Elastyczność centrów przetwarzania danych na większą skalę

W wiodącym w branży ekosystemie firmy Intel.

Intel® Rack Scale Design (Intel® RSD) to branżowa architektura do tworzenia rozdzielonej, rozbudowanej infrastruktury, która całkowicie zmienia sposób, w jaki centrum przetwarzania danych jest zbudowane, zarządzane i rozwijane1.

Przedstawiamy rozwiązania Intel® Rack Scale Design (Intel® RSD)

Innowacje są motorem zmiany i rozwoju, ale zachowanie przewagi infrastruktury centrów przetwarzania danych nad konkurencją może być kosztowne. Firma Intel, współpracująca z wiodącymi w branży partnerami ekosystemu, dostarcza rozwiązania w celu zwiększenia elastyczności, aby spełnić wymagania tych innowacyjnych zastosowań przy jednoczesnym obniżeniu kosztów kapitałowych i operacyjnych. Obejrzyj film z wprowadzeniem, aby dowiedzieć się, na czym to polega.

Chcesz poprawić elastyczność centrów przetwarzania danych na większą skalę? Skontaktuj się z naszymi partnerami, aby rozpocząć już dziś.

Skontaktuj się z naszymi partnerami

Poznaj zalety rozwiązania Intel® Rack Scale Design (Intel® RSD)

W skrócie

Dowiedz się więcej na temat najważniejszych atrybutów rozwiązania opartego na technologii Intel® RSD i tego, jakie korzyści można odnieść z większej elastyczności i niższych kosztów.

Zapoznaj się z infografiką

Streszczenie

Zapoznaj się z uzasadnieniem budowania centrum przetwarzania danych na architekturze, która upraszcza zarządzanie i dostosowuje się do zmieniających się potrzeb w zakresie zasobów.

Przeczytaj informacje >

Omówienie architektury

Zapoznaj się z podstawami architektury referencyjnej Intel® RSD, w tym z architekturą oprogramowania, schematami sprzętowymi i listą cech aktualnych i przyszłych wersji.

Przeczytaj raport

Rozpocznij wdrażanie rozwiązania Intel® Rack Scale Design (Intel® RSD)

Zapoznaj się z obszerną dokumentacją firmy Intel dotyczącą architektury referencyjnej technologii Intel® RSD, która obejmuje: dane techniczne, wytyczne dotyczące wdrożenia i informacje o wersji. Oprócz tej dokumentacji firma Intel dostarczasprawdzony kod referencyjnydla najważniejszych komponentów programowych technologii Intel® RSD.

Zobacz dostępne zasoby

Nawiąż kontakt z partnerem od rozwiązania Intel® Rack Scale Design (Intel® RSD)

Znajdź rozwiązanie oparte na technologii Intel® RSD u jednego z naszych partnerów, aby rozpocząć transformację centrów przetwarzania danych. Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami najważniejszych dostawców sprzętu i oprogramowania, którzy wykorzystali technologię Intel® RSD, aby spełnić rzeczywiste potrzeby przedsiębiorstw, a także rozwiązaniami dostawców usług chmurowych i komunikacyjnych.

Znajdź partnera

Dodatkowe zasoby

Informacje o produktach i wydajności

1

Cechy i zalety technologii Intel® zależą od konfiguracji systemu i mogą wymagać obsługującego je sprzętu, oprogramowania lub aktywacji usług. Wydajność może różnić się od podanej w zależności od konfiguracji systemu. Żaden produkt ani komponent nie jest w stanie zapewnić całkowitego bezpieczeństwa. Więcej informacji można uzyskać od sprzedawcy lub producenta systemu bądź na stronie https://www.intel.pl.