej definicji systemu i projektu. Płyty montażowe SONET/SDH są zazwyczaj wdrażane w dwóch stylach: rozproszona struktura przełączników (rys. 1) i scentralizowana struktura przełączników (rys. 2). Scentralizowana struktura przełączników jest oparta na dedykowanych kartach przełączników, a rozproszona struktura przełączników implementuje funkcję przełączania na karcie liniowej. Firma Intel FPGA zapewnia rozwiązania dla obu implementacji. Na rysunkach nr 1 i 2 przedstawiono różnicę między dwoma typami struktury przełączników.

Rysunek 1. Rozproszona struktura przełączników

Rysunek 2. Scentralizowana struktura przełączników

Firma Intel opracowała kompletne rozwiązanie w zakresie implementacji protokołu SONET/SDH na płycie montażowej. Nadajniki-odbiorniki układów FPGA Stratix® V, Stratix® IV, Stratix® II, Stratix®, Arria® V i Arria® II GX zapewniają szybkości transmisji danych nawet 10 Gb/s (OC-192) przy użyciu pojedynczego kanału. Dedykowane funkcje, takie jak detektory wzorców A1A2 i układy wyrównywania słów, implementowane w rdzeniu nadajnika-odbiornika, umożliwiają ograniczenie ilości struktury przełączników FPGA, wymaganej do obsługi protokołu. Wszechstronne sprzężenie fazowe (PLL) zapewnia dostępność wszystkich szybkości transmisji danych przy użyciu jednego źródła sygnału zegarowego.

Urządzenia

Standard protokołu