Elastyczność centrów przetwarzania danych na większą skalę

W wiodącym w branży ekosystemie firmy Intel.

Intel® Rack Scale Design (Intel® RSD) to branżowa architektura do tworzenia rozdzielonej, rozbudowanej infrastruktury, która całkowicie zmienia sposób, w jaki centrum przetwarzania danych jest zbudowane, zarządzane i rozwijane1.

Zasoby do zarządzania efektywnością centrum przetwarzania danych

Rozpocznij wdrażanie rozwiązania Intel® Rack Scale Design (Intel® RSD)

Zapoznaj się z obszerną dokumentacją firmy Intel dotyczącą architektury referencyjnej technologii Intel® RSD, która obejmuje: dane techniczne, wytyczne dotyczące wdrożenia i informacje o wersji. Oprócz tej dokumentacji firma Intel dostarczasprawdzony kod referencyjnydla najważniejszych komponentów programowych technologii Intel® RSD.

Zobacz dostępne zasoby

Dodatkowe zasoby

Informacje o produktach i wydajności

1

Cechy i zalety technologii Intel® zależą od konfiguracji systemu i mogą wymagać obsługującego je sprzętu, oprogramowania lub aktywacji usług. Wydajność może różnić się od podanej w zależności od konfiguracji systemu. Żaden produkt ani komponent nie jest w stanie zapewnić całkowitego bezpieczeństwa. Więcej informacji można uzyskać od sprzedawcy lub producenta systemu bądź na stronie https://www.intel.pl.