Przejmij kontrolę nad ochroną danych

Co to jest Intel® SGX?

Programiści aplikacji i rozwiązań stanęli przed ogromną szansą przejęcia odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych przy wykorzystaniu nowych, sprzętowych elementów sterujących dla chmury i środowisk korporacyjnych. Rozwiązanie Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)1 2 zapewnia sprzętowe szyfrowanie pamięci, które izoluje określone dane i kod aplikacji w pamięci. Intel® SGX pozwala na przydzielenie kodu użytkownika do prywatnych regionów pamięci, zwanych enklawami, które mają być chronione przed procesami działającymi na wyższych poziomach uprawnień. Tylko rozwiązanie Intel® SGX zapewnia tak szczegółowy poziom kontroli i ochrony.

Wdrażanie rozwiązania Intel® SGX bez obaw: zapoznaj się z rzeczywistymi wdrożeniami

Wdrożenie usługi zarządzania kluczami w chmurze

Zobacz, jak Fortanix* Runtime Encryption Capsule (REC), zaufane środowisko wykonawcze, pozwala obciążeniom na wykorzystanie enklaw rozszerzenia Intel® SGX do kryptograficznej ochrony przed włamywaczami, zagrożonym systemem operacyjnym, złośliwym oprogramowaniem i innymi lukami w zabezpieczeniach.

Przeczytaj raport

IBM* cloud data shield z Intel® SGX

Dowiedz się, jak Intel i IBM* współpracują nad zwiększeniem bezpieczeństwa w chmurze, umożliwiając klientom budowanie aplikacji i ochronę danych w środowisku wykonawczym dzięki rozwiązaniu IBM* Cloud Data Shield.

Obejrzyj film

Microsoft Azure* Confidential Computing z Intel® SGX

Firma Microsoft udostępnia wyniki współpracy z firmą Intel, aby zwiększyć bezpieczeństwo usług przetwarzania w chmurze. Rozwiązanie Microsoft Azure* Confidential Computing ma teraz sprzętowe zabezpieczenia wykorzystujące rozszerzenie Intel® SGX, co podnosi poziom ochrony danych znajdujących się aktualnie w pamięci.

Obejrzyj film

Dyskusja branżowa

Obejrzyj dyskusję, jaką Jennifer Huffstetler, wiceprezes i dyrektor generalny ds. zarządzania produktami dla centrów przetwarzania danych w firmie Intel, przeprowadziła na temat zabezpieczeń z liderami branży. Dowiedz się, jak firmy Fortanix, Microsoft i R3 korzystają z procesorów Intel® Xeon® E z rozszerzeniem Intel® SGX w celu zwiększenia ochrony najbardziej poufnych danych i aplikacji klientów.

Obejrzyj dyskusję branżową

Procesory Intel® Xeon® E z rozszerzeniem Intel® SGX

Procesory Intel® Xeon® E są wyposażone w zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, które można wykorzystać w połączeniu z istniejącą infrastrukturą do wzmocnienia ochrony najbardziej poufnych części zadania lub usługi. Procesory Intel® Xeon® E, wyposażone w udoskonalone rozszerzenie Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX), potrafią przypisać aplikacje do chronionych przez procesor enklaw w celu zwiększenia ochrony wybranych aplikacji lub danych przed ujawnieniem lub modyfikacją.

Zapoznaj się z najnowszymi procesorami

Informacje o produktach i wydajności

1

Żaden produkt ani komponent nie jest w stanie zapewnić całkowitego bezpieczeństwa.

2

Cechy i zalety technologii Intel® zależą od konfiguracji systemu i mogą wymagać obsługującego je sprzętu, oprogramowania lub aktywacji usług. Wydajność może różnić się od podanej w zależności od konfiguracji systemu. Żaden produkt ani komponent nie jest w stanie zapewnić całkowitego bezpieczeństwa. Więcej informacji można uzyskać od sprzedawcy lub producenta systemu albo na stronie https://www.intel.pl.