Accelerate Web Tier Runtime Workloads with New Intel® Xeon® Scalable Processors

Accelerate your web tier processing by serving more requests and supporting more users in server scripting applications (PHP/Hack/Node.js/Python) with new Intel® Xeon® Scalable processors.

Web Tier Workloads are server applications that deliver static and dynamic content. Dynamic content is typically built by a server application written in a modern runtime language such as PHP/Hack/Python/Node.js* in response to a specific request from the client, while talking to the database. These workloads measure performance in throughput (Number of requests per second).

Using new Intel® Xeon® Scalable processors

  • Customers gain throughput improvement
  • Customers can support more users per server than previous generation E5 platforms

All performance measurements are accurate as of July 11 2017.1

View other benchmarks ›

Python Django* Workload on Intel® Xeon® Scalable Processors

The Django Workload uses the Python Django* Web framework to model a Web server application that serves mobile clients. It implements 5 weighted views with a client load generator simulating a realistic mix of payloads that are seen in real-world Web server products. The Django-based application serves client requests through a uWSGI server. On the server side, the uWSGI server talks to a Cassandra database and a Memcached object caching server. The use of a caching server reduces some of the object-access pressure from uWSGI and the database. This reflects realistic use cases of Python in large Web deployments such as Instagram.

View larger image

Learn more

Configuration Details

System Overview 1-Node, 2 x Intel® Xeon® Processor E5-2699 v4 1-Node, 2 x Intel® Xeon® Platinum 8180 Processor
System Description (Intel Server Development Platform) Wildcat Pass Neon City
Processor Information Intel® Xeon® processor E5-2699 v4 (55M Cache, 2.20 GHz) Intel® Xeon® Platinum 8180 processor (38.5M Cache, 2.50 GHz)
Nodes 1 1
Number of Sockets 2 2
Number of Cores Per Socket 22 28
Logical Processors Per Socket 44 56
Memory Configuration 128GB (8 slots / 16 GB / 2133 MT/s / DDR4 RDIMM)

768GB (12 slots / 32 GB / 2400 MT/s / DDR4 RDIMM)

 

OS Ubuntu 16.04 LTS Kernel: 4.4.0-62-generic Ubuntu 16.04 LTS Kernel: 4.4.0-78-generic
Primary / Secondary Software Cassandra 3.10, Python 3.5.2, uWSGI 2.0.15 (Concurrency 88), Django 1.11.1, Siege 3.0.8 (175 workers) Cassandra 3.10, Django 1.11.1, uWSGI 2.0.15 (Concurrency 112), Python 3.5.2, Siege 3.0.8 (200 workers)
Storage Number 800 GB SSD DC S3510 DC S3710 800GB
BIOS/Configurations SE5C610.86B.01.01.0021.032120170601 SE5C620.86B.01.00.0412.020920172159
Intel® Hyper-Threading Technology (Intel® HT Technology)
Yes Yes
Intel® Turbo Boost Technology 2.0 Yes Yes
Benchmark / Workload Django-Python - requests/second Django-Python - requests/second
Django “Requests/Second” 545 764
Data Source Intel Technical Report: 2688 Intel Technical Report: 2688

WordPress* PHP/HHVM* on Intel® Xeon® Scalable Processors

WordPress is a free and open-source content management system (CMS) based on PHP and MySQL*. WordPress is reportedly the most popular website management or blogging system in use on the Web supporting more than 60 million websites. PHP is a popular general-purpose scripting language that is especially suited to web development & PHP 7.1 and HHVM* are the runtimes for executing it. This workload uses a client load generator along with a MySQL* database to simulate a real WordPress deployment.

View larger image

Configuration Details

System Overview 1-Node, 2 x Intel® Xeon® Processor E5-2699 v4 1-Node, 2 x Intel® Xeon® Platinum 8180M Processor 1-Node, 2 x Intel® Xeon® Platinum 8180M Processor
System Description (Intel Server Development Platform) Wildcat Pass Neon City Neon City
Processor Information Intel® Xeon® processor E5-2699 v4 (55M Cache, 2.20 GHz) Intel® Xeon® Platinum 8180M processor (38.5M Cache, 2.50 GHz) Intel® Xeon® Platinum 8180M processor (38.5M Cache, 2.50 GHz)
Nodes 1 1 1
Number of Sockets 2 2 2
Number of Cores Per Socket 22 28 28
Logical Processors Per Socket 44 56 56
Memory Configuration 256GB (8 slots / 32 GB / 2133 MT/s / DDR4 RDIMM) 384GB (12 slots / 32 GB / 2400 MT/s / DDR4 RDIMM) 384GB (12 slots / 32 GB / 2400 MT/s / DDR4 RDIMM)
OS Ubuntu 16.04 LTS Ubuntu 16.10 Ubuntu 16.10
OS/Kernel Comments Linux* 4.4.0-65-generic Linux* 4.9.0-rc8 Linux* 4.9.0-rc8
Primary / Secondary Software HHVM 3.15.0 (100 server threads); MariaDB 10.0.29; Siege 2.78 (200 client threads); Nginx 1.10.0; WordPress 4.2.0 HHVM 3.18.1 (224 server threads); MariaDB 10.0.29; Siege 2.78 (300 client threads); Nginx 1.10.1; WordPress 4.2.0

PHP 7.1 (100 server threads); MariaDB 10.0.29; Siege 2.78 (200 client threads); Nginx 1.10.1; WordPress 4.2.0

 

Storage Number Intel® SSD SC 2BB48 480 GB Intel® SSD SC 2BA40 400 GB Intel® SSD SC 2BA40 400 GB
Intel® Hyper-Threading Technology (Intel® HT Technology)
Yes Yes Yes
Intel® Turbo Boost Technology 2.0 Yes Yes Yes
Benchmark Wordpress-HHVM - requests/second Wordpress-HHVM - requests/second 0
Wordpress-HHVM - Requests/Second 2964 4251 3702
Data Source Intel Technical Report: 2666 Intel Technical Report: 2666 Intel Technical Report: 2686

Node.JS* on Intel® Xeon® Processor Scalable Family

Node.js is a JavaScript runtime built on Chrome's V8 JavaScript engine. Node.js uses an event-driven, non-blocking I/O model that makes it lightweight and efficient. Ghost.js is an open source blogging platform written in Node.js. Node-DC-EIS is an open source benchmark for Node.js modeling various functionalities of Employee Information Services. Both the workloads have a client load generator along with a database to simulate a Node.js deployment.

View larger image

Learn more

Configuration Details

(Parent Benchmark Name - Perf Unit Code Name) 1-Node, 2 x Intel® Xeon® Processor E5-2699 v4 1-Node, 2 x Intel® Xeon® Platinum 8180M Processor 1-Node, 2 x Intel® Xeon® Processor E5-2699 v4 1-Node, 2 x Intel® Xeon® Platinum 8180 Processor
System Description (Intel Server Development Platform) Wildcat Pass Neon City Wildcat Pass Neon City
Processor Information Intel® Xeon® processor E5-2699 v4 (55M Cache, 2.20 GHz) Intel® Xeon® Platinum 8180M processor (38.5M Cache, 2.50 GHz) Intel® Xeon® processor E5-2699 v4 (55M Cache, 2.20 GHz) Intel® Xeon® Platinum 8180 processor (38.5M Cache, 2.50 GHz)
Nodes 1 1 1 1
Number of Sockets 2 2 2 2

Number of Cores Per Socket

 

22 28 22 28
Logical Processors Per Socket 44 56 44 56
Memory Configuration 256GB (8 slots / 32 GB / 2133 MT/s / DDR4 RDIMM) 384GB (12 slots / 32 GB / 2400 MT/s / DDR4 RDIMM) 256GB (8 slots / 32 GB / 2133 MT/s / DDR4 RDIMM) 384GB (12 slots / 32 GB / 2400 MT/s / DDR4 RDIMM)
OS Ubuntu 16.04 LTS Ubuntu 16.10 Ubuntu 16.04 LTS Ubuntu 16.10
OS/Kernel Comments Linux* 4.4.0-65-generic Linux* 4.9.0-rc8 Linux* 4.4.0-65-generic Linux* 4.9.0-rc8
Primary / Secondary Software Node.js 6.9.2 LTS (88 server threads); MySQL version 15.1, Distrib MariaDB 10.0.30 using readline 5.2; Apache ab (500 client threads); Ghost.js v0.11.7 LTS running in production mode; Node.js 6.9.2 LTS (112 server threads); MySQL version 15.1, Distrib MariaDB 10.0.29 using readline 5.2; Apache ab (500 client threads); Ghost.js v0.11.7 LTS running in production mode; Node 6.10.1 (12 server instances-11 processes each); Python v2.7.12 (12 client instances-200 concurrent threads); MongoDB 2.6.11 (12 DB instances) Node 6.10.1 (17 server instances-9 processes each); Python v2.7.12 (17 client instances-800 concurrent threads); MongoDB 2.6.11 (17 DB instances)
Storage Number Intel® SSD SC 2BB48 480 GB Intel® SSD SC 2BA40 400 GB Intel® SSD SC 2BB48 480 GB Intel® SSD SC 2BA40 400 GB
Intel® Hyper-Threading Technology (Intel® HT Technology)
Yes Yes Yes Yes
Intel® Turbo Boost Technology 2.0 Yes Yes Yes Yes
Benchmark Ghost.js-Node.js - requests/second Ghost.js-Node.js - requests/second Node-DC-EISv1.0 - requests/second Node-DC-EISv1.0 - requests/second
Node.js/ Ghost.js “Requests/Second” 2308 3647 6880 10300
Data Source Intel Technical Report: 2687 Intel Technical Report: 2687 Intel Technical Report: 2689 Intel Technical Report: 2689

Informacje o produktach i wydajności

1

Wyniki testów uzyskano przed instalacją najnowszych poprawek oprogramowania i aktualizacji oprogramowania sprzętowego, które służą do likwidacji luk w zabezpieczeniach określanych mianem „Spectre” i „Meltdown”. Po zainstalowaniu tych aktualizacji wyniki te mogą nie mieć zastosowania do posiadanego urządzenia lub systemu.

Oprogramowanie i obciążenia wykorzystane w testach wydajności mogły zostać zoptymalizowane pod kątem wydajnego działania tylko na mikroprocesorach Intel®. Testy wydajności, takie jak SYSmark* i MobileMark*, mierzą wydajność określonych systemów komputerowych, komponentów, oprogramowania, operacji i funkcji. Jakakolwiek zmiana wyżej wymienionych czynników może spowodować uzyskanie innych wyników. Aby wszechstronnie ocenić planowany zakup, w tym wydajność danego produktu w porównaniu z konkurencyjnymi, należy zapoznać się z informacjami z innych źródeł oraz innymi testami wydajności. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.intel.com/benchmarks.