Simplify PC Management with DaaS Featuring the Intel® vPro™ Platform

Get what your business needs with the latest Intel® vPro™ platform through a predictable Device as a Service (DaaS) subscription.

Enjoy Reduced IT Workloads and Faster Access to the Latest PC Technology at a Predictable Subscription Price

Device as a Service (DaaS) subscriptions help reduce your IT workload by offloading PC management, maintenance and asset retirement to a third party. Refresh your employees’ PCs at a faster cadence and enjoy simplified PC deployment with predictable costs by combining hardware, services, and support into a single, regular per-seat outlay to one vendor. Power your workforce with DaaS subscriptions featuring PCs with the latest, built-for-business Intel® vPro™ platform.1

Refresh to the Latest Intel® vPro™ Platform

Start with the Foundation of Business Computing

The Intel® vPro™ platform streamlines productivity with the fast, responsive performance necessary for serious business compute.2 Get in front of threats with hardware-enhanced security and reduce IT operating costs with remote manageability.

Learn more about Intel® vPro™ platform

Modernize Your Computers, Optimize Your Windows* 10 Migration

Want to make the most of your Windows* 10 migration? Update your hardware to PCs powered by the latest 8th Gen Intel® Core™ vPro™ processors to help deliver advanced security features, productivity, and consistency across your enterprise.

Learn more about migrating to Windows* 10

Informacje o produktach i wydajności

1

Oprogramowanie i obciążenia wykorzystane w testach wydajności mogły zostać zoptymalizowane pod kątem wydajnego działania tylko na mikroprocesorach Intel®. Testy wydajności, takie jak SYSmark* i MobileMark*, mierzą wydajność określonych systemów komputerowych, komponentów, oprogramowania, operacji i funkcji. Jakakolwiek zmiana wyżej wymienionych czynników może spowodować uzyskanie innych wyników. Aby wszechstronnie ocenić planowany zakup, w tym wydajność danego produktu w porównaniu z konkurencyjnymi, należy zapoznać się z informacjami z innych źródeł oraz innymi testami wydajności. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.intel.pl/performance..

2

Cechy i zalety technologii Intel® zależą od konfiguracji systemu i mogą wymagać obsługującego je sprzętu, oprogramowania lub aktywacji usług. Wydajność może różnić się od podanej w zależności od konfiguracji systemu. Żaden produkt ani komponent nie jest w stanie zapewnić całkowitego bezpieczeństwa. Więcej informacji można uzyskać od sprzedawcy lub producenta systemu bądź na stronie https://www.intel.pl.