Niesamowita grafika nowej generacji

Grafika Intel® Iris® Xe sprawia, że czas spędzany przed ekranem staje się zupełnie nowym doświadczeniem.

Informacje o produktach i wydajności

1Oprogramowanie i obciążenia robocze wykorzystane w testach wydajności mogły zostać zoptymalizowane pod kątem wydajnego działania tylko na mikroprocesorach Intel®.
2Testy wydajności, takie jak SYSmark* i MobileMark*, mierzą wydajność określonych systemów komputerowych, komponentów, oprogramowania, operacji i funkcji. Dowolna zmiana wyżej wymienionych czynników może spowodować uzyskanie innych wyników. Aby wszechstronnie ocenić planowany zakup, w tym wydajność danego produktu w porównaniu z konkurencyjnymi, należy zapoznać się z informacjami z innych źródeł oraz innymi testami wydajności. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.intel.pl/benchmarks.
3Wyniki są oparte na testach z dni wskazanych w konfiguracji i mogą nie uwzględniać wszystkich publicznie dostępnych aktualizacji. Szczegóły dotyczące konfiguracji można znaleźć w materiałach dodatkowych. Żaden produkt ani komponent nie jest w stanie zapewnić całkowitego bezpieczeństwa.
4Rzeczywiste koszty i wyniki mogą się różnić.
5Technologie Intel® mogą wymagać obsługującego je sprzętu lub oprogramowania bądź aktywacji usług.