Pracownicy biura prowadzący wideokonferencję w biurze

Wdrażanie obszarów wszechstronnej współpracy w hybrydowym środowisku pracy

Wnioski

  • Integracja obszarów współpracy z ujednoliconymi platformami komunikacji ma kluczowe znaczenie dla ułatwienia współpracy.

  • Rozwiązanie Intel Unite® zapewnia współdziałanie w obszarach kontaktów, a równocześnie usprawnia współpracę wewnętrzną i zewnętrzną.

author-image

Według

Nowe hybrydowe środowisko pracy

Pandemia COVID-19 spowodowała poważne zakłócenia działalności firm. Zmiany nastąpiły szybko i nieoczekiwanie, jednak wiele firm zdążyło przejść do trybu pracy zdalnej sprawnie i bez dramatycznych skutków biznesowych.

Organizacje będą udoskonalać swoje strategie pracy zdalnej, a hybrydowe środowisko pracy będzie kolejnym krytycznym wyzwaniem związanym ze współpracą.

W hybrydowym modelu środowiska pracy pracownicy mogą pracować w dowolnej lokalizacji, łącznie z biurem. Obecnie pracownicy oczekują na możliwość pracy w dowolnej lokalizacji, którą uznają za optymalną. Pracodawcy proponują nowy model, a którym anulowano przypisanie pracowników do określonej lokalizacji.

Wiele organizacji priorytetowo traktuje wdrażanie i promowanie tego podejścia. Oczywiście najważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa. Ryzyko jest większe, gdy użytkownicy oddalają się od kontrolowanych sieci IT. Firmy poszukują metod umożliwiających współpracę, a równocześnie ochronę udostępnianej zawartości i kontrolę dostępu do spotkań online.

Problemy związane z obszarem współpracy

Aby utworzyć idealne hybrydowe środowisko pracy, należy zapewnić możliwość łączenia obszarów współpracy z popularnym ujednoliconymi platformami komunikacji. Nowoczesne firmy korzystają z kombinacji tych platform, dlatego obsługa wielu platform na pojedynczym urządzeniu w danej lokalizacji jest bardzo ważna. Obszary, w których obsługiwana jest tylko jedna ujednolicona platforma komunikacji, mają mniejsze znaczenie w modelu hybrydowym.

Obsługa wielu ujednoliconych platform konferencji i współpracy na pojedynczym urządzeniu

Obsługa wielu ujednoliconych platform konferencji i współpracy na pojedynczym urządzeniu

Wiele organizacji zrzeszeniowych używa rozwiązania Intel Unite® między innymi do uproszczenia współpracyłączenia zespołów. To rozwiązanie umożliwiające sprawną współpracę zarówno w biurze, jak i w lokalizacjach zdalnych, ułatwia udostępnianie zawartości i adnotowanie w czasie rzeczywistym. Nie są potrzebne żadne klucze sprzętowe, adaptery lub przewody.

Można używać tego rozwiązania w obszarach współpracy o dowolnej wielkości, a maksymalnie czterech użytkowników może wspólnie korzystać z zawartości na tym samym ekranie.

Rozwiązanie Intel Unite® można uruchomić na dowolnym komputerze osobistym z procesorem Intel® Core™ i5 lub lepszym, dlatego wdrożenie jest łatwe. Użytkownicy w biurze mogą korzystać z opcji łączności ultradźwiękowej. Gospodarze mogą inicjować i kontrolować spotkania bezpośrednio z urządzeń osobistych.

Otwarta architektura tego rozwiązania umożliwia nie tylko integrację ujednoliconych platform komunikacji, ale również użycie wielu aplikacji do obsługi na przykład kamer, oświetlenia, czujników temperatury lub tablic cyfrowych. Ta lista jest nieustannie uzupełniana.

Z perspektywy użytkownika środowisko funkcjonuje sprawniej niezależnie od lokalizacji. Niezależnie od metody dołączenia do spotkania użytkownicy korzystają z tych samych widoków w aplikacji komunikacyjnej. Rozwiązanie Intel Unite® obsługuje komputery osobiste z systemami Windows 10, macOS lub Linux (Fedora, Red Hat lub Ubuntu) oraz urządzenia iOS, Android i Chromebook.

Zabezpieczenia hybrydowego środowiska pracy i zarządzanie nim

Rozwiązanie Intel Unite® zaprojektowano w sposób zapewniający bezpieczeństwo i ułatwiający zarządzanie.

Cała zawartość udostępniana w oprogramowaniu Intel Unite® jest zabezpieczona poprzez pełne szyfrowanie TLS ułatwiające ochronę danych związanych ze spotkaniami online. Konfigurowalne numery PIN gwarantują, że tylko zaproszone osoby mogą uczestniczyć w spotkaniach online. Korzystając z chronionego dostępu z uprawnieniami gościa, partnerzy, dostawcy i klienci mogą uczestniczyć w spotkaniach online bez konieczności uzyskania dostępu do sieci korporacyjnej.

Personel IT może też zdalnie zarządzać, aktualizować oprogramowanie i rozwiązywać problemy z poziomu portalu administracyjnego rozwiązania Intel Unite®, aby zaoszczędzić czas i zmniejszyć koszty. Dane telemetryczne ułatwiają zrozumienie wykorzystania obszaru współpracy.

Zobacz praktyczne zastosowanie rozwiązania Intel Unite®

Dowiedz się, jak zapewnić łatwe w użyciu, otwarte, przystosowane do rozbudowy hybrydowe środowisko współpracy, korzystając z prezentacji rozwiązania Intel Unite®.