Competitive Performance Summary with Intel® Xeon Phi™ Product Family

Unlock deeper insights to solve your most complex data challenges faster with the Intel® Xeon Phi™ processor, a foundational element of Intel® Scalable System Framework (Intel® SSF)

Solve Your Complex Challenges Faster

The Intel® Xeon Phi™ processor is a true evolution in design and architecture that delivers the performance of an accelerator with the benefits of a server-class processor for your most demanding tasks. Unlock deeper insights to solve your complex data challenges faster.

Designed from the ground up to eliminate bottlenecks, the Intel Xeon Phi processor is the Intel’s first bootable host processor specifically designed for highly parallel workloads, and the first to integrate both memory and fabric technologies.

Intel® Xeon Phi™ processor momentum guide ›

Competitive Performance Summary

Featuring up to 72 powerful and efficient cores with ultra-wide vector capabilities (Intel® Advanced Vector Extensions or AVX-512), the Intel® Xeon Phi™ processor raises the bar for highly parallel computing. With no dependency on the PCIe* bus, the versatile processor is capable of handling a wide variety of workloads and configurations that are not supported by accelerators.

  • Intel® Xeon Phi™ processor 7250 outperforms a hosted NVIDIA* GPU solution by up to 5x in performance—get to results faster.

Performance measurements as of June 14, 2016.

View configuration details ›

Competitive Performance Per Watt Summary

The higher degree of parallelism in the Intel® Xeon Phi™ processor results in greater compute per unit of energy consumed for highly-parallel applications. Integration of 16 GB of high-bandwidth memory delivers up to 490 GB/s of sustained memory bandwidth for memory-bound workloads, and the available dual-port Intel® Omni-Path Fabric further reduces solution cost, power and space utilization.

  • Intel® Xeon Phi™ processor 7250 outdoes a hosted NVIDIA* GPU solution by up to 8x in performance delivered per watt – lower energy costs.

Performance measurements as of June 14, 2016.

View configuration details ›

Competitive Performance Per Dollar Summary

The processor is binary-compatible with Intel® Xeon® processors, which allows it to run any x86 workload to optimize asset utilization across the data center. By contrast, special-purpose accelerators, like GPUs, often remain underutilized since applications are not always suitable or optimized for them. Standardizing on Intel® architecture means you can use a single programming model for your code, helping increase efficiency through a shared developer base and code reuse.

  • Intel® Xeon Phi™ processor 7250 exceeds a hosted NVIDIA* GPU solution by up to 9x in performance delivered per dollar – realize compelling value.

Performance measurements as of June 14, 2016.

View configuration details ›

Configuration Details as of June 14, 2016

System Overview

1-Node, 1P Intel® Xeon Phi™ Processor 7210

1-Node, 1P Intel® Xeon Phi™ Processor 7250

1-Node, 2P Intel® Xeon® Processor E5-2697 v4
(45M Cache, 2.30 GHz, 18 Cores) + NVIDIA Tesla* K80 (All other comparisons)

1-Node, 2P Intel® Xeon® Processor E5-2699 v4
(55M Cache, 2.20 GHz, 22 Cores) + NVIDIA Tesla K80 (Financial Services benchmarks)

System Description

Intel® Server System LADMP2312KXXX41

Intel Server System LADMP2312KXXX41

Intel® Server Board S2600WT2R, BMC 1.33.9832, FRU/SDR Package 1.09 or Colfax* CX1350s-XK6

Supermicro* SYS-1028GR-TR server

Processor Information

Intel® Xeon Phi™ Processor 7210 (16 GB MCDRAM, 1.3 GHz, 64 Cores)

Intel® Xeon Phi™ Processor 7250 (16 GB MCDRAM, 1.4 GHz, 68 Cores)

Intel® Xeon® Processor E5-2697 v4 (45M Cache, 2.30 GHz, 18 Cores)

Intel® Xeon® Processor E5-2699 v4 (55M Cache, 2.20 GHz, 22 Cores)

Number of Sockets

1

1

2

2

Number of Cores / Threads

64 / 256

68 / 272

18 / 36

22 / 44

Memory Configuration

96 GB DDR4-2133 Quadrant Cluster/ MCDRAM Flat mode

96 GB DDR4-2400 Quadrant Cluster/ MCDRAM Flat mode

128 GB DDR4-2400

256 GB DDR4-2133

Operating System

Red Hat Enterprise Linux* 6.7 (Santiago)

Red Hat Enterprise Linux 6.7 (Santiago) or CentOS 7.2 (Financial Services benchmarks)

Red Hat Enterprise Linux 6.7 (Santiago)

Red Hat Enterprise Linux 7.1 (Maipo)

Other Hardware/ Software

Intel® Compiler 16.0.2, Intel® MPI 5.1.2.150 One NVIDIA Tesla* K80 GPUs, NVIDIA CUDA* 7.5.17 (Driver: 352.39), ECC enabled, persistence mode enabled

Intel® Hyper-Threading Technology

Yes

Yes

Yes

Yes

Intel® Turbo Boost Technology 2.0

Yes

Yes

Yes

Yes

Data Source

Measured by Intel – please contact your Intel sales representative for more information.

Additional information: 1 2 3 4 5 6 7 8

Informacje o produktach i wydajności

1

Wyniki testów uzyskano przed instalacją najnowszych poprawek oprogramowania i aktualizacji oprogramowania sprzętowego, które służą do likwidacji luk w zabezpieczeniach określanych mianem „Spectre” i „Meltdown”. Po zainstalowaniu tych aktualizacji wyniki te mogą nie mieć zastosowania do posiadanego urządzenia lub systemu.

Oprogramowanie i obciążenia wykorzystane w testach wydajności mogły zostać zoptymalizowane pod kątem wydajnego działania tylko na mikroprocesorach Intel®. Testy wydajności, takie jak SYSmark* i MobileMark*, mierzą wydajność określonych systemów komputerowych, komponentów, oprogramowania, operacji i funkcji. Jakakolwiek zmiana wyżej wymienionych czynników może spowodować uzyskanie innych wyników. Aby wszechstronnie ocenić planowany zakup, w tym wydajność danego produktu w porównaniu z konkurencyjnymi, należy zapoznać się z informacjami z innych źródeł oraz innymi testami wydajności. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.intel.com/benchmarks.

2

Aby uzyskać więcej informacji na temat wydajności i zalecanych optymalizacji oprogramowania firmy Intel®, zapoznaj się z naszym dokumentem Informacje dotyczące optymalizacji (http://software.intel.com/en-us/articles/optimization-notice).

3

Wszystkie podane tu informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Aby uzyskać najnowsze dane techniczne i plany rozwoju produktów Intel®, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Intel.

4

Cechy i zalety technologii Intel® zależą od konfiguracji systemu i mogą wymagać obsługującego je sprzętu, oprogramowania lub aktywacji usług. Żaden system komputerowy nie jest w stanie zapewnić całkowitego bezpieczeństwa. Więcej informacji można znaleźć na stronie Intel.com lub uzyskać od producenta OEM lub sprzedawcy.

5

Procesory Intel® o tym samym kodzie SKU mogą różnić się częstotliwością lub mocą w wyniku naturalnej zmienności w procesie produkcji.

6

Opisane scenariusze obniżenia kosztów są traktowane jako przykłady, jak dany produkt oparty na technologii Intel®, w określonych warunkach i konfiguracjach, może wpłynąć na generowanie kosztów i zapewnić oszczędności. Warunki mogą ulec zmianie. Firma Intel nie gwarantuje żadnych poziomów kosztów ani ich obniżenia.

7

Firma Intel nie ma wpływu i nie weryfikuje projektu ani zastosowania testów wydajności innych firm ani witryn wspomnianych w tym dokumencie. Intel zachęca swoich klientów do odwiedzenia wymienionych tu lub innych podobnych witryn, na których ogłaszane są podobne testy wydajności i do potwierdzenia, czy wspomniane testy wydajności są dokładne i odzwierciedlają parametry systemów dostępnych w sprzedaży.

8

Funkcje i korzyści mogą wymagać zgodnego systemu oraz sprzętu, oprogramowania i usług innych firm. Wydajność zależy od określonej konfiguracji. Sprawdź u dostawcy komputera.