Tryb podstawowy

Wiele aplikacji wymaga opatentowanych funkcji niedostępnych w typowych protokołach. W tych aplikacjach nadajniki-odbiorniki układów Intel® FPGA zapewniają tryb podstawowy. Tryb podstawowy umożliwia dostęp do bloków składowych w nadajniku-odbiorniku. Te elementy można indywidualnie konfigurować lub pomijać zgodnie z wymaganiami opatentowanych nadajników-odbiorników.

Tabele 1 i 2 zawierają listę trybów podstawowych, dostępnych w urządzeniach nadajników-odbiorników Intel® FPGA, i listę bloków fizycznej warstwy podręcznej kodowania (PCS), dostępnych w tych trybach.

Tabela 1. Tryby podstawowe 3G/6G i bloki PCS

Funkcja nadajnika-odbiornika

Stratix® V
– układy FPGA GT, GX i GS

Stratix® IV
– układy FPGA GT i GX

Układy FPGA Stratix® II GX

Arria® II
– układy FPGA GX i GZ

Arria® V
– układy GX i GT

FPGA Cyclone® IV GX

Szybkości transmisji danych [Gb/s]

Od 0,6 do 8,5

Od 0,6 do 8,5
(Stratix® IV GT, Stratix® IV GX)

Od 0,6 do 6,375

Od 0,6 do 6,375

Od 0,6 do 10,375

Od 0,6 do 3,125

Powiązanie kanałów w trybie podstawowym

Tak

Tak

Nie

Tak

Tak

Tak

Możliwy referencyjny sygnał zegarowy [MHz]

Od 50,0 do 622,08

Od 50,0 do 622,08

Od 50,0 do 622,08

Od 50,0 do 622,08

Od 27 do 710

Od 5,0 do 472,5

Szerokość magistrali FPGA [bity]

8, 10, 16, 20, 32, 40

8, 10, 16, 20, 32, 40

8, 10, 16, 20, 32, 40

8, 10, 16, 20

8, 10, 16, 20, 32, 40, 80

8, 10, 16, 20

Kod/dekodowanie 8B/10B

Dedykowany aparat stanu synchronizacji

Wyrównywanie słów

Dopasowywanie szybkości

Serializacja/deserializacja bajtów

Bufor FIFO kompensacji fazy

Dynamiczna rekonfiguracja

Porządkowanie bajtów

Kontrola pomijania pojedynczych bitów

Tabela 2. Tryby podstawowe 10G i bloki PCS

Funkcja nadajnika-odbiornika

Układy FPGA Stratix® V, GT, GX i GS

Układy FPGA Stratix® IV GT

Szybkości transmisji danych [Gb/s]

Od 9,9 do 12,5

Od 9,9 do 11,3

Powiązanie kanałów w trybie podstawowym

Tak

Tak

Możliwy referencyjny sygnał zegarowy [MHz]

Od 50,0 do 622,08

Od 50,0 do 622,08

Szerokość magistrali FPGA [bity]

32, 40, 64

40

Wyrównywanie słów

Bufor FIFO kompensacji fazy

Dynamiczna rekonfiguracja

Kod/dekodowanie 64B/66B

-

Przekładnia (redukcja/rozszerzenie)

-

Synchronizacja bloków

-

Kontrola pomijania odbieranych bitów

-

Kontrola pomijania wysyłanych bitów

-

Narzędzia

Tryb podstawowy jest dostępny jako opcja konfiguracji nadajników-odbiorników w oprogramowaniu projektowym Intel® Quartus® Prime. Po wybraniu trybu podstawowego oprogramowanie projektowe Intel® Quartus® Prime zapewnia opcje konfiguracji poszczególnych dostępnych bloków. Dostępne są też materiały dodatkowe związane z obsługą podstawowych trybów nadajników-odbiorników, takie jak raport z charakterystyki ogólnej, podręczniki użytkownika, modele symulacji nadajników-odbiorników oraz zestawy projektowe dla płyt z obwodami drukowanymi (PCB) zgodnych ze standardami branżowymi i narzędzi do symulacji rozmieszczenia komponentów.