Stabilna platforma upraszczająca wdrażanie obrazu

Oszczędzaj czas dzięki standaryzowanym obrazom systemu i systemu operacyjnego (OS) w komputerach biznesowych.

Korzyści z wdrażania obrazów systemu i systemu operacyjnego:

  • Krótszy czas poświęcany przez zespół IT na obowiązki związane z zarządzaniem komputerami dzięki możliwości wdrożenia pojedynczego obrazu w całej flocie komputerów.

  • Standaryzacja systemu, w tym systemu operacyjnego, aplikacji i konfiguracji, poprawiająca jakość doświadczeń użytkownika końcowego.

  • Zmniejsz koszty związane z zarządzaniem flotą komputerów i urządzeń, za pomocą obrazowania oraz platformy Intel® vPro®.1

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

Wdrażanie obrazu ułatwia zespołowi IT zarządzanie flotą komputerów i urządzeń. Dowiedz się, w jaki sposób platforma Intel® vPro® umożliwia stabilność i zdolności zdalnego zarządzania, które pomagają firmom w skuteczniejszym zarządzaniu oraz wdrażaniu obrazów.

Czym jest wdrażanie obrazu?

Zakup setek, a nawet tysięcy komputerów i urządzeń to spora i ważna inwestycja. Ostatecznie, to Twoje komputery biznesowe umożliwiają pracownikom wydajną pracę. Ochrona tej inwestycji wymaga strategii zarządzania cyklem życia komputera, która uwzględnia konfigurację systemu operacyjnego przedsiębiorstwa.

Różne urządzenia mają różne zastosowania. Z tego względu Twoja firma może chcieć skonfigurować system operacyjny, aplikacje i inne elementy systemu w konkretny sposób dla poszczególnych rodzajów urządzeń i zastosowań. Wdrażanie obrazów systemu i systemu operacyjnego oferuje zespołom IT wydajny sposób na szybką konfigurację i zarządzanie flotą komputerów za pomocą oddzielnych profili dla każdego rodzaju urządzenia i każdego użytkownika. Profile te, zwane też obrazami, są następnie standaryzowane dla całej firmy.

Główną zaletą standaryzowania obrazów jest oszczędność czasu. Testowanie i zatwierdzenie obrazu w celu zapewnienia poprawnego działania wszystkich aplikacji może potrwać bardzo długo i wymagać szerokiej wiedzy fachowej z zakresu IT. W przypadku gdy zespoły IT mogą wdrożyć ustandaryzowany obraz, oszczędzają czas potrzebny do ponownej walidacji każdego obrazu. Upraszcza to obowiązki porządkowe działu IT, jednocześnie poprawiając doświadczenia użytkownika poprzez dostarczanie oprogramowania i narzędzi potrzebnych każdemu pracownikowi.

Kolejną korzyścią jest zwiększona produktywność. Obrazowanie sprawia, że urządzenia są szybko gotowe do działania, co oznacza mniej przestojów. Ponadto zespół IT może zainstalować wyłącznie oprogramowanie potrzebne konkretnemu użytkownikowi.

Wdrażanie obrazów zazwyczaj obejmuje następujące czynności:

  • dostosowanie i zatwierdzenie systemu operacyjnego, aplikacji, sterowników i ustawień na jednym komputerze. Proces ten może potrwać nawet 90 dni. Po zakończeniu tego etapu zespół IT może zaoszczędzić dużo czasu w perspektywie długoterminowej poprzez wyeliminowanie konieczności ponownego zatwierdzania tych elementów dla każdego komputera.
  • Po zatwierdzeniu obrazu systemu lub systemu operacyjnego właściwe obrazy mogą zostać wdrożone na odpowiednich komputerach i urządzeniach. Usprawnia to zasadniczo proces wdrażania systemu operacyjnego.

Dzięki zachowaniu spójności obrazów w całej flocie dział IT może szybko dodać nowe aplikacje i wykonać aktualizacje, jednocześnie zmniejszając ryzyko wystąpienia incydentów. Jest to możliwe, ponieważ spójny system operacyjny pomaga upewnić się, że oprogramowanie na każdym komputerze działa poprawnie oraz że zastosowano odpowiednie środki bezpieczeństwa.

Wdrażanie obrazów systemu i systemu operacyjnego oferuje zespołom IT wydajny sposób na szybką konfigurację i zarządzanie flotą komputerów za pomocą oddzielnych profili dla każdego rodzaju urządzenia i każdego użytkownika.

Zalety wdrażania obrazu

Obrazowanie pomaga zespołom IT przenieść uwagę z podstawowych obowiązków związanych z zarządzaniem na bardziej strategiczne działania, które wymagają większego skupienia.

  • Ciesz się szybką konfiguracją komputera. Nowe komputery mogą rozpocząć pracę z wykorzystaniem tej samej konfiguracji zawartej w obrazie. Zapobiega to sytuacjom, w którym zespół IT zmuszony jest do instalacji różnorodnego oprogramowania i aplikacji oddzielnie na każdym nowym komputerze, który zostaje oddany do eksploatacji.
  • Oszczędzaj czas i wysiłek. Wdrażanie pojedynczego obrazu na tysiącach komputerów jednocześnie, zamiast robienie tego pojedynczo, oszczędza czas i gwarantuje, że ważne ustawienia oraz aplikacje nie zostaną ominięte. Administratorzy mogą szybko skonfigurować urządzenie i poświęcić zaoszczędzony czas na ważniejsze zadania.
  • Osiągnij standaryzację komputera. Zarządzanie i czynności konserwacyjne stanowią mniejsze wyzwanie, jeśli komputery firmy są ustandaryzowane zgodnie z profilem urządzenia i użytkownika.
  • Otrzymuj globalne i całodobowe wsparcie techniczne. Kiedy wszystkie urządzenia skonfigurowane są do najnowszego systemu operacyjnego, zespół IT może uzyskać dostęp do aktualizacji i dodatkowego wsparcia technicznego firmy Microsoft oraz innych sprzedawców systemów operacyjnych. Przedsiębiorstwa, które nie przejdą na obecny system operacyjny dowolnego sprzedawcy ryzykują utratę tego wsparcia. Mogą one również zaobserwować straty w zakresie funkcjonalności oprogramowania, które mogą negatywnie wpływać na doświadczenia użytkownika, bezpieczeństwo, wydajność i produktywność.

Platforma Intel vPro®

Platforma Intel vPro® jest platformą komputerową stworzoną dla firm. Oferuje ona szereg funkcji opartych na sprzęcie. Dostarcza ona także najnowsze technologie platformy komputerowej w postaci jednego zintegrowanego i zatwierdzonego rozwiązania, które zapewnia zespołowi IT i użytkownikom końcowym stabilność oraz niezawodność urządzeń klasy biznesowej.

Platforma Intel vPro® pomaga uprościć zarządzanie cyklem życia komputera poprzez umożliwienie przewidywalnych zmian. Intel® Stable IT Platform Program (Intel® SIPP) jest częścią platformy Intel vPro® i obejmuje rozbudowany program walidacyjny, który ma na celu wyeliminowanie konieczności zmian sprzętowych przez cały cykl zakupów, przez co najmniej 15 miesięcy lub do czasu wydania kolejnej generacji produktów. Mniej aktualizacji oznacza mniej problemów i zakłóceń dla użytkowników, co skutkuje płynniejszym doświadczeniem ogólnym, zwłaszcza jeśli chodzi o wdrażanie i zachowywanie obrazów.

Firma Intel współpracuje z producentami urządzeń w celu zapewnienia firmom możliwości zakupu tych samych modeli komputerów na całym świecie, przez ponad 12 miesięcy, wraz z zapewnionym wsparciem technicznym produktu. Ponadto architekci platformy Intel vPro® współpracują ściśle z producentami urządzeń, aby móc rygorystycznie testować kompleksową listę komponentów Intel® klasy biznesowej. Komponenty te obejmują procesory, karty graficzne, chipsety i komponenty sieciowe. Zmniejsza to ogólne obciążenie działu IT.

Dodatkowo firma Intel zatwierdza liczne wersje systemu Windows 10 na dowolnej generacji platformy. Umożliwia to firmom lepsze zarządzanie aktualizacjami systemu Windows 10 oraz czerpanie korzyści z rozszerzonego wsparcia technicznego firmy Microsoft dla dowolnej wersji systemu operacyjnego.

Zdalne zarządzanie w celu obsługi wdrażania obrazu

Technologia Intel® Active Management Technology (Intel® AMT) jest częścią platformy Intel vPro® i oferuje potężne możliwości zdalnego zarządzania. Administratorzy IT mogą wdrażać obrazy lub aktualizacje na urządzenia w sposób zdalny. Dzięki temu oszczędza się czas i zmniejsza koszty związane z wyjazdami interwencyjnymi oraz opóźnieniami.1 Ponadto technologia Intel® Active Management upraszcza przenoszenie systemu operacyjnego, co pozwala adminom na zdalne włączanie i aktualizowanie systemów. Ułatwia to przejście na system Windows 10 w całej firmie.

Dzięki technologii Intel® Active Management użytkownicy powracający rankiem do swoich komputerów odkryją, że aktualizacje wykonane zostały w nocy, co zapobiega zakłóceniom produktywności w godzinach pracy. Analogicznie odświeżanie sterowników w całej flocie może zostać wykonane poza godzinami pracy. Pomaga to w zapewnieniu spójnych doświadczeń użytkownikom w całej firmie, jednocześnie umożliwiając płynne działanie zaktualizowanego oprogramowania i pełne wykorzystanie jego możliwości.

Stabilność i zarządzanie cyklem życia komputerów dzięki platformie Intel vPro®

Stabilna platforma Intel vPro® jest stworzona dla firm i zapewnia ona zespołom IT kontrolę nad zarządzaniem cyklem życia komputerów. Udostępnia ona najnowsze technologie platformy w postaci jednego zintegrowanego i sprawdzonego rozwiązania, które zapewnia zespołowi ds. IT i użytkownikom stabilność oraz niezawodność urządzeń klasy biznesowej. Urządzenia są chronione jednym z najbardziej rygorystycznych procesów walidacji w branży, który obejmuje tysiące testów i pętli sprzężenia zwrotnego, poświadczających, że sprawdzą się one w środowisku biznesowym.

Informacje o produktach i wydajności

1

Wskaźnik Total Economic Impact™ platformy Intel vPro® — badanie zlecone przez firmę Intel i przeprowadzone przez firmę Forrester Consulting (grudzień 2018 r.). Oszczędności uzyskane przez inne organizacje będą się różnić w zależności od szeregu czynników, w tym wielkości oraz pierwotnego poziomu zabezpieczeń, funkcji zarządzania i produktywności przed przejściem na platformę Intel vPro®. W celu określenia korzyści z punktu widzenia organizacji należy zapoznać się z innymi źródłami i wykorzystać informacje właściwe w odniesieniu do danej organizacji. Pełna treść badania jest dostępna na stronie intel.pl/vProPlatformTEI. Rzeczywiste koszty i wyniki mogą się różnić.