Huiying Medical: pomoc w walce z pandemią COVID-19 przy użyciu technologii SI

Firma Huiying Medical opracowała oparte na technologii SI Intel® rozwiązanie z zakresu obrazowej diagnostyki medycznej, które może pomóc w wykrywaniu wczesnego etapu choroby COVID-19.

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

AUTOR: Xu Cheng

Od czasu pojawienia się w Wuhan w Chinach powodowana przez koronawirus choroba COVID-19 szybko przekształciła się w ogólnoświatową pandemię, ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Na dzień 27 marca 2020 r. liczba potwierdzonych przypadków na świecie przekroczyła 577 531, a w najbliższych dniach i tygodniach będzie nadal rosnąć. Szybki wzrost liczby zakażeń i niedostateczna ilość testów laboratoryjnych przeznaczonych dla osób, u których podejrzewa się zakażenie, stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego i wysiłków mających na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa. Medykom i przedstawicielom władz po prostu trudno jest przydzielać niezbędne zasoby i hamować rozprzestrzenianie się wirusa bez informacji na temat tego, kto jest zakażony, gdzie się znajduje i jakie skutki wywołuje u niego zakażenie.

Standardowa metoda testowania w kierunku obecności koronawirusa to RT-PCR (reverse transcription-polymerase chain reaction — reakcja łańcuchowa polimerazy z odwrotną transkrypcją). Jednak w wielu częściach świata test ten nie jest jeszcze łatwo dostępny, a w niektórych przypadkach może dawać wynik fałszywie ujemny. W tym wyjątkowym czasie, gdy wciąż wiele uczymy się na temat tego wirusa, należąca do programu Intel® AI Builders firma Huiying Medical opracowała rozwiązanie z zakresu obrazowej diagnostyki medycznej, które dzięki wykorzystaniu skanów TK klatki piersiowej pomaga we wczesnym wykrywaniu zakażeń koronawirusem, uzupełniając standardowe testy laboratoryjne. Jak wskazują dane z badań opublikowane niedawno online w serwisie Radiology, wyniki uzyskane przez Huiying Medical uzasadniają wykorzystanie TK klatki piersiowej do badań przesiewowych pacjentów, którzy wykazują objawy zakażenia wirusem wywołującym chorobę COVID-19, zwłaszcza w przypadku ujemnego wyniku testu metodą RT-PCR.

Ilustracja 1: wspomagany przez SI system badań przesiewowych w kierunku COVID-19. Zdjęcie dzięki uprzejmości firmy Huy.

Dzięki współpracy ze szpitalami w Chinach firma Huiying Medical opracowała algorytmy na podstawie danych obrazowych TK pochodzących z ponad 4000 potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, a następnie wdrożyła swój wspomagany przez SI system badań przesiewowych w 17 chińskich szpitalach, które znajdują się na pierwszej linii bieżącej walki z chorobą COVID-19.

Chociaż sam skan z badania TK nie pozwala definitywnie stwierdzić zakażenia koronawirusem, stworzony przez firmę Huiying system badań przesiewowych wspomagany przez SI odgrywa bardzo istotną rolę w diagnostyce i procesie leczenia. Opracowane rozwiązanie SI analizuje zacienienia typu matowej szyby i inne wskaźniki widoczne na obrazach TK oraz przedstawia lekarzom i specjalistom informację na temat podejrzewanego prawdopodobieństwa zakażenia, dzięki czemu mogą oni wykonać dalsze testy oraz, co jeszcze ważniejsze, odizolować podejrzaną osobę, eliminując ją z łańcucha transmisji. Rozwiązanie firmy Huiying Medical pomaga lekarzom w szybszym i dokładniejszym stawianiu diagnoz, dzięki czemu mogą oni zapobiegać dalszemu rozprzestrzenianiu wirusa przez zakażone osoby, a jednocześnie zapewnić leczenie chorym. Chińskie praktyki i doświadczenia wyraźnie pokazują, że ze względu na bardzo dużą zakaźność choroby powodowanej przez koronawirus kluczowym czynnikiem w walce z nim jest powstrzymywanie jego rozprzestrzeniania.

Oparte na SI rozwiązanie firmy Huiying Medical z zakresu obrazowania TK może być wdrożone w chmurze lub środowisku lokalnym oraz jest w stanie osiągnąć nawet 96-procentowy współczynnik dokładności klasyfikacji zapalenia płuc wywołanego nowym typem koronawirusa. W połączeniu z mocą obliczeniową zapewnianą przez procesory Intel® i modelami sieci neuronowych SI potrzebuje ono zaledwie 2–3 sekund na przeanalizowanie badania TK obejmującego 500 obrazów. Firma Huiying Medical kontaktuje się z lekarzami i placówkami medycznymi w innych krajach, chcąc dzielić się swoim rozwiązaniem i obserwacjami w ramach globalnej walki z pandemią.

Ilustracja 2: wspomagany przez SI system badań przesiewowych w kierunku COVID-19 wdrożony w ponad 20 szpitalach. Zdjęcie dzięki uprzejmości firmy Huiying Medical.

Ponadto opracowane przez Huiying Medical rozwiązanie SI umożliwia i przyspiesza prowadzenie badań medycznych w zakresie charakterystycznych dla koronawirusa cech obrazów TK. Owocem współpracy Huiying Medical i placówek medycznych jest kilka raportów z badań opublikowanych w serwisie Radiology, których autorzy akcentują najnowsze spostrzeżenia dotyczące roli, jaką w diagnozowaniu koronawirusa odgrywają skany TK.

W sytuacji, gdy świat zmaga się z pandemią wywołaną przez koronawirus, firmy z obszaru technologii SI muszą połączyć siły z branżą opieki zdrowotnej, aby jak najszybciej pokonać tę chorobę. Trwa wyścig z czasem, w którym stawką jest ludzkie zdrowie. Program Intel AI Builders podziwia i wspiera wysiłki naszego partnera — firmy Huiying Medical — który stawił czoła wyzwaniu przez innowację i współpracę. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę rozwiązań firmy Huiying Medical w witrynie programu Intel AI Builders.

© Intel Corporation. Intel, logo Intel i inne znaki Intel są znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej spółek zależnych. Inne nazwy oraz marki mogą być przedmiotem praw ich właścicieli.

Bądź w kontakcie


Otrzymuj zawsze najnowsze informacje z naszym miesięcznym newsletterem.