Usługa DaaS (urządzenie jako usługa) firmy Intel: usługa firmy Intel w zakresie zarządzania urządzeniami

Poznaj zalety modelu DaaS z platformą Intel vPro®

Wyższy komfort użytkowania

Zapewnij pracownikom narzędzia, których potrzebują do odnoszenia sukcesów, dając im dostęp do najnowszych technologii. Urządzenia wyposażone w platformę Intel vPro® są wyjątkowo bezpieczne, wydajne i łatwe w zarządzaniu, co przekłada się na większą produktywność.

Platforma Intel vPro® ułatwia:

  • obsługę aplikacji wymagających wysokiej mocy dzięki najlepszym procesorom Core;
  • minimalizację zagrożeń dla komputera i danych dzięki sprzętowym funkcjom zabezpieczeń;
  • ograniczenie zakłóceń w pracy dzięki zdalnym zabezpieczeniom, rozwiązywaniu problemów i zarządzaniu.

Zoptymalizowane zasoby informatyczne

Zaufany dostawca usług DaaS może zaspokoić codzienne potrzeby informatyczne i zarządzać cyklem eksploatacji komputerów. Zwolnienie zasobów informatycznych oznacza, że firmy mogą skupić się na tym, co jest dla nich ważne, nie rezygnując z wysokiej jakości urządzeń i dostępnego wsparcia informatycznego.

Model „urządzenie jako usługa” z platformą Intel vPro® umożliwia również:

  • wyeliminowanie problemów związanych z zarządzaniem zasobami, wycofywaniem starego sprzętu i ciągłymi szkoleniami z nowych możliwości;
  • bardziej systematyczne i terminowe instalowanie poprawek we wszystkich urządzeniach;
  • osiąganie celów w zakresie zgodności infrastruktury IT z wewnętrznymi procedurami i zewnętrznymi przepisami oraz spełnianie wymogów sprawozdawczych dzięki unikatowemu wglądowi w stan systemu operacyjnego.

Uproszczone wdrażanie i koszty

Sprzęt, oprogramowanie, usługi i pomoc techniczną można uzyskać w ramach jednego, prostego, kompleksowego rozwiązania dostępnego w ramach naliczanej od każdego użytkownika subskrypcji i umożliwiającego uproszczenie i skalowanie zarządzania urządzeniami.

Dodatkowe zalety:

  • Przewidywalne, cykliczne płatności miesięczne lub kwartalne w okresie obowiązywania umowy.
  • Rozwiązanie może obniżyć koszty operacyjne i koszty pracy związanej z bezpieczeństwem, a jednocześnie poprawić stosunek kosztu stanowiska w przeliczeniu na użytkownika końcowego.
  • Rozwiązanie może obniżyć koszty nadmiarowych lub niepotrzebnych licencji, programów i usług.

Informacje o produktach i wydajności

1

Opisane scenariusze obniżenia kosztów są traktowane jako przykłady, jak dany produkt oparty na technologii Intel®, w określonych warunkach i konfiguracjach, może wpłynąć na generowanie kosztów i zapewnić oszczędności. Warunki mogą ulec zmianie. Firma Intel nie gwarantuje żadnych poziomów kosztów ani ich obniżenia.

Cechy i zalety technologii Intel® zależą od konfiguracji systemu i mogą wymagać obsługującego je sprzętu, oprogramowania lub aktywacji usług. Wydajność może różnić się od podanej w zależności od konfiguracji systemu. Żaden produkt ani komponent nie jest w stanie zapewnić całkowitego bezpieczeństwa. Więcej informacji można uzyskać od sprzedawcy lub producenta systemu bądź na stronie intel.pl.

© Intel Corporation. Intel, logo Intel i inne znaki Intel są znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej spółek zależnych.