Zdalny dostęp dzięki funkcji KVM przez IP

Obsługa telepracy i zdalnych miejsc roboczych za pomocą zdalnego sterowania klawiaturą, obrazem i myszą (KVM) z poziomu sprzętowego.

KVM przez IP pozwala administratorom na zdalne zarządzanie komputerami, jak gdyby siedzieli przed nimi osobiście. Platforma Intel vPro® eliminuje kwestię kabli Ethernet, zdalnych przełączników KVM i innego drogiego sprzętu potrzebnego głównie w celach dostępu KVM z poziomu sprzętowego. Dzięki wbudowaniu zdolności KVM prosto w komputer platforma ta umożliwiła obsługę telepracy, nauki online i zdalnych obszarów roboczych, takich jak szpitale tymczasowe i środowiska przemysłowe.

Dla wielu firm praca zdalna stała się nową rzeczywistością. W takiej sytuacji komputer musi być gotowy do działania zawsze i wszędzie. Nie ma tu znaczenia, czy chodzi o pracę z domu, zapewnianie usług telemedycznych z kliniki lub zarządzanie dostawami z trasy.

Jednak kiedy pracownicy są w innym miejscu niż ich dział IT, otrzymanie niezbędnej pomocy może być nie lada wyzwaniem. Wielu administratorów IT nie ma możliwości fizycznego dopilnowania prawidłowej konfiguracji, zabezpieczenia i działania urządzeń. Z kolei rozwiązywanie problemów na odległość może być czasochłonne i męczące. Szczególnie jeśli system operacyjny nie reaguje lub usterka dotknęła większej liczby maszyn. Może zatem wysłać komputer do administratora IT lub dostawcy usług zarządzanych (MSP). Niestety, cały ten proces wraz z odesłaniem sprzętu do pracownika zabiera mnóstwo cennego czasu i znacznie zmniejsza produktywność.

Co to jest KVM przez IP?

KVM przez IP (określane niekiedy KVM over IP, KVMoIP lub IP KVM) to cenna zdolność zdalnego zarządzania. Daje administratorom IT dostęp do zdalnego sterowania klawiaturą, obrazem i myszą (KVM) komputera, jak gdyby siedzieli przed nim osobiście. Możliwość korzystania z klawiatury i myszy przy jednoczesnym „oglądaniu” zawartości czyjegoś PC przez monitor własnego komputera zapewnia administratorom IT zdalne „doświadczenie bezpośrednie”.

Typy dostępu zdalnego: sprzęt kontra oprogramowanie

Administratorzy IT mogą uzyskać zdalny dostęp do komputerów korzystających z oprogramowania do zarządzania zdalnego. Innym sposobem są technologie sprzętowe. Często sprzęt i oprogramowanie działają wspólnie, co zapewnia więcej elastyczności niż ich pojedyncze możliwości.

Technologia Intel® Active Management to oparte na sprzęcie rozwiązanie z zakresu zdalnego dostępu i jest ona częścią platformy Intel vPro®. Takie technologie łączą funkcję KVM przez IP ze zdolnościami zarządzania poza pasmem zasadniczym. Zarządzanie takie oznacza, że administratorzy mogą włączać lub restartować komputer nawet jeśli jest on wyłączony albo nie ma reakcji systemu operacyjnego. Za pomocą KVM przez IP są oni nawet w stanie zdalnie zamontować obraz systemu operacyjnego i całkowicie go przebudować, na bieżąco odpowiadając na reakcje użytkownika.

Narzędzia oparte na oprogramowaniu nie dają dostępu do oprogramowania sprzętowego systemu BIOS, dlatego nie mają możliwości zdalnego uruchamiania sprzętu.

Zalety funkcji KVM przez IP

Możliwość zdalnego zarządzania klientem za pomocą KVM przez IP wspomaga produktywność i zmniejsza zastoje wywołane problemami z komputerem. Rozwiązywanie problemów w ten sposób wymaga mniejszych zasobów IT i mniej czasu niż naprawa każdej pojedynczej maszyny osobiście przez pracownika IT. To wszystko przekłada się na szereg korzyści biznesowych:

  • Większa produktywność. Dzięki zdalnemu dostępowi pracownicy IT nie muszą się przemieszczać, żeby zaktualizować lub naprawić dany komputer. Dotyczy to nie tylko urządzeń osób pracujących zdalnie, ale także autonomicznych urządzeń komputerowych w odległych miejscach, takich jak szyby wiertnicze lub stacje badawcze.
    Korzyści płynące z KVM przez IP są szczególnie zauważalne dla dostawców usług zarządzanych (MSP), którzy zarządzają infrastrukturą technologiczną swoich klientów. Nie muszą już wysyłać technika w teren, bo mogą zarządzać zdalnie praktycznie wszystkimi zadaniami komputerowymi. Jeden administrator jest w stanie zarządzać komputerami całego przedsiębiorstwa, nawet jeśli punkty końcowe są rozmieszczone na całym świecie.
  • Bezpieczniejsze środowisko pracy. Funkcja KVM przez IP daje administratorom IT dostęp do komputerów w miejscach, które mogą mieć negatywny wpływ na ich zdrowie. Przykładem są szpitale, gdzie ryzyko zarażenia się patogenem jest wysokie. Ponadto mniejsza liczba osób przemieszczających się po szpitalu redukuje ryzyko skażenia otoczenia i ogranicza zakłócającą spokój działalność pozamedyczną. Ryzyko związane z niebezpieczeństwem jest eliminowane również w innych przypadkach. Zdalny dostęp oznacza brak konieczności wspinania się po słupie lub drabinie, aby dosięgnąć inteligentnego bilbordu lub silnika wiatrowego.
  • Szybki czas reakcji. Kiedy pracownik ma problem z komputerem, funkcja KVM przez IP pozwala zespołowi IT na rozwiązanie problemu, jak gdyby byli w biurze danego użytkownika. System punktu sprzedaży (POS) można naprawić jeszcze zanim klienci zaczną denerwować się długimi kolejkami. Linie produkcyjne mogą szybciej powrócić do pracy. Jeśli zaś chodzi o zagrożenia dla bezpieczeństwa, KVM przez IP umożliwia administratorom IT szybką reakcję, dzięki której mogą zapewnić systemom bezpieczeństwo, nie przerywając rytmu pracy użytkowników.
  • Bezpieczeństwo sprzętu. Niektóre obszary robocze wymagają wysokiego poziomu zabezpieczeń fizycznych. Należą do nich np. pomieszczenia sterylne lub laboratoria. Wejście do takich obiektów wiąże się z surowymi procedurami związanymi z nałożeniem odzieży ochronnej i ostrożnego poruszania się po pomieszczeniach. Im mniej bezpośrednich interakcji, tym mniejsze prawdopodobieństwo zakłócenia standardów tych środowisk i negatywnego wpływu na znajdujący się w nich sprzęt.
  • Zarządzanie cyklem życiowym. Rotacje ludzkie wewnątrz organizacji są czymś normalnym. Funkcja KVM przez IP umożliwia dostawcom usług zarządzanych lub administratorom IT zdalną rekonfigurację starych komputerów dla nowych pracowników. Cały proces może polegać zaledwie na stworzeniu nowego profilu Windows lub całkowitej zmianie systemu operacyjnego.
    Niektóre organizacje wymagają dowodów na bezpieczne wyczyszczenie danych z komputera, zanim trafi on pod opiekę nowej osoby. Funkcja KVM przez IP obsługuje integrację z narzędziami zewnętrznymi, które mogą wykonać bezpieczne czyszczenie, usunąć z maszyny własności intelektualne lub dane osobowe i wydają zaświadczenie wyczyszczenia będące dowodem ukończenia procedury.

Platforma Intel vPro®

Dawniej sprzętowa funkcja KVM przez IP była dostępna wyłącznie jako element złożonego środowiska centrum danych. Jej stworzenie wymagało infrastruktury wartej tysiące dolarów. Składały się na nią kable Ethernet, zdalne przełączniki KVM i inne elementy drogiego sprzętu komputerowego. Firmie mającej pracujące zdalnie zespoły po prostu nie opłaca się instalacja przełącznika KVM w biurze domowym każdego pracownika.

Platforma Intel vPro® eliminuje koszty stworzenia obszernej infrastruktury sprzętowej. Została ona stworzona z myślą o firmach i zapewnia identyczne możliwości KVM przez IP, co rozwiązania oparte na centrum danych, lecz wbudowane są one w komputer.

Jednak nie tylko to jest wyjątkowe w tej platformie — poza funkcją KVM przez IP oferuje ona zarządzanie transmisją dodatkowych danych poza zasadniczym pasmem za pomocą technologii Intel® AMT. Te zdolności sprzętowe działają niezależnie od systemu operacyjnego i dają administratorom solidny dostęp zdalny.

Dostęp do technologii Intel® AMT można uzyskać poprzez szereg interfejsów i narzędzi zewnętrznych, w tym:

To podejście jest o wiele bardziej opłacalne. Pozwala również różnej wielkości przedsiębiorstwom cieszyć się takimi samymi zdolnościami zdalnego zarządzania, które mają duże organizacje. Pierwsze kroki z funkcją KVM przez IP należy postawić szukając firmowych laptopówkomputerów stacjonarnych, które działają na platformie Intel vPro®. Można również poprosić dostawcę usług zarządzanych o opcje urządzenia.

Platforma Intel vPro® zapewnia takie same możliwości sprzętowe KVM przez IP, co rozwiązania oparte na centrach danych. Są one jednak wbudowane w komputer.

Zdalne zarządzanie dzięki technologii Intel® Active Management

Jednym z elementów platformy Intel vPro® dla firm jest technologia Intel® Active Management Technology (Intel® AMT), która oferuje pakiet technologii zdalnego monitorowania i zarządzania (RMM) oraz zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM). Badanie przeprowadzone przez firmę Forrester Consulting wykazało, że poprawa bezpieczeństwa i jakości zarządzania urządzeniami za pomocą platformy Intel vPro® może zapewnić oszczędności w wysokości 1,3 mln USD w ciągu trzech lat, podczas gdy automatyczne zdalne wdrażanie poprawek za pomocą technologii Intel® Active Management (Intel® AMT) może spowodować zmniejszenie kosztów (z uwzględnieniem ryzyka) na poziomie 81 tys. USD w ciągu trzech lat.1

Informacje o produktach i wydajności

1

Wskaźnik Total Economic Impact™ platformy Intel vPro® — badanie zlecone przez firmę Intel i przeprowadzone przez firmę Forrester Consulting (grudzień 2018 r.). Oszczędności uzyskane przez inne organizacje będą się różnić w zależności od szeregu czynników, w tym wielkości oraz pierwotnego poziomu zabezpieczeń, funkcji zarządzania i produktywności przed przejściem na platformę Intel vPro®. W celu określenia korzyści z punktu widzenia organizacji należy zapoznać się z innymi źródłami i wykorzystać informacje właściwe w odniesieniu do danej organizacji. Pełna treść badania jest dostępna na stronie intel.pl/vProPlatformTEI. Rzeczywiste koszty i wyniki mogą się różnić.