Jak lepsza współpraca cyfrowa pomoże uczniom kontynuować naukę, gdy nie mogą przyjść na lekcje

Rozwiązanie Intel Unite® to otwarta, duża platforma, która zwiększa możliwości nauczycieli, szczególnie pod względem interakcji w czasie rzeczywistym.

Jak lepsza współpraca cyfrowa pomoże uczniom kontynuować naukę, gdy nie mogą przyjść na lekcje

Technologia cyfrowa już zaczęła zmieniać sposób, w jaki uczniowie i studenci się uczą: od podstawówki, przez szkoły średnie aż po uniwersytety. Pandemia COVID-19 przyspiesza wspomnianą transformację edukacji, ponieważ instytucje edukacyjne muszą uczyć w sposób zdalny, tak aby uczniowie i studenci mogli kontynuować naukę w domach.

Instytucje edukacyjne już od pewnego czasu coraz częściej korzystały z cyfrowych narzędzi do nauki, aby usprawnić współpracę w klasie oraz zwiększyć możliwości kształcenia. Niemal dziewięciu na dziesięciu uczniów w raporcie Instytutu Gallupa twierdzi, że korzystają z cyfrowych narzędzi do nauki przynajmniej kilka razy w tygodniu, a 42% chce używać ich częściej1 Aż 81% nauczycieli, 88% dyrektorów i 92% pracowników administracyjnych „zdecydowanie się zgadza” ze stwierdzeniem, że cyfrowe narzędzia edukacyjne są bardzo wartościowe2. Co więcej, trzy czwarte nauczycieli uważa, że lekcje wspomagane technologią bardziej niż lekcje tradycyjne pomagają uczniom rozwijać krytyczne myślenie i umiejętności rozwiązywania problemów oraz stosować naukę w prawdziwym świecie3.

Ze względu na to, że coraz więcej instytucji edukacyjnych zaczyna zapewniać edukację zdalną, komunikacja i współpraca pomiędzy studentami, wydziałem a pracownikami administracyjnymi będzie odgrywała kluczową rolę w weryfikowaniu, czy studenci się uczą. Nawet instytucje, które już korzystają z cyfrowych rozwiązań do nauki, mogą uznać, że brakuje im pewnych możliwości do zapewnienia prostej, bezproblemowej i bezpieczniejszej współpracy, która okaże się tak ważna w nadchodzących miesiącach.

Wyzwania współpracy cyfrowej w środowisku edukacyjnym

Do korzystania z wielu dotychczasowych narzędzi do cyfrowej współpracy w klasie nadal potrzeba fizycznie podłączonych urządzeń, które mogą spowolnić naukę i spowodować przerwy, które źle wpływają na skupienie ucznia. Podczas gdy nauczyciele szukają odpowiedniego kabla lub klucza, aby podłączyć ekrany i komputery, zmieniają ustawienia lub dzwonią do wsparcia IT, uczniowie tracą cenny czas na naukę. Wszystko to sprzyja frustracji uczniów i studentów, którzy się szybko rozpraszają. Nauczanie zdalne uczniów i studentów, którzy mają zróżnicowany dostęp do technologii oraz różną jej znajomość, a także korzystają z rozmaitych urządzeń i platform, to jeszcze większe wyzwanie.

Wiele rodzajów urządzeń, systemów operacyjnych i urządzeń peryferyjnych, z których korzystają uczniowie, studenci i nauczyciele, jeszcze bardziej komplikują cały proces. Uczestnicy zajęć mogą korzystać z iPadów, tabletów z systemem Android, komputerów stacjonarnych, komputerów Mac i mnóstwa innych platform na telefony komórkowe. Niektóre szkoły i uczniowie dysponują całkiem nowym szkolnym sprzętem komputerowym, natomiast inni muszą korzystać ze starych urządzeń. Starsi uczniowie i studenci kupują własne urządzenia i mogą brać udział w zajęciach nawet na telefonach. Każde urządzenie i platforma może inaczej działać z technologiami do współpracy, co przyczyni się do powstania różnorodnego środowiska pracy użytkownika.

Dla użytkowników, którzy nie są biegli w korzystaniu z technologii, nieintuicyjne rozwiązania do współpracy mogą naukę raczej utrudnić, niż w niej pomagać. Zdalni studenci, którzy doświadczają problemów technicznych, mogą stracić zainteresowanie lekcją lub nie zrozumieć najważniejszych punktów, co obniży skuteczność nauczania.

W sytuacji, gdy edukacja odbywa się zdalnie, rozsądnie byłoby zapewnić także możliwość wirtualnych spotkań pracowników edukacyjnych i administracyjnych. Połączenie korzystania z różnych urządzeń oraz nagłe przejście w 100% na naukę i spotkania online może także w znacznym stopniu zagrozić bezpieczeństwu instytucji edukacyjnych.

Nowe podejście do edukacji

Bez względu na to, czy uczniowie i nauczyciele siedzą w klasie czy łączą się zdalnie z domów, solidne rozwiązania w zakresie współpracy cyfrowej mogą umożliwić prowadzącym zajęcia inspirowanie uczniów i zapewnianie im narzędzi do nauki. Instytucje edukacyjne, które wcześniej dokonały znacznych inwestycji w technologię cyfrowego nauczania, nie muszą rozpoczynać od zera, aby zwiększyć skuteczność nauki. Rozwiązanie, które opiera się technologiach aktualnie wykorzystywanych przez Twoją instytucję, może zminimalizować potrzebę dodatkowych inwestycji, a jednocześnie wielokrotnie zwiększyć skuteczność dotychczas wykorzystywanych narzędzi.

Na przykład rozwiązanie Intel Unite® do przestrzeni naukowych to otwarta, duża platforma, która współdziała z szerokim wachlarzem sprzętu i oprogramowania już wykorzystywanego przez instytucje edukacyjne, rozszerzając jego możliwości, szczególnie pod kątem interakcji w czasie rzeczywistym. Dzięki temu zespoły IT mogą ujednolicać i wykorzystywać różne urządzenia, systemy operacyjne oraz aplikacje wykorzystywane przez nauczycieli, pracowników administracyjnych i uczniów, a w rezultacie zapewniać bezproblemową współpracę wszystkim użytkownikom bez względu na to, gdzie są.

Łatwa konfiguracja, zdalne zarządzanie i wbudowane zabezpieczenia zapewniają pracownikom działu IT spokój ducha. Szkoły mogą wdrażać rozwiązanie Intel Unite® lokalnie lub wybrać technologię Intel Unite® Cloud Service, która korzysta z usługi PIN w chmurze. Platforma Intel vPro® zapewnia zabezpieczenia na poziomie sprzętu i szyfrowanie, które zabezpieczają dane, treści oraz udostępniane pliki, a także dostęp do technologii Intel® Active Management Technology (Intel® AMT) oraz Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA), które umożliwiają zdalne zarządzanie usługami IT.

Prowadzący zajęcia mogą się bezprzewodowo łączyć i udostępniać informacje uczniom i studentom, bez względu na urządzenie lub system operacyjny, a także korzystać z wielu metod nauczania do angażowania studentów we wspólne odkrywanie nowych treści. Technologia Intel Unite® współdziała z szerokim wachlarzem narzędzi klasowych, takich jak ekrany dotykowe i kamery cyfrowe bez konieczności używania wielu kluczy sprzętowych, przejściówek i kabli. Nauczyciele i pracownicy administracyjni mogą także korzystać z rozwiązania Intel Unite®, aby organizować bardziej wydajne spotkania.

Dzięki funkcji peer-to-peer nie ma potrzeby organizacji sali konferencyjnej ani dedykowanego komputera stacjonarnego, a każdy może korzystać z platformy Intel vPro® na własnym urządzeniu i na nim zorganizować wirtualne spotkanie. Funkcja peer-to-peer jest świetna w przypadku wirtualnych spotkań twarzą w twarz, do których nie potrzeba miejsca spotkania, na przykład dla grupy studentów pracujących nad projektem, profesora, który w ten sposób wirtualnie dyżuruje, lub kampusowego komitetu, który spotyka się online.

Bez względu na to, czy chodzi o wirtualne zajęcia, spotkanie z pracownikami lub spotkanie osobiste, oraz jego lokalizację, uczestnicy będą zadowoleni ze spójnego i przyjaznego środowiska.

Współczesne nauczanie

W sytuacji, gdy coraz więcej szkół przechodzi na nauczanie zdalne, instytucje edukacyjne potrzebują rozwiązań, które usprawnią udostępnianie treści przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa. Proste, ekonomiczne narzędzia do współpracy pomogą nauczycielom kontynuować realizowanie misji, jaką jest kształcenie, bez względu na miejsce pobytu uczniów i samych nauczycieli.

Skontaktuj się z przedstawicielem ds. sprzedaży rozwiązań Intel Unite®, aby uzyskać więcej informacji na temat organizacji zdalnych spotkań w Twojej instytucji.4 5

Informacje o produktach i wydajności

2Ibid.
3Gallup, Kreatywność w nauce, 2019.
4

Technologie Intel mogą wymagać obsługującego je sprzętu, oprogramowania lub aktywacji usług. Żaden produkt ani komponent nie jest w stanie zapewnić całkowitego bezpieczeństwa. Rzeczywiste koszty i wyniki mogą się różnić.

5

©Intel Corporation. Intel, logo Intel i inne znaki Intel są znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej spółek zależnych. Inne nazwy oraz marki mogą być przedmiotem praw osób trzecich.