Dopasowywanie wszystkich aplikacji do optymalnej architektury dzięki XPU

Aplikacje zmieniają sposób, w jaki żyjemy i pracujemy. W idealnym przypadku wydajność każdej aplikacji, opóźnienia i zapotrzebowanie energetyczne są dopasowane do optymalnej architektury sprzętowej (CPU, GPU, FPGA, ASIC), lecz prowadzi to do zwiększenia stopnia złożoności. Aby sprostać temu wyzwaniu, firma Intel nie tylko oferuje najszerszy wybór architektur sprzętowych w branży, ale także ujednolicony model programowania w celu zmniejszenia złożoności.

Zobacz strategię Intel® XPU w działaniu